Browsing Tag

دانلود کتاب مجازی سازی

Mastering VMware vSphere 6.5 – دانلود کتاب

Mastering VMware vSphere 6.5 -در این کتاب شما ابتدا با یک نمای کلی از تمامی محصولات، راه حل ها و ویژگی های مجموعه vSphere 6.5 و همچنین با زیرساخت مجازی سازی برای طراحی برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل عملکرد، طراحی و برنامه ریزی vSphere، شیوه ها…

دانلود کتاب مجازی سازی Mastering Hyper-V 2012 R2 with System Center and Windows Azure

در این کتاب با این سوال که Microsoft Hyper-V server 2012 R2 چیست آشنا میشویم سپس این سوال مطرح می‌شود که مجازی سازی چیست و چگونه آن را اجرا کنیم و چرا مجازی سازی فوق العاده است ؟ نصب و راه اندازی و وابستگی‌های مورد نیاز - یادگیری اینکه…