Browsing Tag

دانلود آموزش بدافزار

Kaspersky – Advanced Malware Analysis Techniques

Kaspersky جعبه گنج را باز می کند: برنامه آموزشی افسانه ای ما در مورد تکنیک های پیشرفته تجزیه و تحلیل بدافزار. این به مهندسین معکوس، پاسخ دهندگان حوادث و متخصصان پزشکی قانونی دیجیتال کمک می کند تا کار خود را در مورد حوادث امنیت سایبری ارتقا…