لیست آخرین بروزرسانی تمامی نسخه های SQL Server

این لیست شامل تمامی Service Pack ها، HotFix ها، Cumulative Update که شرکت مایکروسافت برای تمامی نسخه های SQL Server خود که تا به امروز ارائه داده را شامل میشود.

List SQL Server:

  SQL Server 2014
SQL Server 2012
SQL Server 2008 R2
SQL Server 2008
SQL Server 2005
SQL Server 2000
SQL Server 7.0

Quick summary

RTM (Gold, no SP) SP1 SP2 SP3 SP4
SQL Server 2016
CTP3.0
SQL Server 2014 12.0.2000.8 12.00.2000.8 12.0.4100.1
or 12.1.4100.1
SQL Server 2012 11.0.2100.60 11.00.2100.60 11.0.3000.0
or 11.1.3000.0
11.0.5058.0
or 11.2.5058.0
SQL Server 2008 R2 10.50.1600.1 10.50.2500.0
or 10.51.2500.0
10.50.4000.0
or 10.52.4000.0
10.50.6000.34
or 10.53.6000.34
SQL Server 2008 10.0.1600.22 10.00.1600.22 10.0.2531.0 10.00.2531.0
or 10.1.2531.0
10.0.4000.0 10.00.4000.0
or 10.2.4000.0
10.0.5500.0 10.00.5500.0
or 10.3.5500.0
10.0.6000.29 10.00.6000.29
or 10.4.6000.29
SQL Server 2005 9.0.1399.06 9.00.1399.06 9.0.2047 9.00.2047 9.0.3042 9.00.3042 9.0.4035 9.00.4035 9.0.5000 9.00.5000
SQL Server 2000 8.0.194 8.00.194 8.0.384 8.00.384 8.0.532 8.00.532 8.0.760 8.00.760 8.0.2039 8.00.2039
SQL Server 7.0 7.0.623 7.00.623 7.0.699 7.00.699 7.0.842 7.00.842 7.0.961 7.00.961 7.0.1063 7.00.1063

Microsoft SQL Server 2016 Builds

Build SQLSERVR.EXE Build File version Q KB KB / Description Release Date
13.00.700.139 13.0.700.139 2016.130.700.139 Microsoft SQL Server 2016 Community Technology Preview 3.0 (CTP3.0) October 28, 2015 *new
13.00.600.65 13.0.600.65 2016.130.600.65 Microsoft SQL Server 2016 Community Technology Preview 2.4 (CTP2.4) September 30, 2015
13.00.500.53 13.0.500.53 2016.130.500.53 Microsoft SQL Server 2016 Community Technology Preview 2.3 (CTP2.3) August 28, 2015
13.00.407.1 13.0.407.1 2016.130.407.1 Microsoft SQL Server 2016 Community Technology Preview 2.2 (CTP2.2) July 23, 2015
13.00.400.91 13.0.400.91 2016.130.400.91 Microsoft SQL Server 2016 Community Technology Preview 2.2 (CTP2.2) [withdrawn] July 22, 2015
13.00.300.44 13.0.300.44 2016.130.300.444 Microsoft SQL Server 2016 Community Technology Preview 2.1 (CTP2.1) June 24, 2015
13.00.200.172 13.0.200.172 2016.130.200.172 Microsoft SQL Server 2016 Community Technology Preview 2 (CTP2) May 27, 2015

Microsoft SQL Server 2014 Builds

Build SQLSERVR.EXE Build File version Q KB KB / Description Release Date
12.00.4427 12.0.4427 2014.120.4427.24 Q3094221 KB3094221 3094221 Cumulative update package 3 (CU3) for SQL Server 2014 Service Pack 1 October 21, 2015 *new
12.00.4422 12.0.4422 2014.120.4422.0 Q3075950 KB3075950 3075950 Cumulative update package 2 (CU2) for SQL Server 2014 Service Pack 1 August 17, 2015
12.00.4416 12.0.4416 2014.120.4416.0 Q3067839 KB3067839 3067839 Cumulative update package 1 (CU1) for SQL Server 2014 Service Pack 1 June 22, 2015
12.00.4213 12.0.4213 2014.120.4213.0 Q3070446 KB3070446 MS15-058: Description of the nonsecurity update for SQL Server 2014 Service Pack 1 GDR: July 14, 2015 July 14, 2015
12.00.4100 12.0.4100 2014.120.4100.1 SQL Server 2014 Service Pack 1 (SP1) May 14, 2015
12.00.4050 12.0.4050 2014.120.4050.0 SQL Server 2014 Service Pack 1 (SP1) [withdrawn] April 15, 2015
12.00.2556 12.0.2556 2014.120.2556.4 Q3094220 KB3094220 3094220 Cumulative update package 10 (CU10) for SQL Server 2014 October 20, 2015 *new
12.00.2553 12.0.2553 2014.120.2553.0 Q3075949 KB3075949 3075949 Cumulative update package 9 (CU9) for SQL Server 2014 August 17, 2015
12.00.2548 12.0.2548 2014.120.2548.0 Q3045323 KB3045323 MS15-058: Description of the security update for SQL Server 2014 QFE: July 14, 2015 July 14, 2015
12.00.2546 12.0.2546 2014.120.2546.0 Q3067836 KB3067836 3067836 Cumulative update package 8 (CU8) for SQL Server 2014 June 22, 2015
12.00.2506 12.0.2506 2014.120.2506.0 Q3063054 KB3063054 3063054 Update enables Premium Storage support for Data files on Azure Storage and resolves backup failures May 19, 2015
12.00.2505 12.0.2505 2014.120.2505.0 Q3052167 KB3052167 3052167 FIX: Error 1205 when you execute parallel query that contains outer join operators in SQL Server 2014 May 19, 2015
12.00.2504 12.0.2504 2014.120.2504.0 Q2999809 KB2999809 2999809 FIX: Poor performance when a query contains table joins in SQL Server 2014 May 5, 2015
12.00.2504 12.0.2504 2014.120.2504.0 Q3058512 KB3058512 3058512 FIX: Unpivot Transformation task changes null to zero or empty strings in SSIS 2014 May 5, 2015
12.00.2495 12.0.2495 2014.120.2495.0 Q3046038 KB3046038 3046038 Cumulative update package 7 (CU7) for SQL Server 2014 April 23, 2015
12.00.2488 12.0.2488 2014.120.2488.0 Q3048751 KB3048751 3048751 FIX: Deadlock cannot be resolved automatically when you run a SELECT query that can result in a parallel batch-mode scan April 1, 2015
12.00.2485 12.0.2485 2014.120.2485.0 Q3043788 KB3043788 3043788 An on-demand hotfix update package is available for SQL Server 2014 March 16, 2015
12.00.2480 12.0.2480 2014.120.2480.0 Q3031047 KB3031047 3031047 Cumulative update package 6 (CU6) for SQL Server 2014 February 16, 2015
12.00.2474 12.0.2474 2014.120.2474.0 Q3034679 KB3034679 3034679 FIX: AlwaysOn availability groups are reported as NOT SYNCHRONIZING May 15, 2015
12.00.2472 12.0.2472 2014.120.2472.0 Q3032087 KB3032087 3032087 FIX: Cannot show requested dialog after you connect to the latest SQL Database Update V12 (preview) with SQL Server 2014 January 28, 2015
12.00.2464 12.0.2464 2014.120.2464.0 Q3024815 KB3024815 3024815 Large query compilation waits on RESOURCE_SEMAPHORE_QUERY_COMPILE in SQL Server 2014 January 5, 2015
12.00.2456 12.0.2456 2014.120.2456.0 Q3011055 KB3011055 3011055 Cumulative update package 5 (CU5) for SQL Server 2014 December 18, 2014
12.00.2436 12.0.2436 2014.120.2436.0 Q3014867 KB3014867 3014867 FIX: “Remote hardening failure” exception cannot be caught and a potential data loss when you use SQL Server 2014 November 27, 2014
12.00.2430 12.0.2430 2014.120.2430.0 Q2999197 KB2999197 2999197 Cumulative update package 4 (CU4) for SQL Server 2014 October 21, 2014
12.00.2423 12.0.2423 2014.120.2423.0 Q3007050 KB3007050 3007050 FIX: RTDATA_LIST waits when you run natively stored procedures that encounter expected failures in SQL Server 2014 October 22, 2014
12.00.2405 12.0.2405 2014.120.2405.0 Q2999809 KB2999809 2999809 FIX: Poor performance when a query contains table joins in SQL Server 2014 September 25, 2014
12.00.2402 12.0.2402 2014.120.2402.0 Q2984923 KB2984923 2984923 Cumulative update package 3 (CU3) for SQL Server 2014 August 18, 2014
12.00.2381 12.0.2381 2014.120.2381.0 Q2977316 KB2977316 2977316 MS14-044: Description of the security update for SQL Server 2014 (QFE) August 12, 2014
12.00.2370 12.0.2370 2014.120.2370.0 Q2967546 KB2967546 2967546 Cumulative update package 2 (CU2) for SQL Server 2014 June 27, 2014
12.00.2342 12.0.2342 2014.120.2342.0 Q2931693 KB2931693 2931693 Cumulative update package 1 (CU1) for SQL Server 2014 April 21, 2014
12.00.2269 12.0.2269 2014.120.2269.0 Q3045324 KB3045324 3045324 MS15-058: Description of the security update for SQL Server 2014 GDR: July 14, 2015 July 14, 2015
12.00.2254 12.0.2254 2014.120.2254.0 Q2977315 KB2977315 2977315 MS14-044: Description of the security update for SQL Server 2014 (GDR) August 12, 2014
12.00.2000 12.0.2000 2014.120.2000.8 SQL Server 2014 RTM April 1, 2014
12.00.1524 12.0.1524 2014.120.1524.0 Microsoft SQL Server 2014 Community Technology Preview 2 (CTP2) October 15, 2013
11.00.9120 11.0.9120 2013.110.9120.0 Microsoft SQL Server 2014 Community Technology Preview 1 (CTP1) June 25, 2013

Microsoft SQL Server 2012 Builds

Build SQLSERVR.EXE Build File version Q KB KB / Description Release Date
11.00.5636 11.0.5636 2011.110.5636.3 Q3097636 KB3097636 3097636 FIX: Performance decrease when application with connection pooling frequently connects or disconnects in SQL Server September 22, 2015 *new
11.00.5634 11.0.5634 2011.110.5634.0 Q3082561 KB3082561 3082561 Cumulative update package 8 (CU8) for SQL Server 2012 Service Pack 2 September 21, 2015 *new
11.00.5629 11.0.5629 2011.110.5629.0 Q3087872 KB3087872 3087872 FIX: Access violations when you use the FileTable feature in SQL Server 2012 August 31, 2015
11.00.5623 11.0.5623 2011.110.5623.0 Q3072100 KB3072100 3072100 Cumulative update package 7 (CU7) for SQL Server 2012 Service Pack 2 July 20, 2015
11.00.5613 11.0.5613 2011.110.5613.0 Q3045319 KB3045319 3045319 MS15-058: Description of the security update for SQL Server 2012 Service Pack 2 QFE: July 14, 2015 July 14, 2015
11.00.5592 11.0.5592 2011.110.5592.0 Q3052468 KB3052468 3052468 Cumulative update package 6 (CU6) for SQL Server 2012 Service Pack 2 May 19, 2015
11.00.5582 11.0.5582 2011.110.5582.0 Q3037255 KB3037255 3037255 Cumulative update package 5 (CU5) for SQL Server 2012 Service Pack 2 March 16, 2015
11.00.5571 11.0.5571 2011.110.5571.0 Q3034679 KB3034679 3034679 FIX: AlwaysOn availability groups are reported as NOT SYNCHRONIZING May 15, 2015
11.00.5569 11.0.5569 2011.110.5569.0 Q3007556 KB3007556 3007556 Cumulative update package 4 (CU4) for SQL Server 2012 Service Pack 2 January 20, 2015
11.00.5556 11.0.5556 2011.110.5556.0 Q3002049 KB3002049 3002049 Cumulative update package 3 (CU3) for SQL Server 2012 Service Pack 2 November 17, 2014
11.00.5548 11.0.5548 2011.110.5548.0 Q2983175 KB2983175 2983175 Cumulative update package 2 (CU2) for SQL Server 2012 Service Pack 2 September 15, 2014
11.00.5532 11.0.5532 2011.110.5532.0 Q2976982 KB2976982 2976982 Cumulative update package 1 (CU1) for SQL Server 2012 Service Pack 2 July 24, 2014
11.00.5522 11.0.5522 2011.110.5522.0 Q2969896 KB2969896 2969896 FIX: Data loss in clustered index occurs when you run online build index in SQL Server 2012 (Hotfix for SQL2012 SP2) June 20, 2014
11.00.5343 11.0.5343 2011.110.5343.0 Q3045321 KB3045321 3045321 MS15-058: Description of the security update for SQL Server 2012 Service Pack 2 GDR: July 14, 2015 July 14, 2015
11.00.5058 11.0.5058 2011.110.5058.0 SQL Server 2012 Service Pack 2 (SP2) June 10, 2014
11.00.3513 11.0.3513 2011.110.3513.0 Q3045317 KB3045317 3045317 MS15-058: Description of the security update for SQL Server 2012 SP1 QFE: July 14, 2015 July 14, 2015
11.00.3492 11.0.3492 2011.110.3492.0 Q3052476 KB3052476 3052476 Cumulative update package 16 (CU16) for SQL Server 2012 Service Pack 1 May 18, 2015
11.00.3487 11.0.3487 2011.110.3487.0 Q3038001 KB3038001 3038001 Cumulative update package 15 (CU15) for SQL Server 2012 Service Pack 1 March 16, 2015
11.00.3486 11.0.3486 2011.110.3486.0 Q3023636 KB3023636 3023636 Cumulative update package 14 (CU14) for SQL Server 2012 Service Pack 1 January 19, 2015
11.00.3460 11.0.3460 2011.110.3460.0 Q2977325 KB2977325 2977325 MS14-044: Description of the security update for SQL Server 2012 Service Pack 1 (QFE) August 12, 2014
11.00.3482 11.0.3482 2011.110.3482.0 Q3002044 KB3002044 3002044 Cumulative update package 13 (CU13) for SQL Server 2012 Service Pack 1 November 17, 2014
11.00.3470 11.0.3470 2011.110.3470.0 Q2991533 KB2991533 2991533 Cumulative update package 12 (CU12) for SQL Server 2012 Service Pack 1 September 15, 2014
11.00.3449 11.0.3449 2011.110.3449.0 Q2975396 KB2975396 2975396 Cumulative update package 11 (CU11) for SQL Server 2012 Service Pack 1 July 21, 2014
11.00.3437 11.0.3437 2011.110.3437.0 Q2969896 KB2969896 2969896 FIX: Data loss in clustered index occurs when you run online build index in SQL Server 2012 (Hotfix for SQL2012 SP1) June 10, 2014
11.00.3431 11.0.3431 2011.110.3431.0 Q2954099 KB2954099 2954099 Cumulative update package 10 (CU10) for SQL Server 2012 Service Pack 1 May 19, 2014
11.00.3412 11.0.3412 2011.110.3412.0 Q2931078 KB2931078 2931078 Cumulative update package 9 (CU9) for SQL Server 2012 Service Pack 1 March 18, 2014
11.00.3401 11.0.3401 2011.110.3401.0 Q2917531 KB2917531 2917531 Cumulative update package 8 (CU8) for SQL Server 2012 Service Pack 1 January 20, 2014
11.00.3393 11.0.3393 2011.110.3393.0 Q2894115 KB2894115 2894115 Cumulative update package 7 (CU7) for SQL Server 2012 Service Pack 1 November 18, 2013
11.00.3381 11.0.3381 2011.110.3381.0 Q2874879 KB2874879 2874879 Cumulative update package 6 (CU6) for SQL Server 2012 Service Pack 1 September 16, 2013
11.00.3373 11.0.3373 2011.110.3373.0 Q2861107 KB2861107 2861107 Cumulative update package 5 (CU5) for SQL Server 2012 Service Pack 1 July 16, 2013
11.00.3368 11.0.3368 2011.110.3368.0 Q2833645 KB2833645 2833645 Cumulative update package 4 (CU4) for SQL Server 2012 Service Pack 1 May 31, 2013
11.00.3350 11.0.3350 2011.110.3350.0 Q2832017 KB2832017 2832017 FIX: You can’t create or open SSIS projects or maintenance plans after you apply Cumulative Update 3 for SQL Server 2012 SP1 April 17, 2013
11.00.3349 11.0.3349 2011.110.3349.0 Q2812412 KB2812412 2812412 Cumulative update package 3 (CU3) for SQL Server 2012 Service Pack 1 March 18, 2013
11.00.3339 11.0.3339 2011.110.3339.0 Q2790947 KB2790947 2790947 Cumulative update package 2 (CU2) for SQL Server 2012 Service Pack 1 January 25, 2013
11.00.3335 11.0.3335 2011.110.3335.0 Q2800050 KB2800050 2800050 FIX: Component installation process fails after you install SQL Server 2012 SP1 January 14, 2013
11.00.3321 11.0.3321 2011.110.3321.0 Q2765331 KB2765331 2765331 Cumulative update package 1 (CU1) for SQL Server 2012 Service Pack 1 November 20, 2012
11.00.3156 11.0.3156 2011.110.3156.0 Q3045318 KB3045318 3045318 MS15-058: Description of the security update for SQL Server 2012 SP1 GDR: July 14, 2015 July 14, 2015
11.00.3153 11.0.3153 2011.110.3153.0 Q2977326 KB2977326 2977326 MS14-044: Description of the security update for SQL Server 2012 Service Pack 1 (GDR) August 12, 2014
11.00.3128 11.0.3128 2011.110.3128.0 Q2793634 KB2793634 2793634 Windows Installer starts repeatedly after you install SQL Server 2012 SP1 January 3, 2013
11.00.3000 11.0.3000 2011.110.3000.0 SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP1) November 6, 2012
11.00.2845 11.0.2845 2011.110.2845.0 SQL Server 2012 Service Pack 1 Customer Technology Preview 4 (CTP4) September 20, 2012
11.00.2809 11.0.2809 2011.110.2809.24 SQL Server 2012 Service Pack 1 Customer Technology Preview 3 (CTP3) July 5, 2012
11.00.2424 11.0.2424 2011.110.2424.0 Q2908007 KB2908007 2908007 Cumulative update package 11 (CU11) for SQL Server 2012 December 17, 2013
11.00.2420 11.0.2420 2011.110.2420.0 Q2891666 KB2891666 2891666 Cumulative update package 10 (CU10) for SQL Server 2012 October 21, 2013
11.00.2419 11.0.2419 2011.110.2419.0 Q2867319 KB2867319 2867319 Cumulative update package 9 (CU9) for SQL Server 2012 August 21, 2013
11.00.2410 11.0.2410 2011.110.2410.0 Q2844205 KB2844205 2844205 Cumulative update package 8 (CU8) for SQL Server 2012 June 18, 2013
11.00.2405 11.0.2405 2011.110.2405.0 Q2823247 KB2823247 2823247 Cumulative update package 7 (CU7) for SQL Server 2012 April 15, 2013
11.00.2401 11.0.2401 2011.110.2401.0 Q2728897 KB2728897 2728897 Cumulative update package 6 (CU6) for SQL Server 2012 February 18, 2013
11.00.2395 11.0.2395 2011.110.2395.0 Q2777772 KB2777772 2777772 Cumulative update package 5 (CU5) for SQL Server 2012 December 18, 2012
11.00.9000 11.0.9000 2011.110.9000.5 Microsoft SQL Server 2012 With Power View For Multidimensional Models Customer Technology Preview (CTP3) November 27, 2012
11.00.2383 11.0.2383 2011.110.2383.0 Q2758687 KB2758687 2758687 Cumulative update package 4 (CU4) for SQL Server 2012 October 18, 2012
11.00.2376 11.0.2376 2011.110.2376.0 Microsoft Security Bulletin MS12-070 October 9, 2012
11.00.2332 11.0.2332 2011.110.2332.0 Q2723749 KB2723749 2723749 Cumulative update package 3 (CU3) for SQL Server 2012 August 29, 2012
11.00.2325 11.0.2325 2011.110.2325.0 Q2703275 KB2703275 2703275 Cumulative update package 2 (CU2) for SQL Server 2012 June 18, 2012
11.00.2316 11.0.2316 2011.110.2316.0 Q2679368 KB2679368 2679368 Cumulative update package 1 (CU1) for SQL Server 2012 April 12, 2012
11.00.2218 11.0.2218 2011.110.2218.0 Microsoft Security Bulletin MS12-070 October 9, 2012
11.00.2214 11.0.2214 2011.110.2214.0 Q2685308 KB2685308 2685308 FIX: SSAS uses only 20 cores in SQL Server 2012 Business Intelligence April 6, 2012
11.00.2100 11.0.2100 2011.110.2100.60 SQL Server 2012 RTM March 6, 2012
11.00.1913 11.0.1913 2011.110.1913.37 Microsoft SQL Server 2012 Release Candidate 1 (RC1) December 16, 2011
11.00.1750 11.0.1750 2011.110.1750.32 Microsoft SQL Server 2012 Release Candidate 0 (RC0) November 17, 2011
11.00.1440 11.0.1440 2010.110.1440.19 Microsoft SQL Server 2012 (codename Denali) Community Technology Preview 3 (CTP3) July 11, 2011
11.00.1103 11.0.1103 2010.110.1103.9 Microsoft SQL Server 2012 (codename Denali) Community Technology Preview 1 (CTP1) November 8, 2010

