Browsing Tag

جواب مثبت

۱۴ چیزی که لازم نیست همیشه به آن‌ها جواب مثبت بدهید

ما همیشه مجبور نیستم به تمام درخواست‌های دیگران یا چیزهایی که ما را وسوسه می‌کنند یا تمرکزمان را به هم می‌ریزند، بگوییم "بله". نه گفتن از جمله مهارت‌های زندگی است که آموختن آن می‌تواند در رسیدن به اهدافمان کمک کند. "بله" و "نه" دو کلمه…