Browsing Tag

SANS ICS410 ICS SCADA

SANS ICS410: ICS/SCADA Security Essentials

هدف دوره SANS ICS410: ICS/SCADA Security Essentials، آموزش مهارت‌های ضروری، برای دفاع از زیرساخت‌های امنیتی می باشد. دوره SANS ICS410، متخصصان امنیتی و مهندسان کنترل سیستم را به مهارت‌های امنیت سایبری مورد نیاز برای دفاع از زیرساخت‌های مهم،…