Browsing Tag

دانلود Ethical Hacking for Beginners

Ethical Hacking for Beginners هک قانونمند برای مبتدی ها

هک قانونمند راهی برای پیدا کردن نقاط ضعف و آسیب پذیری در سیستم یا شبکه کامپیوتری است. این یک راه برای توصیف روش هک به شیوه قانونمند برای هر شبکه‌ای است. هکر قانونمند به شیوه‌ای خوب آن را انجام می‌دهد. در واقع این اسم در ذهن ما تداعی کننده…