Browsing Tag

VMware Data Services Manager

VMware Data Services Manager 1.4.0

VMware Data Services Manager یک راه حل VMware است که به صورت data-as-a-service ابزاری برای تامین و مدیریت خودکار پایگاه های داده PostgreSQL و MySQL در محیط vSphere را ارائه می دهد. VMware Data Services Manager یک رابط کاربری گرافیکی و یک…