Browsing Tag

External trust

مفاهیم Trust در Active Directory قسمت دوم – معرفی انواع Trust های، یک طرفه و دو طرفه

در قسمت قبل به توضیح و تشریح مفاهیم تئوری پرداخته شد. در این قسمت به معرفی انواع Trust ها خواهیم پرداخت. در حالت کلی همه Trust ها می توانند به صورت One Way Trust یا Two Way Trust طراحی شوند. هر کدام از این مکانیزم ها، دارای Level های امنیتی…

مفاهیم Trust در Active Directory قسمت اول

در این مقاله قصد توضیح و تشریح تمامی مفاهیم و خصوصیات انواع Trust ها، و همچنین کاربرد Trust ها در Active Directory  از 0 تا 100 را دارم. در قسمت اول بیشتر به توضیح و تشریح مفاهیم تئوری این مبحث شیرین در اکتیو دایرکتوری خواهم پرداخت و در…