Microsoft SQL Server 2008 R2 Builds

Build SQLSERVR.EXE Build File version Q KB KB / Description Release Date
10.50.6529 2009.100.6529.0 Q3045314 KB3045314 3045314 MS15-058: Description of the security update for SQL Server 2008 R2 Service Pack 3 QFE: July 14, 2015 July 14, 2015
10.50.6525 2009.100.6525.0 Q3033860 KB3033860 3033860 An on-demand hotfix update package is available for SQL Server 2008 R2 Service Pack 3 (SP3) February 9, 2015
10.50.6220 2009.100.6220.0 Q3045316 KB3045316 3045316 MS15-058: Description of the security update for SQL Server 2008 R2 Service Pack 3 GDR: July 14, 2015 July 14, 2015
10.50.6000 2009.100.6000.0 SQL Server 2008 R2 Service Pack 3 (SP3) September 26, 2014
10.50.4339 2009.100.4339.0 Q3045312 KB3045312 3045312 MS15-058: Description of the security update for SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 QFE: July 14, 2015 July 14, 2015
10.50.4331 2009.100.4331.0 Q2987585 KB2987585 2987585 Restore Log with Standby Mode on an Advanced Format disk may cause a 9004 error in SQL Server 2008 R2 or SQL Server 2012 August 27, 2014
10.50.4321 2009.100.4321.0 Q2977319 KB2977319 2977319 MS14-044: Description of the security update for SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 (QFE) August 12, 2014
10.50.4319 2009.100.4319.0 Q2967540 KB2967540 2967540 Cumulative update package 13 (CU13) for SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 June 30, 2014
10.50.4305 2009.100.4305.0 Q2938478 KB2938478 2938478 Cumulative update package 12 (CU12) for SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 April 21, 2014
10.50.4302 2009.100.4302.0 Q2926028 KB2926028 2926028 Cumulative update package 11 (CU11) for SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 February 18, 2014
10.50.4297 2009.100.4297.0 Q2908087 KB2908087 2908087 Cumulative update package 10 (CU10) for SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 December 16, 2013
10.50.4295 2009.100.4295.0 Q2887606 KB2887606 2887606 Cumulative update package 9 (CU9) for SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 October 29, 2013
10.50.4290 2009.100.4290.0 Q2871401 KB2871401 2871401 Cumulative update package 8 (CU8) for SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 August 30, 2013
10.50.4286 2009.100.4286.0 Q2844090 KB2844090 2844090 Cumulative update package 7 (CU7) for SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 June 17, 2013
10.50.4285 2009.100.4285.0 Q2830140 KB2830140 2830140 Cumulative update package 6 (CU6) for SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 (updated) June 13, 2013
10.50.4279 2009.100.4279.0 2830140 Cumulative update package 6 (CU6) for SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 (replaced) April 15, 2013
10.50.4276 2009.100.4276.0 Q2797460 KB2797460 2797460 Cumulative update package 5 (CU5) for SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 February 18, 2013
10.50.4270 2009.100.4270.0 Q2777358 KB2777358 2777358 Cumulative update package 4 (CU4) for SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 December 17, 2012
10.50.4266 2009.100.4266.0 Q2754552 KB2754552 2754552 Cumulative update package 3 (CU3) for SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 October 15, 2012
10.50.4263 2009.100.4263.0 Q2740411 KB2740411 2740411 Cumulative update package 2 (CU2) for SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 August 29, 2012
10.50.4260 2009.100.4260.0 Q2720425 KB2720425 2720425 Cumulative update package 1 (CU1) for SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 August 1, 2012
10.50.4042 2009.100.4042.0 Q3045313 KB3045313 3045313 MS15-058: MS15-058: Description of the security update for SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 GDR: July 14, 2015 July 14, 2015
10.50.4033 2009.100.4033.0 Q2977320 KB2977320 2977320 MS14-044: Description of the security update for SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 (GDR) August 12, 2014
10.50.4000 2009.100.4000.0 SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 (SP2) July 26, 2012
10.50.3720 2009.100.3720.0 SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 Community Technology Preview (CTP) May 13, 2012
10.50.2881 2009.100.2881.0 Q2868244 KB2868244 2868244 An on-demand hotfix update package for SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 August 12, 2013
10.50.2876 2009.100.2876.0 Q2855792 KB2855792 2855792 Cumulative update package 13 (CU13) for SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 June 17, 2013
10.50.2875 2009.100.2875.0 Q2828727 KB2828727 2828727 Cumulative update package 12 (CU12) for SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 (updated) June 13, 2013
10.50.2874 2009.100.2874.0 2828727 Cumulative update package 12 (CU12) for SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 (replaced) April 15, 2013
10.50.2861 2009.100.2861.0 Microsoft Security Bulletin MS12-070 October 9, 2012
10.50.2869 2009.100.2869.0 Q2812683 KB2812683 2812683 Cumulative update package 11 (CU11) for SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 February 18, 2013
10.50.2868 2009.100.2868.0 Q2783135 KB2783135 2783135 Cumulative update package 10 (CU10) for SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 December 17, 2012
10.50.2866 2009.100.2866.0 Q2756574 KB2756574 2756574 Cumulative update package 9 (CU9) for SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 November 6, 2012
10.50.2861 2009.100.2861.0 Q2716439 KB2716439 2716439 MS12-070: Description of the security update for SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 QFE: October 9, 2012 October 9, 2012
10.50.2822 2009.100.2822.0 Q2723743 KB2723743 2723743 Cumulative update package 8 (CU8) for SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 August 29, 2012
10.50.2817 2009.100.2817.0 Q2703282 KB2703282 2703282 Cumulative update package 7 (CU7) for SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 June 18, 2012
10.50.2811 2009.100.2811.0 Q2679367 KB2679367 2679367 Cumulative update package 6 (CU6) for SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 April 16, 2012
10.50.2807 2009.100.2807.0 Q2675522 KB2675522 2675522 FIX: Access violation when you run DML statements against a table that has partitioned indexes in SQL Server 2008 R2 March 12, 2012
10.50.2806 2009.100.2806.0 Q2659694 KB2659694 2659694 Cumulative update package 5 (CU5) for SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 February 22, 2012
10.50.2799 2009.100.2799.0 Q2633357 KB2633357 2633357 FIX: “Non-yielding Scheduler” error might occur when you run a query that uses the CHARINDEX function in SQL Server 2008 R2 February 22, 2012
10.50.2796 2009.100.2796.0 Q2633146 KB2633146 2633146 Cumulative update package 4 (CU4) for SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 December 20, 2011
10.50.2789 2009.100.2789.0 Q2591748 KB2591748 2591748 Cumulative update package 3 (CU3) for SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 October 17, 2011
10.50.2776 2009.100.2776.0 Q2606883 KB2606883 2606883 FIX: Slow performance when an AFTER trigger runs on a partitioned table in SQL Server 2008 R2 October 18, 2011
10.50.2772 2009.100.2772.0 Q2567714 KB2567714 2567714 Cumulative update package 2 (CU2) for SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 August 15, 2011
10.50.2769 2009.100.2769.0 Q2544793 KB2544793 2544793 Cumulative update package 1 (CU1) for SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 July 18, 2011
10.50.2550 2009.100.2550.0 Microsoft Security Bulletin MS12-070 October 9, 2012
10.50.2500 2009.100.2500.0 SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) July 11, 2011
10.50.1817 2009.100.1817.0 Q2703280 KB2703280 2703280 Cumulative update package 14 (CU14) for SQL Server 2008 R2 June 18, 2012
10.50.1815 2009.100.1815.0 Q2679366 KB2679366 2679366 Cumulative update package 13 (CU13) for SQL Server 2008 R2 April 17, 2012
10.50.1810 2009.100.1810.0 Q2659692 KB2659692 2659692 Cumulative update package 12 (CU12) for SQL Server 2008 R2 February 21, 2012
10.50.1809 2009.100.1809.0 Q2633145 KB2633145 2633145 Cumulative update package 11 (CU11) for SQL Server 2008 R2 January 9, 2012
10.50.1807 2009.100.1807.0 Q2591746 KB2591746 2591746 Cumulative update package 10 (CU10) for SQL Server 2008 R2 October 19, 2011
10.50.1804 2009.100.1804.0 Q2567713 KB2567713 2567713 Cumulative update package 9 (CU9) for SQL Server 2008 R2 August 16, 2011
10.50.1800 2009.100.1800.0 Q2574699 KB2574699 2574699 FIX: Database data files might be incorrectly marked as sparse in SQL Server 2008 R2 or in SQL Server 2008 even when the physical files are marked as not sparse in the file system October 18, 2011
10.50.1797 2009.100.1797.0 Q2534352 KB2534352 2534352 Cumulative update package 8 (CU8) for SQL Server 2008 R2 June 20, 2011
10.50.1790 2009.100.1790.0 Q2494086 KB2494086 2494086 MS11-049: Description of the security update for SQL Server 2008 R2 QFE: June 14, 2011 June 17, 2011
10.50.1777 2009.100.1777.0 Q2507770 KB2507770 2507770 Cumulative update package 7 (CU7) for SQL Server 2008 R2 June 16, 2011
10.50.1769 2009.100.1769.0 Q2520808 KB2520808 2520808 FIX: Non-yielding scheduler error when you run a query that uses a TVP in SQL Server 2008 or in SQL Server 2008 R2 if SQL Profiler or SQL Server Extended Events is used April 18, 2011
10.50.1765 2009.100.1765.0 Q2489376 KB2489376 2489376 Cumulative update package 6 (CU6) for SQL Server 2008 R2 February 21, 2011
10.50.1753 2009.100.1753.0 Q2438347 KB2438347 2438347 Cumulative update package 5 (CU5) for SQL Server 2008 R2 December 23, 2010
10.50.1746 2009.100.1746.0 Q2345451 KB2345451 2345451 Cumulative update package 4 (CU4) for SQL Server 2008 R2 October 18, 2010
10.50.1734 2009.100.1734.0 Q2261464 KB2261464 2261464 Cumulative update package 3 (CU3) for SQL Server 2008 R2 August 20, 2010
10.50.1720 2009.100.1720.0 Q2072493 KB2072493 2072493 Cumulative update package 2 (CU2) for SQL Server 2008 R2 June 25, 2010
10.50.1702 2009.100.1702.0 Q981355 KB981355 981355 Cumulative update package 1 (CU1) for SQL Server 2008 R2 May 18, 2010
10.50.1617 2009.100.1617.0 Q2494088 KB2494088 2494088 MS11-049: Description of the security update for SQL Server 2008 R2 GDR: June 14, 2011 June 14, 2011
10.50.1600 2009.100.1600.1 SQL Server 2008 R2 RTM April 21, 2010
10.50.1352 2009.100.1352.12 Microsoft SQL Server 2008 R2 November Community Technology Preview (CTP) November 12, 2009
10.50.1092 2009.100.1092.20 Microsoft SQL Server 2008 R2 August Community Technology Preview (CTP) June 30, 2009

