Browsing Tag

مجازی سازی استوریج

Storage Design and Implementation in vSphere 6 : A Technology Deep Dive, 2nd Edition طراحی و پیاده…

هر سیستم پردازشی به منظور ثبت و ذخیره سازی اطلاعات پردازش شده نیاز به تجهیزات ذخیره سازی دارد. به هر فضایی که اطلاعات را درون آن ذخیره می کنیم Storage می گوییم. مجازی سازی استوریج به آمیزش چندین تجهیز استوریج شبکه ای در یک استوریج گفته می…