Browsing Tag

کتاب CCNA Collaboration

CCNA Collaboration CICD 210-060 Official Cert Guide – دانلود کتاب سیسکو

CCNA Collaboration CICD 210-060 محیط های کاری هر روز در حال توسعه و پیشرفت هستند و کاربران انتظار دارند که بتوانند حتی از راه دور به Remote Team‌ های خود دسترسی داشته باشند. فناوری های Collaboration می توانند این خواسته‌ ی کاربران را بر…

CCNA Collaboration CIVND 210-065 Official Cert Guide – دانلود کتاب سیسکو

Collaboration و زیرساخت های مرتبط با آن برای موفقیت و نو آوری سازمان ها امری حیاتی است. در این راستا سیسکو جهت آماده کردن افراد برای پیاده سازی بهینه ی راه کار های Collaboration درون سازمان های خود، Certificate های Collaboration جدیدی را در…