Microsoft SQL Server 2008 Builds

Build SQLSERVR.EXE Build File version Q KB KB / Description Release Date
10.00.6535 10.0.6535 2007.100.6535.0 Q3045308 KB3045308 3045308 MS15-058: Description of the security update for SQL Server 2008 Service Pack 4 QFE: July 14, 2015 July 14, 2015
10.00.6526 10.0.6526 2007.100.6526.0 Q3034373 KB3034373 3034373 An on-demand hotfix update package is available for SQL Server 2008 Service Pack 4 (SP4) February 9, 2015
10.00.6241 10.0.6241 2007.100.6241.0 Q3045311 KB3045311 3045311 MS15-058: Description of the security update for SQL Server 2008 Service Pack 4 GDR: July 14, 2015 July 14, 2015
10.00.6000 10.0.6000 2007.100.6000.0 SQL Server 2008 Service Pack 4 (SP4) September 30, 2014
10.00.5890 10.0.5890 2007.100.5890.0 Q3045303 KB3045303 3045303 MS15-058: Description of the security update for SQL Server 2008 Service Pack 3 QFE: July 14, 2015 July 14, 2015
10.00.5869 10.0.5869 2007.100.5869.0 Q2977322 KB2977322 2977322 MS14-044: Description of the security update for SQL Server 2008 SP3 (QFE) August 12, 2014
10.00.5867 10.0.5867 2007.100.5867.0 Q2877204 KB2877204 2877204 FIX: Error 8985 when you run the “dbcc shrinkfile” statement by using the logical name of a file in SQL Server 2008 R2 or SQL Server 2008 July 2, 2014
10.00.5861 10.0.5861 2007.100.5861.0 Q2958696 KB2958696 2958696 Cumulative update package 17 (CU17) for SQL Server 2008 Service Pack 3 May 19, 2014
10.00.5852 10.0.5852 2007.100.5852.0 Q2936421 KB2936421 2936421 Cumulative update package 16 (CU16) for SQL Server 2008 Service Pack 3 March 17, 2014
10.00.5850 10.0.5850 2007.100.5850.0 Q2923520 KB2923520 2923520 Cumulative update package 15 (CU15) for SQL Server 2008 Service Pack 3 January 20, 2014
10.00.5848 10.0.5848 2007.100.5848.0 Q2893410 KB2893410 2893410 Cumulative update package 14 (CU14) for SQL Server 2008 Service Pack 3 November 18, 2013
10.00.5846 10.0.5846 2007.100.5846.0 Q2880350 KB2880350 2880350 Cumulative update package 13 (CU13) for SQL Server 2008 Service Pack 3 September 16, 2013
10.00.5844 10.0.5844 2007.100.5844.0 Q2863205 KB2863205 2863205 Cumulative update package 12 (CU12) for SQL Server 2008 Service Pack 3 July 16, 2013
10.00.5841 10.0.5841 2007.100.5841.0 Q2834048 KB2834048 2834048 Cumulative update package 11 (CU11) for SQL Server 2008 Service Pack 3 (updated) June 13, 2013
10.00.5840 10.0.5840 2007.100.5840.0 2834048 Cumulative update package 11 (CU11) for SQL Server 2008 Service Pack 3 (replaced) May 20, 2013
10.00.5835 10.0.5835 2007.100.5835.0 Q2814783 KB2814783 2814783 Cumulative update package 10 (CU10) for SQL Server 2008 Service Pack 3 March 18, 2013
10.00.5829 10.0.5829 2007.100.5829.0 Q2799883 KB2799883 2799883 Cumulative update package 9 (CU9) for SQL Server 2008 Service Pack 3 January 23, 2013
10.00.5828 10.0.5828 2007.100.5828.0 Q2771833 KB2771833 2771833 Cumulative update package 8 (CU8) for SQL Server 2008 Service Pack 3 November 19, 2012
10.00.5826 10.0.5826 2007.100.5826.0 Q2716435 KB2716435 2716435 Microsoft Security Bulletin MS12-070 October 9, 2012
10.00.5794 10.0.5794 2007.100.5794.0 Q2738350 KB2738350 2738350 Cumulative update package 7 (CU7) for SQL Server 2008 Service Pack 3 September 21, 2012
10.00.5788 10.0.5788 2007.100.5788.0 Q2715953 KB2715953 2715953 Cumulative update package 6 (CU6) for SQL Server 2008 Service Pack 3 July 16, 2012
10.00.5785 10.0.5785 2007.100.5785.0 Q2696626 KB2696626 2696626 Cumulative update package 5 (CU5) for SQL Server 2008 Service Pack 3 May 19, 2012
10.00.5775 10.0.5775 2007.100.5775.0 Q2673383 KB2673383 2673383 Cumulative update package 4 (CU4) for SQL Server 2008 Service Pack 3 March 20, 2012
10.00.5770 10.0.5770 2007.100.5770.0 Q2648098 KB2648098 2648098 Cumulative update package 3 (CU3) for SQL Server 2008 Service Pack 3 January 16, 2012
10.00.5768 10.0.5768 2007.100.5768.0 Q2633143 KB2633143 2633143 Cumulative update package 2 (CU2) for SQL Server 2008 Service Pack 3 November 22, 2011
10.00.5766 10.0.5766 2007.100.5766.0 Q2617146 KB2617146 2617146 Cumulative update package 1 (CU1) for SQL Server 2008 Service Pack 3 October 18, 2011
10.00.5538 10.0.5538 2007.100.5538.0 Q3045305 KB3045305 3045305 MS15-058: Description of the security update for SQL Server 2008 Service Pack 3 GDR: July 14, 2015 July 14, 2015
10.00.5520 10.0.5520 2007.100.5520.0 Q2977321 KB2977321 2977321 MS14-044: Description of the security update for SQL Server 2008 SP3 (GDR) August 12, 2014
10.00.5512 10.0.5512 2007.100.5512.0 Microsoft Security Bulletin MS12-070 October 9, 2012
10.00.5500 10.0.5500 2007.100.5500.0 SQL Server 2008 Service Pack 3 (SP3) October 6, 2011
10.00.5416 10.0.5416 2007.100.5416.0 SQL Server 2008 Service Pack 3 CTP August 22, 2011
10.00.4371 10.0.4371 2007.100.4371.0 Microsoft Security Bulletin MS12-070 October 9, 2012
10.00.4333 10.0.4333 2007.100.4333.0 Q2715951 KB2715951 2715951 Cumulative update package 11 (CU11) for SQL Server 2008 Service Pack 2 July 16, 2012
10.00.4332 10.0.4332 2007.100.4332.0 Q2696625 KB2696625 2696625 Cumulative update package 10 (CU10) for SQL Server 2008 Service Pack 2 May 20, 2012
10.00.4330 10.0.4330 2007.100.4330.0 Q2673382 KB2673382 2673382 Cumulative update package 9 (CU9) for SQL Server 2008 Service Pack 2 March 19, 2012
10.00.4326 10.0.4326 2007.100.4326.0 Q2648096 KB2648096 2648096 Cumulative update package 8 (CU8) for SQL Server 2008 Service Pack 2 January 30, 2012
10.00.4323 10.0.4323 2007.100.4323.0 Q2617148 KB2617148 2617148 Cumulative update package 7 (CU7) for SQL Server 2008 Service Pack 2 November 21, 2011
10.00.4321 10.0.4321 2007.100.4321.0 Q2582285 KB2582285 2582285 Cumulative update package 6 (CU6) for SQL Server 2008 Service Pack 2 September 20, 2011
10.00.4316 10.0.4316 2007.100.4316.0 Q2555408 KB2555408 2555408 Cumulative update package 5 (CU5) for SQL Server 2008 Service Pack 2 July 18, 2011
10.00.4285 10.0.4285 2007.100.4285.0 Q2527180 KB2527180 2527180 Cumulative update package 4 (CU4) for SQL Server 2008 Service Pack 2 May 16, 2011
10.00.4279 10.0.4279 2007.100.4279.0 Q2498535 KB2498535 2498535 Cumulative update package 3 (CU3) for SQL Server 2008 Service Pack 2 March 11, 2011
10.00.4272 10.0.4272 2007.100.4272.0 Q2467239 KB2467239 2467239 Cumulative update package 2 (CU2) for SQL Server 2008 Service Pack 2 February 10, 2011
10.00.4266 10.0.4266 2007.100.4266.0 Q2289254 KB2289254 2289254 Cumulative update package 1 (CU1) for SQL Server 2008 Service Pack 2 November 15, 2010
10.00.4067 10.0.4067 2007.100.4067.0 Microsoft Security Bulletin MS12-070 October 9, 2012
10.00.4064 10.0.4064 2007.100.4064.0 Q2494089 KB2494089 2494089 MS11-049: Description of the security update for SQL Server 2008 Service Pack 2 GDR: June 14, 2011 June 14, 2011
10.00.4000 10.0.4000 2007.100.4000.0 SQL Server 2008 Service Pack 2 (SP2) September 29, 2010
10.00.3798 10.0.3798 2007.100.3798.0 SQL Server 2008 Service Pack 2 CTP July 7, 2010
10.00.2850 10.0.2850 2007.100.2850.0 Q2582282 KB2582282 2582282 Cumulative update package 16 (CU16) for SQL Server 2008 Service Pack 1 September 19, 2011
10.00.2847 10.0.2847 2007.100.2847.0 Q2555406 KB2555406 2555406 Cumulative update package 15 (CU15) for SQL Server 2008 Service Pack 1 July 18, 2011
10.00.2821 10.0.2821 2007.100.2821.0 Q2527187 KB2527187 2527187 Cumulative update package 14 (CU14) for SQL Server 2008 Service Pack 1 May 16, 2011
10.00.2816 10.0.2816 2007.100.2816.0 Q2497673 KB2497673 2497673 Cumulative update package 13 (CU13) for SQL Server 2008 Service Pack 1 March 22, 2011
10.00.2808 10.0.2808 2007.100.2808.0 Q2467236 KB2467236 2467236 Cumulative update package 12 (CU12) for SQL Server 2008 Service Pack 1 February 10, 2011
10.00.2804 10.0.2804 2007.100.2804.0 Q2413738 KB2413738 2413738 Cumulative update package 11 (CU11) for SQL Server 2008 Service Pack 1 November 15, 2010
10.00.2799 10.0.2799 2007.100.2799.0 Q2279604 KB2279604 2279604 Cumulative update package 10 (CU10) for SQL Server 2008 Service Pack 1 September 21, 2010
10.00.2789 10.0.2789 2007.100.2789.0 Q2083921 KB2083921 2083921 Cumulative update package 9 (CU9) for SQL Server 2008 Service Pack 1 July 21, 2010
10.00.2787 10.0.2787 2007.100.2787.0 Q2231277 KB2231277 2231277 FIX: The Reporting Services service stops unexpectedly after you apply SQL Server 2008 SP1 CU 7 or CU8 July 30, 2010
10.00.2775 10.0.2775 2007.100.2775.0 Q981702 KB981702 981702 Cumulative update package 8 (CU8) for SQL Server 2008 Service Pack 1 May 17, 2010
10.00.2766 10.0.2766 2007.100.2766.0 Q979065 KB979065 979065 Cumulative update package 7 (CU7) for SQL Server 2008 Service Pack 1 March 26, 2010
10.00.2757 10.0.2757 2007.100.2757.0 Q977443 KB977443 977443 Cumulative update package 6 (CU6) for SQL Server 2008 Service Pack 1 January 18, 2010
10.00.2746 10.0.2746 2007.100.2746.0 Q975977 KB975977 975977 Cumulative update package 5 (CU5) for SQL Server 2008 Service Pack 1 November 16, 2009
10.00.2740 10.0.2740 2007.100.2740.0 Q976761 KB976761 976761 FIX: Error message when you perform a rolling upgrade in a SQL Server 2008 cluster : “18401, Login failed for user SQLTESTAgentService. Reason: Server is in script upgrade mode. Only administrator can connect at this time.[SQLState 42000]” November 24, 2009
10.00.2734 10.0.2734 2007.100.2734.0 Q973602 KB973602 973602 Cumulative update package 4 (CU4) for SQL Server 2008 Service Pack 1 September 22, 2009
10.00.2723 10.0.2723 2007.100.2723.0 Q971491 KB971491 971491 Cumulative update package 3 (CU3) for SQL Server 2008 Service Pack 1 July 21, 2009
10.00.2714 10.0.2714 2007.100.2714.0 Q970315 KB970315 970315 Cumulative update package 2 (CU2) for SQL Server 2008 Service Pack 1 May 18, 2009
10.00.2712 10.0.2712 2007.100.2712.0 Q970507 KB970507 970507 FIX: Error message in SQL Server 2008 when you run an INSERT SELECT statement on a table: “Violation of PRIMARY KEY constraint ‘<PrimaryKey>’. Cannot insert duplicate key in object ‘<TableName>'” July 21, 2009
10.00.2710 10.0.2710 2007.100.2710.0 Q969099 KB969099 969099 Cumulative update package 1 (CU1) for SQL Server 2008 Service Pack 1 April 16, 2009
10.00.2573 10.0.2573 2007.100.2573.0 Q2494096 KB2494096 2494096 MS11-049: Description of the security update for SQL Server 2008 Service Pack 1 GDR: June 14, 2011 June 14, 2011
10.00.2531 10.0.2531 2007.100.2531.0 SQL Server 2008 Service Pack 1 (SP1) April 7, 2009
10.00.2520 10.0.2520 2007.100.2520.0 SQL Server 2008 Service Pack 1 – CTP February 23, 2009
10.00.1835 10.0.1835 2007.100.1835.0 Q979064 KB979064 979064 Cumulative update package 10 (CU10) for SQL Server 2008 March 15, 2010
10.00.1828 10.0.1828 2007.100.1828.0 Q977444 KB977444 977444 Cumulative update package 9 (CU9) for SQL Server 2008 January 18, 2010
10.00.1823 10.0.1823 2007.100.1823.0 Q975976 KB975976 975976 Cumulative update package 8 (CU8) for SQL Server 2008 November 16, 2009
10.00.1818 10.0.1818 2007.100.1818.0 Q973601 KB973601 973601 Cumulative update package 7 (CU7) for SQL Server 2008 September 21, 2009
10.00.1812 10.0.1812 2007.100.1812.0 Q971490 KB971490 971490 Cumulative update package 6 (CU6) for SQL Server 2008 July 21, 2009
10.00.1806 10.0.1806 2007.100.1806.0 Q969531 KB969531 969531 Cumulative update package 5 (CU5) for SQL Server 2008 May 18, 2009
10.00.1798 10.0.1798 2007.100.1798.0 Q963036 KB963036 963036 Cumulative update package 4 (CU4) for SQL Server 2008 March 17, 2009
10.00.1787 10.0.1787 2007.100.1787.0 Q960484 KB960484 960484 Cumulative update package 3 (CU3) for SQL Server 2008 January 19, 2009
10.00.1779 10.0.1779 2007.100.1779.0 Q958186 KB958186 958186 Cumulative update package 2 (CU2) for SQL Server 2008 November 19, 2008
10.00.1771 10.0.1771 2007.100.1771.0 Q958611 KB958611 958611 FIX: You may receive incorrect results when you run a query that references three or more tables in the FROM clause in SQL Server 2008 October 29, 2008
10.00.1763 10.0.1763 2007.100.1763.0 Q956717 KB956717 956717 Cumulative update package 1 (CU1) for SQL Server 2008 October 28, 2008
10.00.1750 10.0.1750 2007.100.1750.0 Q956718 KB956718 956718 FIX: A MERGE statement may not enforce a foreign key constraint when the statement updates a unique key column that is not part of a clustering key that has a single row as the update source in SQL Server 2008 August 25, 2008
10.00.1600 10.0.1600 2007.100.1600.22 SQL Server 2008 RTM August 7, 2008
10.00.1442 10.0.1442 2007.100.1442.32 Microsoft SQL Server 2008 RC0 June 5, 2008
10.00.1300 10.0.1300 2007.100.1300.13 Microsoft SQL Server 2008 CTP, February 2008 February 19, 2008
10.00.1075 10.0.1075 2007.100.1075.23 Microsoft SQL Server 2008 CTP, November 2007 November 18, 2007
10.00.1049 10.0.1049 2007.100.1049.14 SQL Server 2008 CTP, July 2007 July 31, 2007
10.00.1019 10.0.1019 2007.100.1019.17 SQL Server 2008 CTP, June 2007 May 21, 2007

