ترکیب پورت با Aggregating Switch Links در سوئیچ های سیسکو

جمع پورت ها به ما امکان می دهد تا 8 پورت ایترنت و یا گیگا ایتنرنت را باهم ترکیب کنیم که این کار باعث کاهش هزینه می گررد و از ایجاد حلقه در لایه دوم جلوگیری می کند و از مزایای redundancy استفاده کنیم. ترافیک ارسالی بین مسیر ها در ایترچنل بصورت مساوی بین پورت ها تقسیم نمی شود. در زمان ایجاد ترانک همه پورت ها باید داری شرایط یکسان از نظر vlan/speed /duplex باشند. اگر پورت ها ترانک باشند باید allow vlan های همه یکسان باشد. انتخاب مسیر برای ارسال بر روی پورت براساس ip مبدا و مقصد و مک مبدا و مقصد و ادرس پورت tcp/udp است اگر یک لینک باشد چندین بیت اخر بعنوان شاخص است اما اگر دو ادرس باشد با هم xor می شوند.

ترکیب پورت با Aggregating Switch Links در سوئیچ های سیسکو

می توانیم متد لود بلنس را تعیین کنیم با دستو ر زیر :

 

Switch(config)#port-channel load-balance ?
 dst-ip    Dst IP Addr
 dst-mac   Dst Mac Addr
 src-dst-ip  Src XOR Dst IP Addr
 src-dst-mac Src XOR Dst Mac Addr
 src-ip    Src IP Addr
 src-mac   Src Mac Addr

این دستور بر روی کل پورت های سویچ اعمال می شود. سویچ های لایه سوم پیش فرض از ای پی استفاده می کنند و سویچ های لایه دوم از مک ادرس استفاده می کند.

پروتکل Pagp : این پروتکل انحصار شرکت سیسکو است بسته ای این پروتکل بین پورت های سویچ که قابلیت ایترچنل را دار هستند رد و بدل می شود و و بررسی می شود و با نتیجه سویچ محلی مقایسه می شود این کار را زمانی انجام می دهد که همه پورت ها در یک vlan باشند و در صورت تغییر بر روی کلیه پورت ها اعمال می شود.

Switch(config)#interface range f0/1-5
Switch(config-if)#channel-protocol pagp
Switch(config-if)#channel-group 1 mode auto

 

حالت silent در صورتی سویچ همسایه هیچ بسته ای ارسال نکرد باز هم ایترچنل را ایجاد کنید.

پروتکل lcap : استاندارد 802.3ab هست شباهت زیادی به pagp دارد در این نوع سویچی که پایین ترین اولویت را دارد نقش تععی کندده را دارد و در مرود فعال سازی تصمیم می گیرد که این اولویت شمال priority و ادرس مک است. در این پروتکل می توانیم 16 پورت را انتخاب کنیم 8 پورت در حالت فعال و 8 تای دیگر در حالت standby باشد. مقدار پیش فرض 32768 هست و می توناد عددی بین 1-65535 باشد در صورت تساوی بین سویچ ها ملاک بعدی ادرس مک است.

Switch(config)#interface range f0/1-5
Switch(config-if-range)#channel-protocol lacp
Switch(config-if-range)#channel-group 1 mode ?
active Enable LACP unconditionally auto Enable PAgP only if a PAgP device is detected desirable Enable PAgP unconditionally on Enable Etherchannel only passive Enable LACP only if a LACP device is detected

برای بررسی صحت عملکرد هم می توانیم باز دستورات زیر استفاده کنیم

Switch#show etherchannel ? load-balance Load-balance/frame-distribution scheme among ports in port-channel port-channel Port-channel information summary One-line summary per channel-group

پروتکل stp یک ساختار درختی از سویچ و مسیر های شبکه را محاسبه می کند و مسیر های غیر اصلی را در حالت بلوک قرار می دهد تا در صورت بروز مشکل به جای مسیر های اصلی قرار بگیرند پیام های مربوط به stp که بین سویچ ها رد وبدل می شود ادرس مبدا منحصر به فرد 01-08-c2-00-00-00 است

انواع bpdu :
Config : برای محاسبات الگوریت stp است
TCN : اعلام تغییرات رخ داده است
این پیام ها در دو ثانیه یکبار ارسال می شوند
انتخاب روت بریج root bridge :
هر سویچ داری bid است که شمال 8 بایت است دوبایتpriority که پیش فرض 327687 است و ادرس مک سویچ است. در ابتدا همه سویچ ها اقدام به ارسال bpdu می کنند و خود را به عنوان روت معرفی می کنند فیلد ادرس روت سویچ و شناسه ارسال کننده یکی است سویچ های دیگر مقدار روت را با مقدارخود مقایسه می کنند در صورتی که مقدار خود از این مقدار کمتر بود انرا جایگزین می کنند و ارسال می کنند. انتخاب مسیر بین سویچ ها تا سویچ روت براساس cost path است افزودن هزینه مسیر زمان ورد bpdu رخ می دهد. در stp در هر سگمنت پورتی را برای ارسال و دریافت بر می کزینند که به ان dp می گویند که دارای کمتیرین هزینه تا ریشه است
در صورتی که هم پورت ها هزینه یکسان داشته باشندد شرایط زیر را بررسی می کنیم :
1. کمترین bid
2. کمترین هزینه تا سویچ ریشه
3. کمترین شناسه سویچ ارسال کننده
4. کمترین شناسه پورت ارسال کننده

حالات پورت در stp :
Disable : پورت یا با بروز خطا یا توسط مدیر غیر فعال شده است
Block : زمان شروع کار پورت است یا روشن شدن پورت اما پورت نمی تواند دیتا دریافت یا ارسال کند و مک های یاد گرفته هم در جدول ثبت نمی شود فقط bpdu دریافت می کند
Lisinig : سویچ تشخیص می دهد پورت rp/dp باشد و به ان اجازه ارسال و دریافت bpdu را می دهد
Learning : پورت پس از گذشت زمان مشخص به نام forward delay مدت زمانی را منتظر می ماند و به حالت فوروارد می رود پورت از حالت گوش دادن به حالت یاد گیری می رود و مک ها در جدول ثبت می شوند و بعد از گذشت همان زمان پورت وارد حالت فورادرو می شود

زمان ها در stp :
Hello : زمان بین ارسال bpdu توسط سویچ روت است پیش فرض 2 ثانیه است
Forward dealy : مدت زمانی که پورت در حالت یادگیری است پیش فرض 15 ثانیه است
Max age : حداکثر طول عمر یک bpdu که روی سویچ ذخیره می شود 20 ثانیه پیش فرض است

انواع stp :
Pvst که این پروتکل نحصاری شرکت سیسکو است و نسبت به cst انعطاف پذیری بیشتری دارد برای هر وی لن یک stp در نظر میگیریم اما در شبکه ای که cst ,pvst باشد امکان بروز مشکل هست

Pvst+ : سیسکو مدل دیگری ارایه کرد به نام pvst + که در شبکه هایی که انواع stp را داریم می تواند کار کند و به عنوان واسط بین سویچ های cst و pvst عمل می کند

دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.