Browsing Tag

Process Explorer Essentials pdf

کتاب Process Explorer Essentials

برنامه Process Explorer در واقع نسخه پیشرفته Task Manager است و کارهایی که با Task Manager نمی توانید انجام دهید برنامه Process Explorer قادر به انجام آن ها می باشد . این برنامه ابزاری برای مدیریت پروسه ها و فرآیندهایی است که بر روی سیستم…