 

Microsoft SQL Server 2005 Builds

Build SQLSERVR.EXE Build File version Q KB KB / Description Release Date
9.00.5324 9.0.5324 2005.90.5324.0 Q2716427 KB2716427 2716427 MS12-070: Description of the security update for SQL Server 2005 Service Pack 4 QFE October 9, 2012
9.00.5296 9.0.5296 2005.90.5296.0 Q2615425 KB2615425 2615425 FIX: “Msg 7359” error when a view uses another view in SQL Server 2005 if the schema version of a remote table is updated October 24, 2011
9.00.5295 9.0.5295 2005.90.5295.0 Q2598903 KB2598903 2598903 FIX: SQL Server Agent job randomly stops when you schedule the job to run past midnight on specific days in SQL Server 2005, in SQL Server 2008 or in SQL Server 2008 R2 May 21, 2012
9.00.5294 9.0.5294 2005.90.5294.0 Q2572407 KB2572407 2572407 FIX: Error 5180 when you use the ONLINE option to rebuild an index in SQL Server 2005 August 10, 2011
9.00.5292 9.0.5292 2005.90.5292.0 Q2494123 KB2494123 2494123 MS11-049: Description of the security update for SQL Server 2005 Service Pack 4 QFE: June 14, 2011 June 14, 2011
9.00.5266 9.0.5266 2005.90.5266.0 Q2507769 KB2507769 2507769 Cumulative update package 3 (CU3) for SQL Server 2005 Service Pack 4 March 22, 2011
9.00.5259 9.0.5259 2005.90.5259.0 Q2489409 KB2489409 2489409 Cumulative update package 2 (CU2) for SQL Server 2005 Service Pack 4 February 22, 2011
9.00.5254 9.0.5254 2005.90.5254.0 Q2464079 KB2464079 2464079 Cumulative update package 1 (CU1) for SQL Server 2005 Service Pack 4 December 24, 2010
9.00.5069 9.0.5069 2005.90.5069.0 Microsoft Security Bulletin MS12-070 October 9, 2012
9.00.5057 9.0.5057 2005.90.5057.0 Q2494120 KB2494120 2494120 MS11-049: Description of the security update for SQL Server 2005 Service Pack 4 GDR: June 14, 2011 June 14, 2011
9.00.5000 9.0.5000 2005.90.5000.0 SQL Server 2005 Service Pack 4 (SP4) December 17, 2010
9.00.4912 9.0.4912 2005.90.4912.0 SQL Server 2005 Service Pack 4 (SP4) – Customer Technology Preview (CTP) November 3, 2010
9.00.4342 9.0.4342 2005.90.4342.0 Q2598903 KB2598903 2598903 FIX: SQL Server Agent job randomly stops when you schedule the job to run past midnight on specific days in SQL Server 2005, in SQL Server 2008 or in SQL Server 2008 R2 May 21, 2012
9.00.4340 9.0.4340 2005.90.4340.0 Q2494112 KB2494112 2494112 MS11-049: Description of the security update for SQL Server 2005 Service Pack 3 QFE: June 14, 2011 June 14, 2011
9.00.4325 9.0.4325 2005.90.4325.0 Q2507766 KB2507766 2507766 Cumulative update package 15 (CU15) for SQL Server 2005 Service Pack 3 March 22, 2011
9.00.4317 9.0.4317 2005.90.4317.0 Q2489375 KB2489375 2489375 Cumulative update package 14 (CU14) for SQL Server 2005 Service Pack 3 February 21, 2011
9.00.4315 9.0.4315 2005.90.4315.0 Q2438344 KB2438344 2438344 Cumulative update package 13 (CU13) for SQL Server 2005 Service Pack 3 December 23, 2010
9.00.4311 9.0.4311 2005.90.4311.0 Q2345449 KB2345449 2345449 Cumulative update package 12 (CU12) for SQL Server 2005 Service Pack 3 October 18, 2010
9.00.4309 9.0.4309 2005.90.4309.0 Q2258854 KB2258854 2258854 Cumulative update package 11 (CU11) for SQL Server 2005 Service Pack 3 August 16, 2010
9.00.4305 9.0.4305 2005.90.4305.0 Q983329 KB983329 983329 Cumulative update package 10 (CU10) for SQL Server 2005 Service Pack 3 June 23, 2010
9.00.4294 9.0.4294 2005.90.4294.0 Q980176 KB980176 980176 Cumulative update package 9 (CU9) for SQL Server 2005 Service Pack 3 April 19, 2010
9.00.4285 9.0.4285 2005.90.4285.0 Q978915 KB978915 978915 Cumulative update package 8 (CU8) for SQL Server 2005 Service Pack 3 February 16, 2010
9.00.4273 9.0.4273 2005.90.4273.0 Q976951 KB976951 976951 Cumulative update package 7 (CU7) for SQL Server 2005 Service Pack 3 December 21, 2009
9.00.4268 9.0.4268 2005.90.4268.0 Q977151 KB977151 977151 FIX: Error message when you add a subscription to a republisher that is in a merge publication in SQL Server 2005: “Cannot create the subscription because the subscription already exists in the subscription database” December 21, 2009
9.00.4266 9.0.4266 2005.90.4266.0 Q974648 KB974648 974648 Cumulative update package 6 (CU6) for SQL Server 2005 Service Pack 3 October 19, 2009
9.00.4262 9.0.4262 2005.90.4262.0 Q970894 KB970894 970894 MS09-062: Description of the security update for SQL Server 2005 Service Pack 3 QFE: October 13, 2009 October 13, 2009
9.00.4230 9.0.4230 2005.90.4230.0 Q972511 KB972511 972511 Cumulative update package 5 (CU5) for SQL Server 2005 Service Pack 3 August 17, 2009
9.00.4226 9.0.4226 2005.90.4226.0 Q970279 KB970279 970279 Cumulative update package 4 (CU4) for SQL Server 2005 Service Pack 3 June 16, 2009
9.00.4224 9.0.4224 2005.90.4224.0 Q971409 KB971409 971409 FIX: Error message when you run a query that contains duplicate join conditions in SQL Server 2005: “Internal Query Processor Error: The query processor could not produce a query plan” June 16, 2009
9.00.4220 9.0.4220 2005.90.4220.0 Q967909 KB967909 967909 Cumulative update package 3 (CU3) for SQL Server 2005 Service Pack 3 April 20, 2009
9.00.4216 9.0.4216 2005.90.4216.0 Q967101 KB967101 967101 FIX: The performance of database mirroring decreases when you run a database maintenance job that generates a large number of transaction log activities in SQL Server 2005 April 20, 2009
9.00.4211 9.0.4211 2005.90.4211.0 Q961930 KB961930 961930 Cumulative update package 2 (CU2) for SQL Server 2005 Service Pack 3 February 17, 2009
9.00.4207 9.0.4207 2005.90.4207.0 Q959195 KB959195 959195 Cumulative update package 1 (CU1) for SQL Server 2005 Service Pack 3 December 20, 2008
9.00.4060 9.0.4060 2005.90.4060.0 Q2494113 KB2494113 2494113 MS11-049: Description of the security update for SQL Server 2005 Service Pack 3 GDR: June 14, 2011 June 14, 2011
9.00.4053 9.0.4053 2005.90.4053.0 Q970892 KB970892 970892 MS09-062: Description of the security update for SQL Server 2005 Service Pack 3 GDR: October 13, 2009 October 13, 2009
9.00.4035 9.0.4035 2005.90.4035.0 SQL Server 2005 Service Pack 3 (SP3) December 15, 2008
9.00.4028 9.0.4028 2005.90.4028.0 SQL Server 2005 Service Pack 3 (SP3) – CTP October 27, 2008
9.00.3356 9.0.3356 2005.90.3356.0 Q976952 KB976952 976952 Cumulative update package 17 (CU17) for SQL Server 2005 Service Pack 2 December 21, 2009
9.00.3355 9.0.3355 2005.90.3355.0 Q974647 KB974647 974647 Cumulative update package 16 (CU16) for SQL Server 2005 Service Pack 2 October 19, 2009
9.00.3353 9.0.3353 2005.90.3353.0 Q970896 KB970896 970896 MS09-062: Description of the security update for SQL Server 2005 Service Pack 2 QFE: October 13, 2009 October 13, 2009
9.00.3330 9.0.3330 2005.90.3330.0 Q972510 KB972510 972510 Cumulative update package 15 (CU15) for SQL Server 2005 Service Pack 2 August 18, 2009
9.00.3328 9.0.3328 2005.90.3328.0 Q970278 KB970278 970278 Cumulative update package 14 (CU14) for SQL Server 2005 Service Pack 2 June 16, 2009
9.00.3325 9.0.3325 2005.90.3325.0 Q967908 KB967908 967908 Cumulative update package 13 (CU13) for SQL Server 2005 Service Pack 2 April 20, 2009
9.00.3320 9.0.3320 2005.90.3320.0 Q969142 KB969142 969142 FIX: Error message when you run the DBCC CHECKDB statement on a database in SQL Server 2005: “Unable to deallocate a kept page” April 1, 2009
9.00.3318 9.0.3318 2005.90.3318.0 Q967199 KB967199 967199 FIX: The Wmiprvse.exe host process stops responding when you run a SQL Server 2005-based application that sends a Windows Management Instrumentation (WMI) query to the SQL Server WMI provider April 20, 2009
9.00.3315 9.0.3315 2005.90.3315.0 Q962970 KB962970 962970 Cumulative update package 12 (CU12) for SQL Server 2005 Service Pack 2 February 17, 2009
9.00.3310 9.0.3310 2005.90.3310.0 Q960090 KB960090 960090 MS09-004: Description of the security update for SQL Server 2005 QFE: February 10, 2009 February 10, 2009
9.00.3301 9.0.3301 2005.90.3301.0 Q958735 KB958735 958735 Cumulative update package 11 (CU11) for SQL Server 2005 Service Pack 2 December 16, 2008
9.00.3294 9.0.3294 2005.90.3294.0 Q956854 KB956854 956854 Cumulative update package 10 (CU10) for SQL Server 2005 Service Pack 2 October 20, 2008
9.00.3282 9.0.3282 2005.90.3282.0 Q953752 KB953752 953752 Cumulative update package 9 (CU9) for SQL Server 2005 Service Pack 2 June 16, 2008
9.00.3260 9.0.3260 2005.90.3260.0 Q954950 KB954950 954950 FIX: Error message when you run a distributed query in SQL Server 2005: “OLE DB provider ‘SQLNCLI’ for linked server ‘<Linked Server>’ returned message ‘No transaction is active'” July 14, 2008
9.00.3259 9.0.3259 2005.90.3259.0 Q954831 KB954831 954831 FIX: In SQL Server 2005, the session that runs the TRUNCATE TABLE statement may stop responding, and you cannot end the session August 14, 2008
9.00.3259 9.0.3259 2005.90.3259.0 Q954669 KB954669 954669 FIX: An ongoing MS DTC transaction is orphaned in SQL Server 2005 July 14, 2008
9.00.3257 9.0.3257 2005.90.3257.0 Q951217 KB951217 951217 Cumulative update package 8 (CU8) for SQL Server 2005 Service Pack 2 June 18, 2008
9.00.3246 9.0.3246 2005.90.3246.0 Q952233 KB952233 952233 FIX: All the MDX queries that are running on an instance of SQL Server 2005 Analysis Services are canceled when you start or stop a SQL Server Profiler trace for the instance May 23, 2008
9.00.3244 9.0.3244 2005.90.3244.0 Q952330 KB952330 952330 FIX: The Replication Log Reader Agent may fail intermittently when a transactional replication synchronizes data in SQL Server 2005 June 3, 2008
9.00.3240 9.0.3240 2005.90.3240.0 Q951204 KB951204 951204 FIX: An access violation occurs when you update a table through a view by using a cursor in SQL Server 2005 May 21, 2008
9.00.3239 9.0.3239 2005.90.3239.0 Q949095 KB949095 949095 Cumulative update package 7 (CU7) for SQL Server 2005 Service Pack 2 April 17, 2008
9.00.3232 9.0.3232 2005.90.3232.0 Q949959 KB949959 949959 FIX: Error message when you synchronize the data of a merge replication in SQL Server 2005: “The merge process is retrying a failed operation made to article ‘ArticleName’ – Reason: ‘Invalid input parameter values. Check the status values for detail.'” March 19, 2008
9.00.3231 9.0.3231 2005.90.3231.0 Q949595 KB949595 949595 FIX: Error message when you run a query that uses a join condition in SQL Server 2005: “Non-yielding Scheduler” March 18, 2008
9.00.3231 9.0.3231 2005.90.3231.0 Q949687 KB949687 949687 FIX: Error message when you run a transaction from a remote server by using a linked server in SQL Server 2005: “This operation conflicts with another pending operation on this transaction” March 14, 2008
9.00.3230 9.0.3230 2005.90.3230.0 Q949199 KB949199 949199 FIX: Error message when you run queries on a database that has the SNAPSHOT isolation level enabled in SQL Server 2005: “Unable to deallocate a kept page” March 7, 2008
9.00.3228 9.0.3228 2005.90.3228.0 Q946608 KB946608 946608 Cumulative update package 6 (CU6) for SQL Server 2005 Service Pack 2 February 19, 2008
9.00.3224 9.0.3224 2005.90.3224.0 Q947463 KB947463 947463 FIX: A stored procedure cannot finish its execution in SQL Server 2005 February 4, 2008
9.00.3221 9.0.3221 2005.90.3221.0 Q942908 KB942908 942908 FIX: The change may be undone during the later synchronizations when you change an article on the subscriber in SQL Server 2005 January 31, 2008
9.00.3221 9.0.3221 2005.90.3221.0 Q945443 KB945443 945443 FIX: A query takes longer to finish in SQL Server 2005 than in SQL Server 2000 when you open a fast forward-only cursor for the query January 11, 2008
9.00.3221 9.0.3221 2005.90.3221.0 Q945916 KB945916 945916 FIX: Error messages when you delete some records of a table in a transaction or when you update some records of a table in a transaction in SQL Server 2005: “Msg 9002,” “Msg 3314,” and “Msg 9001” January 10, 2008
9.00.3221 9.0.3221 2005.90.3221.0 Q945442 KB945442 945442 FIX: You cannot cancel the query execution immediately if you open a fast forward-only cursor for the query in SQL Server 2005 January 9, 2008
9.00.3215 9.0.3215 2005.90.3215.0 Q943656 KB943656 943656 Cumulative update package 5 (CU5) for SQL Server 2005 Service Pack 2 December 18, 2007
9.00.3208 9.0.3208 2005.90.3208.0 Q944902 KB944902 944902 FIX: A federated database server stops responding when you run parallel queries on a multiprocessor computer that uses NUMA architecture in SQL Server 2005 November 21, 2007
9.00.3206 9.0.3206 2005.90.3206.0 Q944677 KB944677 944677 FIX: Conflicts are not logged when you use the Microsoft SQL Server Subscriber Always Wins Conflict Resolver for an article in a merge replication in Microsoft SQL Server 2005 December 11, 2007
9.00.3200 9.0.3200 2005.90.3200.0 Q941450 KB941450 941450 Cumulative update package 4 (CU4) for SQL Server 2005 Service Pack 2 October 17, 2007
9.00.3194 9.0.3194 2005.90.3194.0 Q940933 KB940933 940933 FIX: Some changes from subscribers who use SQL Server 2005 Compact Edition or Web synchronization are not uploaded to the publisher when you use the republishing model in a merge publication in Microsoft SQL Server 2005 September 24, 2007
9.00.3186 9.0.3186 2005.90.3186.0 Q940943 KB940943 940943 FIX: The performance of a query that performs an insert operation or an update operation is much slower in SQL Server 2005 SP2 than in earlier versions of SQL Server 2005 August 29, 2007
9.00.3186 9.0.3186 2005.90.3186.0 Q940378 KB940378 940378 FIX: A cursor uses the incorrect transaction isolation level after you change the transaction isolation level for the cursor in SQL Server 2005 August 24, 2007
9.00.3186 9.0.3186 2005.90.3186.0 Q940269 KB940269 940269 FIX: Error message when you try to edit a SQL Server Agent job or a maintenance plan by using SQL Server Management Studio in SQL Server 2005: “String or binary data would be truncated” August 23, 2007
9.00.3186 9.0.3186 2005.90.3186.0 Q940945 KB940945 940945 FIX: Performance is very slow when the same stored procedure is executed at the same time in many connections on a multiple-processor computer that is running SQL Server 2005 August 22, 2007
9.00.3186 9.0.3186 2005.90.3186.0 Q940937 KB940937 940937 FIX: Error message when you try to update the index key columns of a non-unique clustered index in SQL Server 2005: “Cannot insert duplicate key row in object ‘ObjectName’ with unique index ‘IndexName'” August 21, 2007
9.00.3186 9.0.3186 2005.90.3186.0 Q940379 KB940379 940379 FIX: Error message when you use the UNLOAD and REWIND options to back up a database to a tape device in SQL Server 2005: “Operation on device ‘<TapeDevice>’ exceeded retry count” August 20, 2007
9.00.3186 9.0.3186 2005.90.3186.0 Q940375 KB940375 940375 FIX: Error message when you use the Copy Database Wizard to move a database from SQL Server 2000 to SQL Server 2005 August 20, 2007
9.00.3186 9.0.3186 2005.90.3186.0 Q937100 KB937100 937100 FIX: Error message when you run a SQL Server 2005 Integration Services package that contains a Script Component transformation:”Insufficient memory to continue the execution of the program” August 20, 2007
9.00.3186 9.0.3186 2005.90.3186.0 Q940126 KB940126 940126 FIX: Error 9003 is logged in the SQL Server error log file when you use log shipping in SQL Server 2005 August 20, 2007
9.00.3186 9.0.3186 2005.90.3186.0 Q938363 KB938363 938363 FIX: Data is not replicated to a subscriber in a different partition by using parameterized row filters in SQL Server 2005 August 17, 2007
9.00.3186 9.0.3186 2005.90.3186.0 Q940935 KB940935 940935 FIX: Error message when you run a query that is associated with a parallel execution plan in SQL Server 2005: “SQL Server Assertion: File: <lckmgr.cpp>, line=10850 Failed Assertion = ‘GetLocalLockPartition () == xactLockInfo->GetLocalLockPartition ()'” August 17, 2007
9.00.3186 9.0.3186 2005.90.3186.0 Q940221 KB940221 940221 FIX: Error message when you try to create an Oracle publication by using the New Publication Wizard in SQL Server 2005 Service Pack 2: “OLE DB Provider ‘OraOLEDB.ORACLE’ for Linked server <LinkedServerName> returned message” August 17, 2007
9.00.3186 9.0.3186 2005.90.3186.0 Q940942 KB940942 940942 FIX: Error message when you run a stored procedure that references tables after you upgrade a database from SQL Server 2000 to SQL Server 2005: “A time-out occurred while waiting for buffer latch” August 17, 2007
9.00.3186 9.0.3186 2005.90.3186.0 Q940384 KB940384 940384 FIX: You receive a System.InvalidCastException exception when you run an application that calls the Server.JobServer.Jobs.Contains method on a computer that has SQL Server 2005 Service Pack 2 installed August 13, 2007
9.00.3186 9.0.3186 2005.90.3186.0 Q940281 KB940281 940281 FIX: An access violation may occur, and you may receive an error message, when you query the sys.dm_exe_sessions dynamic management view in SQL Server 2005 August 13, 2007
