Browsing Tag

Nexus-OS

مجموعه راهنما دوره سیسکو CCNA & CCNP DataCenter

برای مدیران اجرایی شبکه مرکزی داده ها که قصد دارند در طراحی مرکز داده ها، نصب تجهیزات و حفض و نگهداری آنها در وقت و پول خود صرفه جویی کنند، مجوز مرکز داده های انجمن شبکه مورد تائید cisco یک برنامه آموزشی مبتنی بر شغل است که به شما این اجازه…