Browsing Tag

Pentesting Active Directory

PingCastle 3.2.0.1 Pro

نرم افزار PingCastle به شناسایی مسائل امنیتی حیاتی اکتیو دایرکتوری کمک می کند و به شما یک دید کلی از وضعیت فنی و راهنمایی و توصیه هایی برای رفع مشکلات را ارائه دهید. همچنین ارزیابی سطح امنیتی فعلی، نشان دهنده وجود خطرات حیاتی و توصیه در…

Pentesting Active Directory and Windows-based Infrastructure

این کتاب شما با تاکتیک‌ها و تکنیک‌های مورد استفاده برای حمله به یک محیط مبتنی بر ویندوز همراه با نحوه شناسایی فعالیت‌های مخرب و اصلاح پیکربندی‌های نادرست و آسیب‌پذیری‌ها را به شما می‌آموزد. همچنین خواهید فهمید که چگونه از دفاع از مکانیسم…