9.00.3186 9.0.3186 2005.90.3186.0 Q940545 KB940545 940545 FIX: The performance of insert operations against a table that contains an identity column may be slow in SQL Server 2005 August 10, 2007
9.00.3186 9.0.3186 2005.90.3186.0 Q940210 KB940210 940210 FIX: Error message when you try to insert more than 3 megabytes of data into a distributed partitioned view in SQL Server 2005: “A system assertion check has failed” August 8, 2007
9.00.3186 9.0.3186 2005.90.3186.0 Q939537 KB939537 939537 Cumulative update package 3 (CU3) for SQL Server 2005 Service Pack 2 August 23, 2007
9.00.3182 9.0.3182 2005.90.3182.0 Q940128 KB940128 940128 FIX: You receive error 8623 when you run a complex query in SQL Server 2005 August 3, 2007
9.00.3179 9.0.3179 2005.90.3179.0 Q938243 KB938243 938243 FIX: Error message when you run a full-text query against a catalog in SQL Server 2005: “The execution of a full-text query failed. The content index is corrupt.” July 30, 2007
9.00.3178 9.0.3178 2005.90.3178.0 Q938086 KB938086 938086 FIX: A SQL Server Agent job fails when you run the SQL Server Agent job in the context of a proxy account in SQL Server 2005 August 22, 2007
9.00.3177 9.0.3177 2005.90.3177.0 Q939285 KB939285 939285 FIX: Error message when you run a stored procedure that starts a transaction that contains a Transact-SQL statement in SQL Server 2005: “New request is not allowed to start because it should come with valid transaction descriptor” August 22, 2007
9.00.3177 9.0.3177 2005.90.3177.0 Q939562 KB939562 939562 FIX: Error message when you run a query that fires an INSTEAD OF trigger in SQL Server 2005 Service Pack 2: “Internal Query Processor Error The query processor could not produce a query plan” August 20, 2007
9.00.3177 9.0.3177 2005.90.3177.0 Q939563 KB939563 939563 FIX: Error message when you synchronize a merge replication in Microsoft SQL Server 2005: “MSmerge_del_<GUID>, Line 42 String or binary data would be truncated” August 9, 2007
9.00.3175 9.0.3175 2005.90.3175.0 Q936534 KB936534 936534 FIX: Error message when the Distribution Agent tries to apply the snapshot to the subscriber in SQL Server 2005: “Must declare the scalar variable “@Variable”” August 20, 2007
9.00.3175 9.0.3175 2005.90.3175.0 Q938671 KB938671 938671 FIX: The Distribution Agent may skip some rows when you configure a transactional replication that uses the “-SkipErrors” parameter in SQL Server 2005 August 1, 2007
9.00.3175 9.0.3175 2005.90.3175.0 Q936488 KB936488 936488 The service pack update or hotfix installation stops unexpectedly when you try to install either Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 2 or a hotfix for SQL Server 2005 SP2 July 10, 2007
9.00.3175 9.0.3175 2005.90.3175.0 Q938825 KB938825 938825 FIX: A foreign key constraint that you drop on a table at the publisher is not dropped on the table at the subscriber in a SQL Server 2005 merge replication June 29, 2007
9.00.3175 9.0.3175 2005.90.3175.0 Q936305 KB936305 936305 Cumulative update package 2 (CU2 build 3175) for SQL Server 2005 Service Pack 2 is available June 28, 2007
9.00.3171 9.0.3171 2005.90.3171.0 Q937745 KB937745 937745 FIX: You may receive error messages when you try to log in to an instance of SQL Server 2005 and SQL Server handles many concurrent connections July 16, 2007
9.00.3169 9.0.3169 2005.90.3169.0 Q937033 KB937033 937033 FIX: Error message when you run a linked server query in SQL Server 2005: “The oledbprovider unisys.dmsII.1 for linkserver ‘<ServerName>’ reported an error the provider ran out of memory” June 19, 2007
9.00.3169 9.0.3169 2005.90.3169.0 Q937041 KB937041 937041 FIX: Changes in the publisher database are not replicated to the subscribers in a transactional replication if the publisher database runs exposed in a database mirroring session in SQL Server 2005 May 25, 2007
9.00.3166 9.0.3166 2005.90.3166.0 Q936185 KB936185 936185 FIX: Blocking and performance problems may occur when you enable trace flag 1118 in SQL Server 2005 if the temporary table creation workload is high June 11, 2007
9.00.3166 9.0.3166 2005.90.3166.0 Q934734 KB934734 934734 FIX: A database is marked as suspect when you update a table that contains a nonclustered index in SQL Server 2005 July 16, 2007
9.00.3161 9.0.3161 2005.90.3161.0 Q935789 KB935789 935789 FIX: On a computer that is running SQL Server 2005 and that has multiple processors, you may receive incorrect results when you run a query that contains an inner join September 24, 2007
9.00.3161 9.0.3161 2005.90.3161.0 Q934706 KB934706 934706 FIX: Error message when you perform a piecemeal restore operation after you enable vardecimal database compression in SQL Server 2005 Service Pack 2: “Piecemeal restore is not supported when an upgrade is involved” June 4, 2007
9.00.3161 9.0.3161 2005.90.3161.0 Q933724 KB933724 933724 FIX: The query performance is slow when you run a query that uses a user-defined scalar function against an instance of SQL Server 2005 May 9, 2007
9.00.3161 9.0.3161 2005.90.3161.0 Q935356 KB935356 935356 Cumulative update package (CU1 build 3161) for SQL Server 2005 Service Pack 2 is available April 16, 2007
9.00.3159 9.0.3159 2005.90.3159.0 Q934459 KB934459 934459 FIX: The Check Database Integrity task and the Execute T-SQL Statement task in a maintenance plan may lose database context in certain circumstances in SQL Server 2005 builds 3150 through 3158 April 3, 2007
9.00.3156 9.0.3156 2005.90.3156.0 Q934226 KB934226 934226 FIX: Error message when you try to use Database Mail to send an e-mail message in SQL Server 2005: “profile name is not valid (Microsoft SQL Server, Error 14607)” April 25, 2007
9.00.3155 9.0.3155 2005.90.3155.0 Q933808 KB933808 933808 FIX: Error message when you run a query that contains nested FOR XML clauses in SQL Server 2005: “The XML data type is damaged” June 13, 2007
9.00.3155 9.0.3155 2005.90.3155.0 Q933499 KB933499 933499 FIX: Error message when you use transactional replication to replicate the execution of stored procedures to subscribers in SQL Server 2005: “Insufficient memory to run query” June 12, 2007
9.00.3155 9.0.3155 2005.90.3155.0 Q933766 KB933766 933766 FIX: Failed assertion message in the Errorlog file when you perform various operations in SQL Server 2005: “Failed Assertion = ‘fFalse’ Attempt to access expired blob handle (3)” May 15, 2007
9.00.3155 9.0.3155 2005.90.3155.0 Q933549 KB933549 933549 FIX: You may receive an access violation when you perform a bulk copy operation in SQL Server 2005 April 25, 2007
9.00.3154 9.0.3154 2005.90.3154.0 Q934188 KB934188 934188 FIX: The Distribution Agent does not deliver commands to the Subscriber even if the Distribution Agent is running in SQL Server 2005 April 25, 2007
9.00.3154 9.0.3154 2005.90.3154.0 Q934109 KB934109 934109 FIX: The Distribution Agent generates an access violation when you configure a transactional replication publication to run an additional script after the snapshot is applied at the subscriber in SQL Server 2005 April 25, 2007
9.00.3154 9.0.3154 2005.90.3154.0 Q934106 KB934106 934106 FIX: SQL Server 2005 database engine generates failed assertion errors when you use the Replication Monitor to monitor the distribution database April 25, 2007
9.00.3153 9.0.3153 2005.90.3153.0 Q933564 KB933564 933564 FIX: A gradual increase in memory consumption for the USERSTORE_TOKENPERM cache store occurs in SQL Server 2005 April 16, 2007
9.00.3152 9.0.3152 2005.90.3152.0 Q933097 KB933097 933097 Cumulative hotfix package (build 3152) for SQL Server 2005 Service Pack 2 is available March 7, 2007
9.00.3080 9.0.3080 2005.90.3080.0 Q970895 KB970895 970895 MS09-062: Description of the security update for GDI+ for SQL Server 2005 Service Pack 2 GDR: October 13, 2009 October 13, 2009
9.00.3077 9.0.3077 2005.90.3077.0 Q960089 KB960089 960089 MS09-004: Description of the security update for SQL Server 2005 GDR: February 10, 2009 February 10, 2009
9.00.3073 9.0.3073 2005.90.3073.0 Q954606 KB954606 954606 MS08-052: Description of the security update for GDI+ for SQL Server 2005 Service Pack 2 GDR: September 9, 2008 September 9, 2008
9.00.3068 9.0.3068 2005.90.3068.0 Q941203 KB941203 941203 MS08-040: Vulnerabilities in Microsoft SQL Server could allow elevation of privilege August 5, 2008
9.00.3054 9.0.3054 2005.90.3054.0 Q934458 KB934458 934458 FIX: The Check Database Integrity task and the Execute T-SQL Statement task in a maintenance plan may lose database context in certain circumstances in SQL Server 2005 builds 3042 through 3053 January 2, 2008
9.00.3050 9.0.3050 2005.90.3050.0 Q933508 KB933508 933508 Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 2 issue: Cleanup tasks run at different intervals than intended March 7, 2007
9.00.3042 9.0.3042 2005.90.3042.0 SQL Server 2005 Service Pack 2 (SP2) February 19, 2007
9.00.3033 9.0.3033 2005.90.3033.0 SQL Server 2005 Service Pack 2 (SP2) – CTP December 2006 December 19, 2006
9.00.3027 9.0.3027 2005.90.3027.0 SQL Server 2005 Service Pack 2 (SP2) – CTP November 2006 November 6, 2006
9.00.3026 9.0.3026 2005.90.3026.0 Q929376 KB929376 929376 FIX: A “17187” error message may be logged in the Errorlog file when an instance of SQL Server 2005 is under a heavy load February 14, 2007
9.00.2239 9.0.2239 2005.90.2239.0 Q940961 KB940961 940961 FIX: Transactions that are being committed on the principal server may not be copied to the mirror server when a database mirroring failover occurs in SQL Server 2005 September 24, 2007
9.00.2237 9.0.2237 2005.90.2237.0 Q940719 KB940719 940719 FIX: A memory leak occurs when you call the Initialize method and the Terminate method of the SQLDistribution object in a loop in an application that you develop by using Microsoft ActiveX replication controls in SQL Server 2005 September 24, 2007
9.00.2236 9.0.2236 2005.90.2236.0 Q940287 KB940287 940287 FIX: Error message when you use Service Broker in SQL Server 2005: “An error occurred while receiving data: ’64(The specified network name is no longer available.)'” July 29, 2007
9.00.2236 9.0.2236 2005.90.2236.0 Q940286 KB940286 940286 FIX: A Service Broker endpoint stops passing messages in a database mirroring session of SQL Server 2005 July 26, 2007
9.00.2234 9.0.2234 2005.90.2234.0 Q937343 KB937343 937343 FIX: SQL Server 2005 stops and then restarts unexpectedly and errors occur in the tempdb database June 20, 2007
9.00.2233 9.0.2233 2005.90.2233.0 Q937545 KB937545 937545 FIX: Error message when you use the BULK INSERT statement to import a data file into a table in SQL Server 2005 with SP1: “The OLE DB provider “BULK” for linked server “(null)” reported an error” June 18, 2007
9.00.2233 9.0.2233 2005.90.2233.0 Q933499 KB933499 933499 FIX: Error message when you use transactional replication to replicate the execution of stored procedures to subscribers in SQL Server 2005: “Insufficient memory to run query” June 12, 2007
9.00.2233 9.0.2233 2005.90.2233.0 Q937544 KB937544 937544 FIX: You may receive error 3456 when you try to restore a transaction log for a SQL Server 2005 database June 5, 2007
9.00.2232 9.0.2232 2005.90.2232.0 Q937277 KB937277 937277 FIX: A memory leak occurs when you use the sp_OAMethod stored procedure to call a method of a COM object in SQL Server 2005 June 19, 2007
9.00.2231 9.0.2231 2005.90.2231.0 Q934812 KB934812 934812 FIX: You cannot bring the SQL Server group online in a cluster environment after you rename the virtual server name of the default instance of SQL Server 2005 November 6, 2007
9.00.2230 9.0.2230 2005.90.2230.0 Q936179 KB936179 936179 FIX: Error message when you use SQL Native Client to connect to an instance of a principal server in a database mirroring session: “The connection attempted to fail over to a server that does not have a failover partner” September 20, 2007
9.00.2229 9.0.2229 2005.90.2229.0 Q935446 KB935446 935446 FIX: You receive error messages when you use the BULK INSERT statement in SQL Server 2005 to import data in bulk June 11, 2007
9.00.2227 9.0.2227 2005.90.2227.0 Q933265 KB933265 933265 FIX: You may receive error 1203 when you run an INSERT statement against a table that has an identity column in SQL Server 2005 June 26, 2007
9.00.2226 9.0.2226 2005.90.2226.0 Q934065 KB934065 934065 FIX: Error message when the Replication Merge Agent runs to synchronize a merge replication subscription in SQL Server 2005: “The merge process failed to execute a query because the query timed out” June 22, 2007
9.00.2226 9.0.2226 2005.90.2226.0 Q933762 KB933762 933762 FIX: You receive error 18815 when the Log Reader Agent runs for a transactional publication in SQL Server 2005 June 22, 2007
9.00.2223 9.0.2223 2005.90.2223.0 Q932393 KB932393 932393 FIX: You may experience poor performance after you install SQL Server 2005 Service Pack 1 June 18, 2007
9.00.2221 9.0.2221 2005.90.2221.0 Q931593 KB931593 931593 FIX: A script task or a script component may not run correctly when you run an SSIS package in SQL Server 2005 build 2153 and later builds July 11, 2007
9.00.2219 9.0.2219 2005.90.2219.0 Q932115 KB932115 932115 FIX: The ghost row clean-up thread does not remove ghost rows on some data files of a database in SQL Server 2005 April 25, 2007
9.00.2218 9.0.2218 2005.90.2218.0 Q931843 KB931843 931843 FIX: SQL Server 2005 does not reclaim the disk space that is allocated to the temporary table if the stored procedure is stopped April 25, 2007
9.00.2216 9.0.2216 2005.90.2216.0 Q931821 KB931821 931821 FIX: High CPU utilization by SQL Server 2005 may occur when you use NUMA architecture on a computer that has an x64-based version of SQL Server 2005 installed May 15, 2007
9.00.2214 9.0.2214 2005.90.2214.0 Q930505 KB930505 930505 FIX: Error message when you run DML statements against a table that is published for merge replication in SQL Server 2005: “Could not find stored procedure” February 19, 2007
9.00.2214 9.0.2214 2005.90.2214.0 Q929240 KB929240 929240 FIX: I/O requests that are generated by the checkpoint process may cause I/O bottlenecks if the I/O subsystem is not fast enough to sustain the IO requests in SQL Server 2005 February 13, 2007
9.00.2211 9.0.2211 2005.90.2211.0 Q930284 KB930284 930284 FIX: You receive error 1456 when you try to add a witness to a DBM session in SQL Server 2005 February 20, 2007
9.00.2211 9.0.2211 2005.90.2211.0 Q930283 KB930283 930283 FIX: You receive error 1456 when you add a witness to a database mirroring session and the database name is the same as an existing database mirroring session in SQL Server 2005 February 14, 2007
9.00.2209 9.0.2209 2005.90.2209.0 Q929278 KB929278 929278 FIX: SQL Server 2005 may not perform histogram amendments when you use trace flags 2389 and 2390 February 7, 2007
9.00.2208 9.0.2208 2005.90.2208.0 Q929179 KB929179 929179 FIX: A memory leak may occur every time that you synchronize a SQL Server Mobile subscriber in SQL Server 2005 January 9, 2007
9.00.2207 9.0.2207 2005.90.2207.0 Q928394 KB928394 928394 FIX: The changes are not reflected in the publication database after you reinitialize the subscriptions in SQL Server 2005 December 19, 2006
9.00.2207 9.0.2207 2005.90.2207.0 Q928372 KB928372 928372 FIX: Error message when you use a synonym for a stored procedure in SQL Server 2005: “A severe error occurred on the current command” December 19, 2006
9.00.2207 9.0.2207 2005.90.2207.0 Q928789 KB928789 928789 FIX: Error message in the database mail log when you try to use the sp_send_dbmail stored procedure to send an e-mail in SQL Server 2005: “Invalid XML message format received on the ExternalMailQueue” January 2, 2007
9.00.2206 9.0.2206 2005.90.2206.0 Q928083 KB928083 928083 FIX: You may receive an error message when you run a CLR stored procedure or CLR function that uses a context connection in SQL Server 2005 February 1, 2007
9.00.2206 9.0.2206 2005.90.2206.0 Q928537 KB928537 928537 FIX: The full-text index population for the indexed view is very slow in SQL Server 2005 January 12, 2007
9.00.2206 9.0.2206 2005.90.2206.0 Q926493 KB926493 926493 FIX: Error message when you restore a transaction-log backup that is generated in SQL Server 2000 SP4 to an instance of SQL Server 2005: Msg 3456, Level 16, State 1, Line 1. Could not redo log record” January 2, 2007
9.00.2206 9.0.2206 2005.90.2206.0 Q928539 KB928539 928539 FIX: An access violation is logged in the SQL Server Errorlog file when you run a query that uses a plan guide in SQL Server 2005 December 13, 2006
9.00.2202 9.0.2202 2005.90.2202.0 Q927643 KB927643 927643 FIX: Some search results are missing when you perform a full-text search operation on a Windows SharePoint Services 2.0 site after you upgrade to SQL Server 2005 February 16, 2007
