Browsing Tag

Cisco CCNA 200-125

Cisco CCNA 200-125 – The Complete Guide to Getting Certified دانلود دوره سیسکو

در دوره Cisco CCNA 200-125 – The Complete Guide to Getting Certified ویژه شرکت در آزمون سیسکو CCNA 200-125 می باشد که شما با پیکربندی تجهیزات سخت افزاری تحت شبکه از قبیل سوئیچ و روتر، طراحی فیزیکی شبکه، راه اندازی و نگهداری و عیب یابی شبکه،…

Cisco CCNA 200-125 – The Complete Guide to Getting Certified

دوره CCNA 200-125 از ترکیب محتوای دو دوره ICND1 و ICND2 به وجود آمده است. در این دوره با هدف کمک به روند آموزش، بخش های دارای همپوشانی حذف و چینش برخی از محتوا نیز تفییر یافته است. در این دوره با چگونگی نصب، اداره کردن، پیکربندی و عیب یابی…

ویدئو آموزشی Pluralsight Cisco CCNA 200-125 100-105

(Cisco Certified Network Associate) CCNA در قاعده هرم سیسكو جای گرفته و نخستین سطح مهارتی سیسكو، یعنی سطح آشنایی و مقدمات است. دانشجویان با اخذ این مدرك، دروازه سیسكو را بر روی خود می گشایند و خود را برای صعود از پله های پیشرفت و تخصص شبكه…