دانلود کتاب Microsoft Course : 10983A: Upgrading Your Skills to Windows Server 2016 + اسلاید

شرکت مایکروسافت دارای دوره‌های آموزشی فراوانی است که بطور رسمی و غیر رسمی در بیشتر نقاط دنیا برگزار می‌شود. در پایان هر دوره هر دانشجو می‌تواند با گذراندن آزمون‌های بین‌المللی مدرک آن دوره را از شرکت مایکروسافت اخذنماید و به عنوان کاربر حرفه‌ای شرکت در آن دوره شناخته شود و برای دستیابی به مدرک مهندسی مایکروسافت هر دانشجو باید هفت دوره را با موفقیت بگذراند و در آزمون نهایی هر دوره نیز پذیرفته شود. پس از پایان دوره آن دانشجو به عنوان مهندس مایکروسافت در کل دنیا با یک شناسه کاربری منحصر به فرد شناخته می‌شود.

microsoft-iconتخصص یک مهندس مایکروسافت در طراحی، برنامه‌ریزی، هدایت و اشکال‌یابی شبکه‌های کامپیوتری مبتنی بر سیستم‌عامل ویندوز است. یک مهندس سیستمهای مایکروسافت می‌بایست تمامی زیرساختهای لازمه برای ایجاد یک شبکهٔ رایانه‌ای را بداند و با توجه به نیازهای شرکت متبوع بهترین راه حل را برای بهینه‌کردن امور در اختیار آن شرکت قراردهد.smile icon

لينک دانلود کتاب

دانلود – گیمگابايت

رمز فايل: technet24.ir

4604 template=”5566b87166e49″]

icon passwordtechnet24.ir

pdf iconCourse 10983A: Upgrading Your Skills to Windows Server 2016 + Slide pptx

Type:Course
Audience(s):IT Professionals
Technology:Windows Server
Level:300
This Revision:A
Delivery method:Classroom
Length:5 days
Language(s):English
First published: 09 May 2016

Overview
About this course

This 5-day instructor-led course explains how to implement and configure new features and functionality in Windows Server 2016. This course is designed for IT professional who want to upgrade their technical skills from Windows Server 2008 or Windows Server 2012 to Windows Server 2016. This course presumes a high level of knowledge about previous Windows Server technologies and skills equivalent to the MCSA: Windows Server 2008 or Windows Server 2012 credential. This course is not a product upgrade course, detailing considerations for migrating and upgrading your specific environment to Windows Server 2016. Rather, this course will update students’ existing Windows Server knowledge and skills to Windows Server 2016.

Audience profile

This course is intended for Information Technology (IT) Professionals who are experienced Windows Server 2012 or Windows Server 2008 system administrators and who have real world experience working in a Windows Server 2008 R2 or Windows Server 2008 enterprise environment, and have obtained the credential Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) Windows Server 2008 or Windows Server 2012 or have equivalent knowledge. IT professionals wanting to take the Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) exams will also be interested in taking this course as they prepare for the MCSA exams, which are a prerequisite for the MCSE specialties.

At course completion

After completing this course, students will be able to:

Install and configure Windows Server 2016.
Implement Hyper-V.
Implement directory services.
Implement AD FS.
Manage and optimize storage in Windows Server 2016.
Implement secure data access for users and devices.
Implement network services.
Implement remote access.
Implement failover clustering.
Implement failover clustering with Windows Server 2016 Hyper-V.
Recover data in Windows Servers 2016.

Course details
Course OutlineModule 1: Installing and Configuring Windows Server 2016This module explains how to install and perform post-installation configuration of Windows Server 2016 servers.Lessons

Introducing Windows Server 2016
Installing Windows Server 2016
Configuring Windows Server 2016
Implementing containers in Windows Server 2016

Lab : Installing and configuring Nano Server

Installing Nano Server
Completing post-Installation tasks on Nano Server

After completing this module, students will be able to:

Describe the new and improved features in Windows Server 2016.
Install Windows Server 2016.
Configure and manage Windows Server 2016.
Enable and configure Windows Server containers.

Module 2: Implementing Hyper-VThis module explains how to install and configure Hyper-V virtual machines.Lessons

Configuring the Hyper-V role in Windows Server 2016
Configuring Hyper-V storage
Configuring Hyper-V networking
Configuring Hyper-V virtual machines

Lab : Implementing server virtualization with Hyper-V

Installing the Hyper-V server role
Configuring virtual networking
Creating and configuring a virtual machine

After completing this module, students will be able to:

Configure the Hyper-V role in Windows Server 2016.
Configure Hyper-V storage.
Configure Hyper-V networking.
Configure Hyper-V virtual machines.

Module 3: Implementing directory servicesThis module explains how to implement Active Directory Domain Services (AD DS) in Windows Server 2016.Lessons

Deploying AD DS domain controllers
Implementing service accounts
Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)
Integrating AD DS with Azure AD

Lab : Implementing service accounts

Implementing service accounts

Lab : Integrating with Azure AD

Installing Azure AD Connect
Verifying synchronization

After completing this module, students will be able to:

Deploy Windows Server 2016 AD DS domain controllers.
Implement service accounts in AD DS.
Describe Azure AD.
Integrate AD DS with Azure AD.

