Browsing Tag

راه اندازی ISE

Practical Deployment of Cisco Identity Services Engine (ISE)

(Cisco Identity Services Engine (ISE نسل جدید سیستم شناسایی و کنترل دسترسی است که شبکه را قادر می سازد سرویس دهی ساده تر صورت گرفته و وضعیت امنیت زیر ساخت بهبود داده شود. معماری منحصر به فرد Cisco ISE این امکان را می دهد که به صورت RealTime…