Browsing Tag

ایجاد Descriptor فایل VMDK

ایجاد Descriptor فایل VMDK

 .همانطور که می دانید به هنگام ایجاد ماشین مجازی در ESXi یکسری فایل ها ایجاد می شود این فایلها انواع مختلفی دارد یکی از مهمترین این فایلها، فایلهای با پسوند VMDK هستند این فایل ها مربوط به هارد دیسک ماشین مجازی می باشد به هنگام ایجاد ماشین…