9.00.2201 9.0.2201 2005.90.2201.0 Q927289 KB927289 927289 FIX: Updates to the SQL Server Mobile subscriber may not be reflected in the SQL Server 2005 merge publication January 10, 2007
9.00.2198 9.0.2198 2005.90.2198.0 Q926613 KB926613 926613 FIX: You may receive incorrect results when you query a table that is published in a transactional replication in SQL Server 2005 February 21, 2007
9.00.2198 9.0.2198 2005.90.2198.0 Q926106 KB926106 926106 FIX: You receive an error message when you use the Print Preview option on a large report in SQL Server 2005 Reporting Services February 20, 2007
9.00.2198 9.0.2198 2005.90.2198.0 Q924807 KB924807 924807 FIX: The restore operation may take a long time to finish when you restore a database in SQL Server 2005 February 2, 2007
9.00.2198 9.0.2198 2005.90.2198.0 Q924264 KB924264 924264 FIX: The metadata of the Description object of a Key Performance Indicator appears in the default language after you define a translation for the Description object in SQL Server 2005 Business Intelligence Development Studio December 13, 2006
9.00.2198 9.0.2198 2005.90.2198.0 Q926612 KB926612 926612 FIX: SQL Server Agent does not send an alert quickly or does not send an alert when you use an alert of the SQL Server event alert type in SQL Server 2005 January 4, 2007
9.00.2198 9.0.2198 2005.90.2198.0 Q926773 KB926773 926773 FIX: Error message when you run a query that uses a fast forward-only cursor in SQL Server 2005: “Query processor could not produce a query plan because of the hints defined in this query” November 16, 2006
9.00.2198 9.0.2198 2005.90.2198.0 Q926611 KB926611 926611 FIX: SQL Server 2005 may not send a message notification that is based on the specific string in the forwarded event when a computer that is running SQL Server 2000 forwards an event to a computer that is running SQL Server 2005 November 28, 2006
9.00.2198 9.0.2198 2005.90.2198.0 Q924808 KB924808 924808 FIX: You receive an error message, or you obtain an incorrect result when you query data in a partitioned table that does not have a clustered index in SQL Server 2005 December 13, 2006
9.00.2198 9.0.2198 2005.90.2198.0 Q925277 KB925277 925277 FIX: You may experience very large growth increments of a principal database after you manually fail over a database mirroring session in SQL Server 2005 January 2, 2007
9.00.2196 9.0.2196 2005.90.2196.0 Q926285 KB926285 926285 Fix: Error message when you convert a column from the varbinary(max) data type to the XML data type in SQL Server 2005: “Msg 6322, Level 16, State 1, Line 2 Too many attributes or namespace definitions” November 10, 2006
9.00.2196 9.0.2196 2005.90.2196.0 Q926335 KB926335 926335 FIX: Error message when you trace the Audit Database Management event and you try to bring a database online in SQL Server 2005: “Msg 942, Level 14, State 4, Line 1” December 5, 2006
9.00.2195 9.0.2195 2005.90.2195.0 Q926240 KB926240 926240 FIX: SQL Server 2005 may stop responding when you use the SqlBulkCopy class to import data from another data source December 19, 2006
9.00.2194 9.0.2194 2005.90.2194.0 Q925744 KB925744 925744 FIX: Error message when you try to use a SQL Server authenticated login to log on to an instance of SQL Server 2005: “Logon error: 18456” October 20, 2006
9.00.2192 9.0.2192 2005.90.2192.0 Q924954 KB924954 924954 FIX: Error message when you use a table-valued function (TVF) together with the CROSS APPLY operator in a query in SQL Server 2005: “There is insufficient system memory to run this query” September 29, 2006
9.00.2192 9.0.2192 2005.90.2192.0 Q925335 KB925335 925335 FIX: Error message when you use a label after a Transact-SQL query in SQL Server 2005: “Incorrect syntax near ‘X'” October 5, 2006
9.00.2191 9.0.2191 2005.90.2191.0 Q925135 KB925135 925135 FIX: An empty string is replicated as a NULL value when you synchronize a table to a SQL Server 2005 Compact Edition subscriber December 6, 2006
9.00.2190 9.0.2190 2005.90.2190.0 Q925227 KB925227 925227 FIX: Error message when you call the SQLTables function against an instance of SQL Server 2005: “Invalid cursor state (0)” October 16, 2006
9.00.2189 9.0.2189 2005.90.2189.0 Q925153 KB925153 925153 FIX: You may receive different date values for each row when you use the getdate function within a case statement in SQL Server 2005 September 22, 2006
9.00.2187 9.0.2187 2005.90.2187.0 Q923849 KB923849 923849 FIX: When you run a query that references a partitioned table in SQL Server 2005, query performance may decrease September 22, 2006
9.00.2181 9.0.2181 2005.90.2181.0 Q923605 KB923605 923605 FIX: A deadlock occurs and a query never finishes when you run the query on a computer that is running SQL Server 2005 and has multiple processors February 19, 2007
9.00.2181 9.0.2181 2005.90.2181.0 Q923624 KB923624 923624 FIX: Error message when you run an application against SQL Server 2005 that uses many unique user logins or performs many user login impersonations: “insufficient system memory to run this query” October 4, 2006
9.00.2176 9.0.2176 2005.90.2176.0 Q922594 KB922594 922594 FIX: Error message when you use SQL Server 2005: “High priority system task thread Operating system error Exception 0xAE encountered” February 12, 2007
9.00.2176 9.0.2176 2005.90.2176.0 Q923296 KB923296 923296 FIX: Log Reader Agent fails, and an assertion error message is logged when you use transactional replication in SQL Server 2005 September 6, 2006
9.00.2175 9.0.2175 2005.90.2175.0 Q921395 KB921395 921395 FIX: The color and the background image may not appear when you try to display a report in HTML format in Report Manager in SQL Server 2005 Reporting Services August 8, 2006
9.00.2175 9.0.2175 2005.90.2175.0 Q917905 KB917905 917905 FIX: SQL Server 2005 performance may be slower than SQL Server 2000 performance when you use an API server cursor August 14, 2006
9.00.2175 9.0.2175 2005.90.2175.0 Q922578 KB922578 922578 FIX: In SQL Server 2005, the sp_altermessage stored procedure does not suppress system error messages that are logged in the SQL Server error log and in the Application log August 30, 2006
9.00.2175 9.0.2175 2005.90.2175.0 Q922438 KB922438 922438 FIX: A query may take a long time to compile when the query contains several JOIN clauses against a SQL Server 2005 database December 14, 2006
9.00.2175 9.0.2175 2005.90.2175.0 Q921536 KB921536 921536 FIX: A handled access violation may occur in the CValSwitch::GetDataX function when you run a complex query in SQL Server 2005 December 18, 2006
9.00.2174 9.0.2174 2005.90.2174.0 Q922063 KB922063 922063 FIX: You may notice a large increase in compile time when you enable trace flags 2389 and 2390 in SQL Server 2005 Service Pack 1 July 25, 2006
9.00.2167 9.0.2167 2005.90.2167.0 Q920974 KB920974 920974 FIX: SQL Server 2005 treats an identity column in a view as an ordinary int column when the compatibility level of the database is set to 80 August 9, 2006
9.00.2164 9.0.2164 2005.90.2164.0 Q919243 KB919243 919243 FIX: Some rows in the Text Data column are always displayed for a trace that you create by using SQL Server Profiler in SQL Server 2005 February 8, 2007
9.00.2164 9.0.2164 2005.90.2164.0 Q920346 KB920346 920346 FIX: SQL Server 2005 may overestimate the cardinality of the JOIN operator when a SQL Server 2005 query contains a join predicate that is a multicolumn predicate September 19, 2006
9.00.2164 9.0.2164 2005.90.2164.0 Q920347 KB920347 920347 FIX: The SQL Server 2005 query optimizer may incorrectly estimate the cardinality for a query that has a predicate that contains an index union alternative September 19, 2006
9.00.2164 9.0.2164 2005.90.2164.0 Q919929 KB919929 919929 FIX: Error message when the Replication Merge Agent runs in SQL Server 2005: “Source: MSSQL_REPL, Error number: MSSQL_REPL-2147199402” October 26, 2006
9.00.2164 9.0.2164 2005.90.2164.0 Q921003 KB921003 921003 FIX: You may receive an error message when you manually define a Back Up Database task in SQL Server 2005 to back up the transaction log August 29, 2006
9.00.2164 9.0.2164 2005.90.2164.0 Q920206 KB920206 920206 FIX: System performance may be slow when an application submits many queries against a SQL Server 2005 database that uses simple parameterization September 26, 2006
9.00.2164 9.0.2164 2005.90.2164.0 Q918882 KB918882 918882 FIX: A query plan is not cached in SQL Server 2005 when the text of the hint is a large object September 6, 2006
9.00.2164 9.0.2164 2005.90.2164.0 Q919636 KB919636 919636 FIX: Memory usage of the compiled query plan may unexpectedly increase in SQL Server 2005 July 26, 2006
9.00.2164 9.0.2164 2005.90.2164.0 Q919775 KB919775 919775 FIX: The BULK INSERT statement may not return any errors when you try to import data from a text file to a table by using the BULK INSERT statement in Microsoft SQL Server 2005 August 9, 2006
9.00.2156 9.0.2156 2005.90.2156.0 Q919611 KB919611 919611 FIX: The value of the automatic growth increment of a database file may be very large in SQL Server 2005 with Service Pack 1 July 26, 2006
9.00.2153 9.0.2153 2005.90.2153.0 Q918222 KB918222 918222 Cumulative hotfix package (build 2153) for SQL Server 2005 is available September 14, 2006
9.00.2153 9.0.2153 2005.90.2153.0 Q919224 KB919224 919224 FIX: You may receive an error message when you install the cumulative hotfix package (build 2153) for SQL Server 2005 May 23, 2006
9.00.2050 9.0.2050 2005.90.2050.0 Q932555 KB932555 932555 FIX: A script task or a script component may not run correctly when you run an SSIS package in SQL Server 2005 build 2047 July 11, 2007
9.00.2047 9.0.2047 2005.90.2047.0 SQL Server 2005 Service Pack 1 (SP1) April 18, 2006
9.00.2040 9.0.2040 2005.90.2040.0 SQL Server 2005 Service Pack 1 (SP1) CTP March 2006 March 12, 2006
9.00.2029 9.0.2029 2005.90.2029.0 SLQ Server 2005 Service Pack 1 (SP1) Beta
9.00.1561 9.0.1561 2005.90.1561.0 Q932556 KB932556 932556 FIX: A script task or a script component may not run correctly when you run an SSIS package in SQL Server 2005 build 1500 and later builds July 11, 2007
9.00.1558 9.0.1558 2005.90.1558.0 Q926493 KB926493 926493 FIX: Error message when you restore a transaction-log backup that is generated in SQL Server 2000 SP4 to an instance of SQL Server 2005: “Msg 3456, Level 16, State 1, Line 1. Could not redo log record” January 4, 2007
9.00.1554 9.0.1554 2005.90.1554.0 Q926292 KB926292 926292 FIX: When you query through a view that uses the ORDER BY clause in SQL Server 2005, the result is still returned in random order June 26, 2007
9.00.1551 9.0.1551 2005.90.1551.0 Q922527 KB922527 922527 FIX: Error message when you schedule some SQL Server 2005 Integration Services packages to run as jobs: “Package <PackageName> has been cancelled” January 22, 2007
9.00.1551 9.0.1551 2005.90.1551.0 Q922804 KB922804 922804 FIX: After you detach a Microsoft SQL Server 2005 database that resides on network-attached storage, you cannot reattach the SQL Server database November 22, 2006
9.00.1550 9.0.1550 2005.90.1550.0 Q917887 KB917887 917887 FIX: The value of the automatic growth increment of a database file may be very large in SQL Server 2005 July 26, 2006
9.00.1550 9.0.1550 2005.90.1550.0 Q921106 KB921106 921106 FIX: You receive an error message when you try to create a differential database backup in SQL Server 2005 November 22, 2006
9.00.1547 9.0.1547 2005.90.1547.0 Q918276 KB918276 918276 FIX: You notice additional random trailing character in values when you retrieve the values from a fixed-size character column or a fixed-size binary column of a table in SQL Server 2005 November 20, 2006
9.00.1545 9.0.1545 2005.90.1545.0 Q917905 KB917905 917905 FIX: SQL Server 2005 performance may be slower than SQL Server 2000 performance when you use an API server cursor August 14, 2006
9.00.1541 9.0.1541 2005.90.1541.0 Q917888 KB917888 917888 FIX: Error message when you use a server-side cursor to run a large complex query in SQL Server 2005: “Error: 8623, Severity: 16, State: 1 The query processor ran out of internal resources” November 22, 2006
9.00.1541 9.0.1541 2005.90.1541.0 Q917971 KB917971 917971 FIX: You may receive more than 100,000 page faults when you try to back up a SQL Server 2005 database that contains hundreds of files and file groups November 22, 2006
9.00.1539 9.0.1539 2005.90.1539.0 Q917738 KB917738 917738 FIX: SQL Server 2005 system performance may be slow when you use a keyset-driven cursor to execute a FETCH statement August 11, 2006
9.00.1538 9.0.1538 2005.90.1538.0 Q917824 KB917824 917824 FIX: The SQL Server 2005 SqlCommandBuilder.DeriveParameters method returns an exception when the input parameter is a XML parameter that has an associated XSD from an SQL schema July 26, 2006
9.00.1536 9.0.1536 2005.90.1536.0 Q917016 KB917016 917016 FIX: The monitor server does not monitor all primary servers and secondary servers when you configure log shipping in SQL Server 2005 July 26, 2006
9.00.1534 9.0.1534 2005.90.1534.0 Q916706 KB916706 916706 FIX: When you run the “dbcc dbreindex” command or the “alter index” command, some transactions are not replicated to the subscribers in a transactional replication in SQL Server 2005 May 15, 2007
9.00.1533 9.0.1533 2005.90.1533.0 Q916086 KB916086 916086 FIX: Errors may be generated in the tempdb database when you create and then drop many temporary tables in SQL Server 2005 July 26, 2006
9.00.1532 9.0.1532 2005.90.1532.0 Q916046 KB916046 916046 FIX: Indexes may grow very large when you insert a row into a table and then update the same row in SQL Server 2005 January 9, 2007
9.00.1531 9.0.1531 2005.90.1531.0 Q915918 KB915918 915918 FIX: The internal deadlock monitor may not detect a deadlock between two or more sessions in SQL Server 2005 July 26, 2006
9.00.1528 9.0.1528 2005.90.1528.0 Q915309 KB915309 915309 FIX: When you start a merge agent, synchronization between the subscriber and the publisher takes a long time to be completed in SQL Server 2005 January 15, 2007
9.00.1528 9.0.1528 2005.90.1528.0 Q915308 KB915308 915308 FIX: The CPU usage of the server reaches 100% when many DML activities occur in SQL Server 2005 January 4, 2007
9.00.1528 9.0.1528 2005.90.1528.0 Q915307 KB915307 915307 FIX: You experience a slow uploading process if conflicts occur when many merge agents upload changes to the publishers at the same time in SQL Server 2005 January 11, 2007
9.00.1528 9.0.1528 2005.90.1528.0 Q915306 KB915306 915306 FIX: The merge agent fails and a “permission denied” error message is logged when you synchronize a SQL Server 2005-based merge publication January 8, 2007
9.00.1528 9.0.1528 2005.90.1528.0 Q915112 KB915112 915112 FIX: Error message when an ADO.NET-connected application tries to reuse a connection from the connection pool in SQL Server 2005: “The request failed to run because the batch is aborted” July 26, 2006
9.00.1519 9.0.1519 2005.90.1519.0 Q913494 KB913494 913494 FIX: The merge agent does not use a specified custom user update to handle conflicting UPDATE statements in SQL Server 2005 January 20, 2007
9.00.1518 9.0.1518 2005.90.1518.0 Q913941 KB913941 913941 FIX: A SQL Server login may have more permissions when you log on to an instance of SQL Server 2005 September 22, 2006
9.00.1518 9.0.1518 2005.90.1518.0 Q912472 KB912472 912472 FIX: An incorrect result may appear in the subscribing database when you set database mirroring for a database and database failover occurs in SQL Server 2005 July 26, 2006
9.00.1518 9.0.1518 2005.90.1518.0 Q913371 KB913371 913371 FIX: You may receive error messages when you use the sp_cursoropen statement to open a cursor on a user-defined stored procedure in SQL Server 2005 July 26, 2006
9.00.1514 9.0.1514 2005.90.1514.0 Q912471 KB912471 912471 FIX: The replication on the server does not work any longer when you manually fail over databases in SQL Server 2005 July 26, 2006
9.00.1503 9.0.1503 2005.90.1503.0 Q911662 KB911662 911662 FIX: You may receive an access violation error message when you run a SELECT query in SQL Server 2005 July 26, 2006
9.00.1502 9.0.1502 2005.90.1502.0 Q915793 KB915793 915793 FIX: You cannot restore the log backups on the mirror server after you remove database mirroring for the mirror database in SQL Server 2005 July 26, 2006
9.00.1500 9.0.1500 2005.90.1500.0 Q910416 KB910416 910416 FIX: Error message when you run certain queries or certain stored procedures in SQL Server 2005: “A severe error occurred on the current command” June 1, 2006
9.00.1406 9.0.1406 2005.90.1406.0 Q932557 KB932557 932557 FIX: A script task or a script component may not run correctly when you run an SSIS package in SQL Server 2005 build 1399 July 11, 2007
9.00.1399 9.0.1399 2005.90.1399.0 SQL Server 2005 RTM November 7, 2005

