Browsing Tag

Proxmox VE 6

Proxmox VE 6

Proxmox VE 6 یکی از جایگزین های قدرتمند برای راه حل های مجازی سازی مانند VMware VSphere و Microsoft HyperV است، رایگان و متن باز است، می توانید کلاسترها و در دسترس بودن بالا را بدون استفاده از هیچ مجوز یا هزینه اضافی پیاده سازی کنید. این…