لیست سخت افزارهای پشتیبانی نشده توسط VMware ESXi 6.0

یکی از ملاحظات برنامه‌ریزی جهت ارتقا سیستم، امکان استفاده و مشخص نمودن سازگاری یا عدم سازگاری سخت‌افزار مورد استفاده در نرم‌افزار ESXi ویرایش 6  است. از همان روزهای آغازین نصب سرور ESXi، اطمینان از نصب موفقیت‌آمیز و اجرای ماشین‌های مجازی تنها مستلزم استفاده و تبعیت از فهرست سازگاری سخت‌افزار (HCL) شرکت وی‌ام‌ور بود. در ویرایش 6 نرم‌افزار ESXi نیز وضعیت همانند سابق است. برای اجرای ویرایش 6 نرم‌افزار ESXi الزامات سخت‌افزاری جاری بایستی رعایت شود:

Last Update: June 21, 2015

This servers appear on HPs Support matrix as supported, but not on VMware HCL:

This servers appear on IBMs Support matrix as supported, but not on VMware HCL:

دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.