Browsing Tag

Private VLANs

دانلود ویدئو آموزشی VLANs & Trunking for CCNP Routing & Switching 300-115 SWITCH

Vlan کمک می کند که ما یک شبکه برزگ را به چند تا شبکه کوچک تر تقسیم کنیم.هر Vlan در یک broadcast domain جدید هست که به کمک میکند که از توفانهای broadcast جلوگیری کنیم. ترافیکهای ناشناخته MAC unicast یک مشکل در شبکه های بزرگ می باشد جای که…