Browsing Tag

آموزش لینوکس LPI Security 020-100

CBT Nuggets – Linux Professional Institute Security Essentials (020-100)

دوره آموزشی CBT Nuggets - Linux Professional Institute Security Essentials (020-100) متخصصان امنیت سایبری را برای پیاده سازی بهترین شیوه ها در نگهداری امنیت، شناسایی آسیب پذیری ها و واکنش موثر به حوادث در زیرساخت های فناوری اطلاعات مبتنی بر…