 

Microsoft SQL Server 2000 Builds

Build SQLSERVR.EXE Build File version Q KB KB / Description Release Date
8.00.2305 8.0.2305 2000.80.2305.0 Q983811 KB983811 983811 MS12-060: Description of the security update for SQL Server 2000 Service Pack 4 QFE: August 14, 2012 August 14, 2012
8.00.2301 8.0.2301 2000.80.2301.0 Q983809 KB983809 983809 MS12-027: Description of the security update for Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4 QFE: April 10, 2012 April 10, 2012
8.00.2283 8.0.2283 2000.80.2283.0 Q971524 KB971524 971524 FIX: An access violation occurs when you run a DELETE statement or an UPDATE statement in the Itanium-based versions of SQL Server 2000 after you install security update MS09-004 June 15, 2009
8.00.2282 8.0.2282 2000.80.2282.0 Q960083 KB960083 960083 MS09-004: Description of the security update for SQL Server 2000 QFE and for MSDE 2000: February 10, 2009 February 10, 2009
8.00.2279 8.0.2279 2000.80.2279.0 Q959678 KB959678 959678 FIX: When you run the SPSBackup.exe utility to back up a SQL Server 2000 database that is configured as a back-end database for a Windows SharePoint Services server, the backup operation fails April 8, 2009
8.00.2273 8.0.2273 2000.80.2273.0 Q948111 KB948111 948111 MS08-040: Description of the security update for SQL Server 2000 QFE and MSDE 2000 July 8, 2008 August 5, 2008
8.00.2271 8.0.2271 2000.80.2271.0 Q946584 KB946584 946584 FIX: The SPACE function always returns one space in SQL Server 2000 if the SPACE function uses a collation that differs from the collation of the current database March 12, 2008
8.00.2265 8.0.2265 2000.80.2265.0 Q944985 KB944985 944985 FIX: The data on the publisher does not match the data on the subscriber when you synchronize a SQL Server 2005 Mobile Edition subscriber with a SQL Server 2000 “merge replication” publisher December 19, 2007
8.00.2253 8.0.2253 2000.80.2253.0 Q939317 KB939317 939317 FIX: The CPU utilization may suddenly increase to 100 percent when there are many connections to an instance of SQL Server 2000 on a computer that has multiple processors October 9, 2007
8.00.2249 8.0.2249 2000.80.2249.0 Q936232 KB936232 936232 FIX: An access violation may occur when you try to log in to an instance of SQL Server 2000 May 25, 2007
8.00.2248 8.0.2248 2000.80.2248.0 Q935950 KB935950 935950 FIX: The foreign key that you created between two tables does not work after you run the CREATE INDEX statement in SQL Server 2000 June 14, 2007
8.00.2246 8.0.2246 2000.80.2246.0 Q935465 KB935465 935465 An updated version of Sqlvdi.dll is now available for SQL Server 2000 June 18, 2007
8.00.2245 8.0.2245 2000.80.2245.0 Q933573 KB933573 933573 FIX: You may receive an assertion or database corruption may occur when you use the bcp utility or the “Bulk Insert” Transact-SQL command to import data in SQL Server 2000 April 24, 2007
8.00.2244 8.0.2244 2000.80.2244.0 Q934203 KB934203 934203 FIX: A hotfix for Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4 may not update all the necessary files on an x64-based computer May 10, 2007
8.00.2242 8.0.2242 2000.80.2242.0 Q929131 KB929131 929131 FIX: In SQL Server 2000, the synchronization process is slow, and the CPU usage is high on the computer that is configured as the Distributor March 28, 2007
8.00.2238 8.0.2238 2000.80.2238.0 Q931932 KB931932 931932 FIX: The merge agent fails intermittently when you use merge replication that uses a custom resolver after you install SQL Server 2000 Service Pack 4 February 21, 2007
8.00.2236 8.0.2236 2000.80.2236.0 Q930484 KB930484 930484 FIX: CPU utilization may approach 100 percent on a computer that is running SQL Server 2000 after you run the BACKUP DATABASE statement or the BACKUP LOG statement February 2, 2007
8.00.2234 8.0.2234 2000.80.2234.0 Q929440 KB929440 929440 FIX: Error messages when you try to update table rows or insert table rows into a table in SQL Server 2000: “644” or “2511” February 22, 2007
8.00.2232 8.0.2232 2000.80.2232.0 Q928568 KB928568 928568 FIX: SQL Server 2000 stops responding when you cancel a query or when a query time-out occurs, and error messages are logged in the SQL Server error log file January 15, 2007
8.00.2231 8.0.2231 2000.80.2231.0 Q928079 KB928079 928079 FIX: The Sqldumper.exe utility cannot generate a filtered SQL Server dump file when you use the Remote Desktop Connection service or Terminal Services to connect to a Windows 2000 Server-based computer in SQL Server 2000 June 19, 2007
8.00.2229 8.0.2229 2000.80.2229.0 Q927186 KB927186 927186 FIX: Error message when you create a merge replication for tables that have computed columns in SQL Server 2000 Service Pack 4: “The process could not log conflict information” July 24, 2007
8.00.2226 8.0.2226 2000.80.2226.0 Q925684 KB925684 925684 FIX: You may experience one or more symptoms when you run a “CREATE INDEX” statement on an instance of SQL Server 2000 November 20, 2006
8.00.2226 8.0.2226 2000.80.2226.0 Q925732 KB925732 925732 FIX: You may receive inconsistent comparison results when you compare strings by using a width sensitive collation in SQL Server 2000 November 13, 2006
8.00.2223 8.0.2223 2000.80.2223.0 Q925419 KB925419 925419 FIX: The server stops responding, the performance is slow, and a time-out occurs in SQL Server 2000 July 20, 2007
8.00.2223 8.0.2223 2000.80.2223.0 Q925678 KB925678 925678 FIX: Error message when you schedule a Replication Merge Agent job to run after you install SQL Server 2000 Service Pack 4: “The process could not enumerate changes at the ‘Subscriber'” October 31, 2006
8.00.2218 8.0.2218 2000.80.2218.0 Q925297 KB925297 925297 FIX: The result may be sorted in the wrong order when you run a query that uses the ORDER BY clause to sort a column in a table in SQL Server 2000 June 19, 2007
8.00.2217 8.0.2217 2000.80.2217.0 Q924664 KB924664 924664 FIX: You cannot stop the SQL Server service, or many minidump files and many log files are generated in SQL Server 2000 October 25, 2007
8.00.2215 8.0.2215 2000.80.2215.0 Q923796 KB923796 923796 FIX: Data in a subscriber of a merge publication in SQL Server 2000 differs from the data in the publisher January 12, 2007
8.00.2215 8.0.2215 2000.80.2215.0 Q924662 KB924662 924662 FIX: The query performance may be slow when you query data from a view in SQL Server 2000 October 5, 2006
8.00.2215 8.0.2215 2000.80.2215.0 Q923563 KB923563 923563 FIX: Error message when you configure an immediate updating transactional replication in SQL Server 2000: “Implicit conversion from datatype ‘text’ to ‘nvarchar’ is not allowed” October 30, 2006
8.00.2215 8.0.2215 2000.80.2215.0 Q923327 KB923327 923327 FIX: You may receive an access violation error message when you import data by using the “Bulk Insert” command in SQL Server 2000 December 28, 2006
8.00.2209 8.0.2209 2000.80.2209.0 Q923797 KB923797 923797 The Knowledge Base (KB) Article You Requested Is Currently Not Available
8.00.2207 8.0.2207 2000.80.2207.0 Q923344 KB923344 923344 FIX: A SQL Server 2000 session may be blocked for the whole time that a Snapshot Agent job runs August 28, 2006
8.00.2201 8.0.2201 2000.80.2201.0 Q920930 KB920930 920930 FIX: Error message when you try to run a query on a linked server in SQL Server 2000 August 21, 2006
8.00.2199 8.0.2199 2000.80.2199.0 Q919221 KB919221 919221 FIX: SQL Server 2000 may take a long time to complete the synchronization phase when you create a merge publication July 26, 2006
8.00.2197 8.0.2197 2000.80.2197.0 Q919133 KB919133 919133 FIX: Each query takes a long time to compile when you execute a single query or when you execute multiple concurrent queries in SQL Server 2000 August 2, 2006
8.00.2197 8.0.2197 2000.80.2197.0 Q919068 KB919068 919068 FIX: The query may return incorrect results, and the execution plan for the query may contain a “Table Spool” operator in SQL Server 2000 August 8, 2006
8.00.2197 8.0.2197 2000.80.2197.0 Q919399 KB919399 919399 FIX: A profiler trace in SQL Server 2000 may stop logging events unexpectedly, and you may receive the following error message: “Failed to read trace data” October 18, 2006
8.00.2196 8.0.2196 2000.80.2196.0 Q919165 KB919165 919165 FIX: A memory leak occurs when you run a remote query by using a linked server in SQL Server 2000 August 14, 2006
8.00.2194 8.0.2194 2000.80.2194.0 Q917565 KB917565 917565 FIX: Error 17883 is logged in the SQL Server error log, and the instance of SQL Server 2000 temporarily stops responding February 21, 2007
8.00.2194 8.0.2194 2000.80.2194.0 Q917972 KB917972 917972 FIX: You receive an access violation error message when you try to perform a read of a large binary large object column in SQL Server 2000 September 22, 2006
8.00.2192 8.0.2192 2000.80.2192.0 Q917606 KB917606 917606 FIX: You may notice a decrease in performance when you run a query that uses the UNION ALL operator in SQL Server 2000 Service Pack 4 August 4, 2006
8.00.2191 8.0.2191 2000.80.2191.0 Q916698 KB916698 916698 FIX: Error message when you run SQL Server 2000: “Failed assertion = ‘lockFound == TRUE'” July 26, 2006
8.00.2191 8.0.2191 2000.80.2191.0 Q916950 KB916950 916950 FIX: You may experience heap corruption, and SQL Server 2000 may shut down with fatal access violations when you try to browse files in SQL Server 2000 Enterprise Manager on a Windows Server 2003 x64-based computer October 3, 2006
8.00.2189 8.0.2189 2000.80.2189.0 Q916652 KB916652 916652 FIX: An access violation may occur when you run a query on a table that has a multicolumn index in SQL Server 2000 July 26, 2006
8.00.2189 8.0.2189 2000.80.2189.0 Q913438 KB913438 913438 FIX: The SQL Server process may end unexpectedly when you turn on trace flag -T1204 and a profiler trace is capturing the Lock:DeadLock Chain event in SQL Server 2000 SP4 July 19, 2006
8.00.2187 8.0.2187 2000.80.2187.0 Q915340 KB915340 915340 FIX: A deadlock occurs when the scheduled SQL Server Agent job that you add or that you update is running in SQL Server 2000 June 18, 2007
8.00.2187 8.0.2187 2000.80.2187.0 Q916287 KB916287 916287 A cumulative hotfix package is available for SQL Server 2000 Service Pack 4 build 2187 October 16, 2006
8.00.2187 8.0.2187 2000.80.2187.0 Q914384 KB914384 914384 FIX: The database status changes to Suspect when you perform a bulk copy in a transaction and then roll back the transaction in SQL Server 2000 July 26, 2006
8.00.2187 8.0.2187 2000.80.2187.0 Q915065 KB915065 915065 FIX: Error message when you try to apply a hotfix on a SQL Server 2000-based computer that is configured as a MSCS node: “An error in updating your system has occurred” December 11, 2006
8.00.2180 8.0.2180 2000.80.2180.0 Q913789 KB913789 913789 FIX: The password that you specify in a BACKUP statement appears in the SQL Server Errorlog file or in the Application event log if the BACKUP statement does not run in SQL Server 2000 February 19, 2007
8.00.2180 8.0.2180 2000.80.2180.0 Q913684 KB913684 913684 FIX: You may receive error messages when you use linked servers in SQL Server 2000 on a 64-bit Itanium processor July 26, 2006
8.00.2175 8.0.2175 2000.80.2175.0 Q911678 KB911678 911678 FIX: No rows may be returned, and you may receive an error message when you try to import SQL Profiler trace files into tables by using the fn_trace_gettable function in SQL Server 2000 July 26, 2006
8.00.2172 8.0.2172 2000.80.2172.0 Q910707 KB910707 910707 FIX: When you query a view that was created by using the VIEW_METADATA option, an access violation may occur in SQL Server 2000 July 26, 2006