Module 4: Implementing AD FSThis module explains how to implement an Active Directory Federation Services (AD FS) deployment.Lessons

Overview of AD FS
Deploying AD FS
Implementing AD FS for a single organization
Implementing Web Application Proxy
Implementing single sign-on (SSO) with Microsoft Online Services

Lab : Implementing AD FS

Installing and configuring AD FS
Configuring an Internal application for AD FS

Lab : Implementing Web Application Proxy

Implementing Web Application Proxy

After completing this module, students will be able to:

Describe AD FS.
Explain how to deploy AD FS.
Explain how to implement AD FS for a single organization.
Explain how to extend AD FS to external clients.
Describe how to implement SSO to support online services.

Module 5: Managing and Optimizing Storage in Windows Server 2016This module explains how to configure storage in Windows Server 2016.Lessons

Overview of storage in Windows Server 2016
Configuring Internet small computer system interface (iSCSI) Storage
Configuring the Storage Spaces feature in Windows Server 2016

Lab : Implementing and Managing Storage

Implementing FSRM
Configuring iSCSI Storage

Lab : Configuring Storage Spaces

Configuring redundant storage spaces
Implementing the Storage Spaces Direct feature

After completing this module, students will be able to:

Describe the new features in Windows Server 2016 storage.
Configure iSCSI storage.
Configure the Storage Spaces feature in Windows Server 2016.

Module 6: Implementing Secure Data Access for Users and DevicesThis module explains how to configure Dynamic Access Control to manage and audit access to shared files.Lessons

Overview of Dynamic Access Control
Planning for a Dynamic Access ControliImplementation
Configuring Dynamic Access Control
Implementing Work Folders

Lab : Implementing Dynamic Access Control

Preparing Dynamic Access Control
Implementing Dynamic Access Control
Validating and remediating Dynamic Access Control

Lab : Implementing Work Folders

Configuring Work Folders

After completing this module, students will be able to:

Describe Dynamic Access Control.
Plan an implementation of Dynamic Access Control.
Configure and implement Dynamic Access Control.
Implement and manage Work Folders.

Module 7: Implementing network servicesThis module explains how to configure advanced features for DHCP and configure IPAM.Lessons

Overview of networking enhancements
Implementing IP address management
Managing IP address spaces with IPAM

Lab : Implementing network services

Configuring DNS policies
Configuring DHCP failover
Configuring IPAM

After completing this module, students will be able to:

Describe the networking enhancements in Windows Server 2016.
Implement IP address management.
Manage IP address spaces with IPAM.

Module 8: Implementing remote accessThis module explains how to configure connectivity for remote users by using DirectAccess.Lessons

Remote access overview
Implementing DirectAccess
Implementing a virtual private network (VPN)

Lab : Implementing DirectAccess

Configuring DirectAccess using the Getting Started Wizard
Testing DirectAccess

After completing this module, students will be able to:

Describe common remote access solutions and technologies.
Implement DirectAccess.
Implement VPNs.

Module 9: Implementing failover clustering This module explains how to provide high availability for network services and applications by implementing failover clustering.Lessons

Overview of failover clustering
Implementing a failover cluster
Configuring highly-available applications and services on a failover cluster
Maintaining a failover cluster
Implementing a stretch cluster

Lab : Implementing failover clustering

Configuring iSCSI storage
Configuring a failover cluster
Deploying and configuring a highly-available file server
Validating the deployment of the highly-available file server
Configure Cluster-Aware Updating on the failover cluster

After completing this module, students will be able to:

Describe the concept of failover clustering.
Implement a failover cluster.
Configure highly-available applications and services on a failover cluster.
Maintain a failover cluster.
Implement a stretch failover cluster.

Module 10: Implementing failover clustering with Windows Server 2016 Hyper-VThis module explains how to deploy and manage Hyper-V virtual machines in a failover cluster.Lessons

Overview of the integration of Hyper-V Server 2016 with failover clustering
Implementing Hyper-V virtual machines on failover clusters
Implementing Windows Server 2016 Hyper-V virtual machine migration
Implementing Hyper-V Replica

Lab : Implementing failover clustering with Windows Server 2016 Hyper-V

Configuring Hyper-V Replica
Configuring a failover cluster for Hyper-V
Configuring a highly available virtual machine

After completing this module, students will be able to:

Describe how Windows Server 2016 Hyper-V integrates with failover clustering.
Implement Hyper-V virtual machines on failover clusters.
Implement Hyper-V virtual machine migration.
Implement Hyper-V Replica.

Module 11: Data recovery in Windows Server 2016This module explains how to perform data recovery on Windows Server 2016.Lessons

Implementing data recovery options
Implementing Microsoft Azure Backup
Implementing server recovery

Lab : Exploring server data recovery options

Backing up servers running Windows Server 2016
Implementing Azure Backup
Restoring files

After completing this module, students will be able to:

Implement local file recovery on Windows Server 2016.
Implement Azure Backup.
Implement server recovery.

Prerequisites

Two or more years of experience deploying and managing Windows Server 2012 or Windows 2008 environments; experience with day-to-day Windows Server 2012 or Windows Server 2008 system administration management and maintenance tasks.
Experience with Windows networking technologies and implementation.
Experience with Active Directory® technologies and implementation.
Experience with Windows Server virtualization technologies and implementation.
Knowledge equivalent to the MCSA credentials of Windows Server 2008 or Windows Server 2012, or have equivalent knowledge.

3 دیدگاه
 1. AshkanOnline says

  فقط میتونم بگم عالی بود … کاملا آپدیت و بروز هستید … خسته نباشید …

 2. zipdownload41 says

  سلام
  لطفا اگه میشه کتابای 740-70 / 741-70 / 742-70 رو هم بذارین
  ممنون از زحماتتون

 3. Ali_Husein84 says

  .Thanks

دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.