Browsing Tag

روشها برای Authentication

Security and Authentication: Perspectives, Management and Challenges

Authentication یا احراز هویت به فرآیندی گفته می شود که در آن ارسال کننده یا دریافت کننده اطلاعات برای همدیگر اطلاعاتی را ارائه می کنند تا مطمئن شوند آنها همانی هستند که ادعا می کنند. به نوعی در احراز هویت بررسی می شود که شخص یا ... همانی…

مروری بر سیسکو (AAA (Authentication,Authorization,Accounting

AAA چه مزایایی را برای ما فراهم می کند: 1. افزایش امنیت برای تنظیمات دستگاهها با اجازه دادن به تعداد محدودی از کاربران 2. امکان داشتن چندین پشتیبان از دسترسی های انجام شده در شبکه 3. استفاده از پروتکل های استاندارد مانند +TACACS وRADIUS و…