Browsing Tag

Windows Server 2019 Containers

Implementing Windows Server 2019 Containers – آموزش پیاده سازی کانتینرها در ویندوز سرور 2019

Implementing Windows Server 2019 Containers - استفاده از کانتینر یعنی مجازی سازی سیستم عامل، معماری کانتینرها شباهت زیادی به معماری مجازی سازی سرور دارد ولی با این تفاوت که سیستم‌عامل که به ازای هر سرویس در ماشین مجازی نصب می‌شد از بین رفته…