Browsing Tag

مدرک VCIX

معرفی مدارک مجازی سازی VMware

مدرک های مجازی سازی VMware بدین منظور ایجاد شده اند تا سطح شما را در طراحی لایه های اکتیو مجازی سازی در دیتا سنتر افزایش دهند. همانطور که می دانید این طراحی شامل نصب و پیاده سازی و تنظیمات پیشرفته نیز می باشد. مدرک های مجازی سازی  VMware…