Browsing Tag

امنیت SQL Server Express

برسی امنیت SQL Server Express

SQL Server ویژگی‌های زیادی دارد که ایجاد برنامه‌هایی با پایگاه داده امن را پشتیبانی می‌کند. صرفنظر از نسخه SQL Server، ملاحظات امنیتی معمول مانندسرقت داده‌ها و جامعیت داده‌ها در این نرم‌افزار در نظر گرفته می‎شود. درصورتی‌که داده‌ها محافظت…