8.00.2171 8.0.2171 2000.80.2171.0 Q909369 KB909369 909369 FIX: Automatic checkpoints on some SQL Server 2000 databases do not run as expected July 26, 2006
8.00.2168 8.0.2168 2000.80.2168.0 Q907813 KB907813 907813 FIX: An error occurs when you try to access the Analysis Services performance monitor counter object after you apply Windows Server 2003 SP1 November 21, 2006
8.00.2166 8.0.2166 2000.80.2166.0 Q909734 KB909734 909734 FIX: An error message is logged, and new diagnostics do not capture the thread stack when the SQL Server User Mode Scheduler (UMS) experiences a nonyielding thread in SQL Server 2000 Service Pack 4 July 26, 2006
8.00.2162 8.0.2162 2000.80.2162.0 Q904660 KB904660 904660 A cumulative hotfix package is available for SQL Server 2000 Service Pack 4 build 2162 September 15, 2006
8.00.2159 8.0.2159 2000.80.2159.0 Q907250 KB907250 907250 FIX: You may experience concurrency issues when you run the DBCC INDEXDEFRAG statement in SQL Server 2000 July 26, 2006
8.00.2156 8.0.2156 2000.80.2156.0 Q906790 KB906790 906790 FIX: You receive an error message when you try to rebuild the master database after you have installed hotfix builds in SQL Server 2000 SP4 64-bit July 25, 2006
8.00.2151 8.0.2151 2000.80.2151.0 Q903742 KB903742 903742 FIX: You receive an “Error: 8526, Severity: 16, State: 2” error message in SQL Profiler when you use SQL Query Analyzer to start or to enlist into a distributed transaction after you have installed SQL Server 2000 SP4 July 25, 2006
8.00.2151 8.0.2151 2000.80.2151.0 Q904244 KB904244 904244 FIX: Incorrect data is inserted unexpectedly when you perform a bulk copy operation by using the DB-Library API in SQL Server 2000 Service Pack 4 June 13, 2007
8.00.2148 8.0.2148 2000.80.2148.0 Q899430 KB899430 899430 FIX: An access violation may occur when you run a SELECT query and the NO_BROWSETABLE option is set to ON in Microsoft SQL Server 2000 July 25, 2006
8.00.2148 8.0.2148 2000.80.2148.0 Q899431 KB899431 899431 FIX: An access violation occurs in the Mssdi98.dll file, and SQL Server crashes when you use SQL Query Analyzer to debug a stored procedure in SQL Server 2000 Service Pack 4 July 25, 2006
8.00.2148 8.0.2148 2000.80.2148.0 Q900390 KB900390 900390 FIX: The Mssdmn.exe process may use lots of CPU capacity when you perform a SQL Server 2000 full text search of Office Word documents June 1, 2006
8.00.2148 8.0.2148 2000.80.2148.0 Q900404 KB900404 900404 FIX: The results of the query may be returned much slower than you expect when you run a query that includes a GROUP BY statement in SQL Server 2000 June 1, 2006
8.00.2148 8.0.2148 2000.80.2148.0 Q901212 KB901212 901212 FIX: You receive an error message if you use the sp_addalias or sp_dropalias procedures when the IMPLICIT_TRANSACTIONS option is set to ON in SQL Server 2000 SP4 July 25, 2006
8.00.2148 8.0.2148 2000.80.2148.0 Q902150 KB902150 902150 FIX: Some 32-bit applications that use SQL-DMO and SQL-VDI APIs may stop working after you install SQL Server 2000 Service Pack 4 on an Itanium-based computer June 1, 2006
8.00.2148 8.0.2148 2000.80.2148.0 Q902955 KB902955 902955 FIX: You receive a “Getting registry information” message when you run the Sqldiag.exe utility after you install SQL Server 2000 SP4 July 25, 2006
8.00.2147 8.0.2147 2000.80.2147.0 Q899410 KB899410 899410 FIX: You may experience slow server performance when you start a trace in an instance of SQL Server 2000 that runs on a computer that has more than four processors June 1, 2006
8.00.2145 8.0.2145 2000.80.2145.0 Q826906 KB826906 826906 FIX: A query that uses a view that contains a correlated subquery and an aggregate runs slowly October 25, 2005
8.00.2145 8.0.2145 2000.80.2145.0 Q836651 KB836651 836651 FIX: You receive query results that were not expected when you use both ANSI joins and non-ANSI joins June 7, 2006
8.00.2066 8.0.2066 2000.80.2066.0 Microsoft Security Bulletin MS12-060 August 14, 2012
8.00.2065 8.0.2065 2000.80.2065.0 Q983808 KB983808 983808 MS12-027: Description of the security update for Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4 GDR: April 10, 2012 April 10, 2012
8.00.2055 8.0.2055 2000.80.2055.0 Q959420 KB959420 959420 MS09-004: Vulnerabilities in Microsoft SQL Server could allow remote code execution February 10, 2009
8.00.2040 8.0.2040 2000.80.2040.0 Q899761 KB899761 899761 FIX: Not all memory is available when AWE is enabled on a computer that is running a 32-bit version of SQL Server 2000 SP4 August 15, 2006
8.00.2039 8.0.2039 2000.80.2039.0 SQL Server 2000 Service Pack 4 (SP4) May 6, 2005
8.00.2026 8.0.2026 2000.80.2026.0 SQL Server 2000 Service Pack 4 (SP4) Beta
8.00.1547 8.0.1547 2000.80.1547.0 Q899410 KB899410 899410 FIX: You may experience slow server performance when you start a trace in an instance of SQL Server 2000 that runs on a computer that has more than four processors June 1, 2006
8.00.1077 8.0.1077 2000.80.1077.0 Q983814 KB983814 983814 MS12-070: Description of the security update for SQL Server 2000 Reporting Services Service Pack 2 October 9, 2012
8.00.1037 8.0.1037 2000.80.1037.0 Q930484 KB930484 930484 FIX: CPU utilization may approach 100 percent on a computer that is running SQL Server 2000 after you run the BACKUP DATABASE statement or the BACKUP LOG statement February 2, 2007
8.00.1036 8.0.1036 2000.80.1036.0 Q929410 KB929410 929410 FIX: Error message when you run a full-text query in SQL Server 2000: “Error: 17883, Severity: 1, State: 0” January 11, 2007
8.00.1035 8.0.1035 2000.80.1035.0 Q917593 KB917593 917593 FIX: The “Audit Logout” event does not appear in the trace results file when you run a profiler trace against a linked server instance in SQL Server 2000 September 22, 2006
8.00.1034 8.0.1034 2000.80.1034.0 Q915328 KB915328 915328 FIX: You may intermittently experience an access violation error when a query is executed in a parallel plan and the execution plan contains either a HASH JOIN operation or a Sort operation in SQL Server 2000 August 9, 2006
8.00.1029 8.0.1029 2000.80.1029.0 Q902852 KB902852 902852 FIX: Error message when you run an UPDATE statement that uses two JOIN hints to update a table in SQL Server 2000: “Internal SQL Server error” June 1, 2006
8.00.1027 8.0.1027 2000.80.1027.0 Q900416 KB900416 900416 FIX: A 17883 error may occur you run a query that uses a hash join in SQL Server 2000 July 25, 2006
8.00.1025 8.0.1025 2000.80.1025.0 Q899428 KB899428 899428 FIX: You receive incorrect results when you run a query that uses a cross join operator in SQL Server 2000 SP3 June 1, 2006
8.00.1025 8.0.1025 2000.80.1025.0 Q899430 KB899430 899430 FIX: An access violation may occur when you run a SELECT query and the NO_BROWSETABLE option is set to ON in Microsoft SQL Server 2000 July 25, 2006
8.00.1024 8.0.1024 2000.80.1024.0 Q898709 KB898709 898709 FIX: Error message when you use SQL Server 2000: “Time out occurred while waiting for buffer latch type 3” July 25, 2006
8.00.1021 8.0.1021 2000.80.1021.0 Q887700 KB887700 887700 FIX: Server Network Utility may display incorrect protocol properties in SQL Server 2000 July 25, 2006
8.00.1020 8.0.1020 2000.80.1020.0 Q896985 KB896985 896985 FIX: The Subscriber may not be able to upload changes to the Publisher when you incrementally add an article to a publication in SQL Server 2000 SP3 July 25, 2006
8.00.1019 8.0.1019 2000.80.1019.0 Q897572 KB897572 897572 FIX: You may receive a memory-related error message when you repeatedly create and destroy an out-of-process COM object within the same batch or stored procedure in SQL Server 2000 June 1, 2006
8.00.1017 8.0.1017 2000.80.1017.0 Q896425 KB896425 896425 FIX: The BULK INSERT statement silently skips insert attempts when the data value is NULL and the column is defined as NOT NULL for INT, SMALLINT, and BIGINT data types in SQL Server 2000 June 1, 2006
8.00.1014 8.0.1014 2000.80.1014.0 Q895123 KB895123 895123 FIX: You may receive error message 701, error message 802, and error message 17803 when many hashed buffers are available in SQL Server 2000 June 1, 2006
8.00.1014 8.0.1014 2000.80.1014.0 Q895187 KB895187 895187 FIX: You receive an error message when you try to delete records by running a Delete Transact-SQL statement in SQL Server 2000 July 25, 2006
8.00.1013 8.0.1013 2000.80.1013.0 Q891866 KB891866 891866 FIX: The query runs slower than you expected when you try to parse a query in SQL Server 2000 June 1, 2006
8.00.1009 8.0.1009 2000.80.1009.0 Q894257 KB894257 894257 FIX: You receive an “Incorrect syntax near ‘)'” error message when you run a script that was generated by SQL-DMO for an Operator object in SQL Server 2000 June 1, 2006
8.00.1007 8.0.1007 2000.80.1007.0 Q893312 KB893312 893312 FIX: You may receive a “SQL Server could not spawn process_loginread thread” error message, and a memory leak may occur when you cancel a remote query in SQL Server 2000 June 1, 2006
8.00.1003 8.0.1003 2000.80.1003.0 Q892923 KB892923 892923 FIX: Differential database backups may not contain database changes in the Page Free Space (PFS) pages in SQL Server 2000 June 1, 2006
8.00.1001 8.0.1001 2000.80.1001.0 Q892205 KB892205 892205 FIX: You may receive a 17883 error message when SQL Server 2000 performs a very large hash operation June 1, 2006
8.00.1000 8.0.1000 2000.80.1000.0 Q891585 KB891585 891585 FIX: Database recovery does not occur, or a user database is marked as suspect in SQL Server 2000 June 1, 2006
8.00.997 8.0.997 2000.80.997.0 Q891311 KB891311 891311 FIX: You cannot create new TCP/IP socket based connections after error messages 17882 and 10055 are written to the Microsoft SQL Server 2000 error log July 18, 2006
8.00.996 8.0.996 2000.80.996.0 Q891017 KB891017 891017 FIX: SQL Server 2000 may stop responding to other requests when you perform a large deallocation operation June 1, 2006
8.00.996 8.0.996 2000.80.996.0 Q891268 KB891268 891268 FIX: You receive a 17883 error message and SQL Server 2000 may stop responding to other requests when you perform large in-memory sort operations June 1, 2006
8.00.994 8.0.994 2000.80.994.0 Q890942 KB890942 890942 FIX: Some complex queries are slower after you install SQL Server 2000 Service Pack 2 or SQL Server 2000 Service Pack 3 June 1, 2006
8.00.994 8.0.994 2000.80.994.0 Q890768 KB890768 890768 FIX: You experience non-convergence in a replication topology when you unpublish or drop columns from a dynamically filtered publication in SQL Server 2000 June 1, 2006
8.00.994 8.0.994 2000.80.994.0 Q890767 KB890767 890767 FIX: You receive a “Server: Msg 107, Level 16, State 3, Procedure TEMP_VIEW_Merge, Line 1” error message when the sum of the length of the published column names in a merge publication exceeds 4,000 characters in SQL Server 2000 June 1, 2006
8.00.993 8.0.993 2000.80.993.0 Q890925 KB890925 890925 FIX: The @@ERROR system function may return an incorrect value when you execute a Transact-SQL statement that uses a parallel execution plan in SQL Server 2000 32-bit or in SQL Server 2000 64-bit June 1, 2006
8.00.993 8.0.993 2000.80.993.0 Q888444 KB888444 888444 FIX: You receive a 17883 error in SQL Server 2000 Service Pack 3 or in SQL Server 2000 Service Pack 3a when a worker thread becomes stuck in a registry call June 1, 2006
8.00.993 8.0.993 2000.80.993.0 Q890742 KB890742 890742 FIX: Error message when you use a loopback linked server to run a distributed query in SQL Server 2000: “Could not perform the requested operation because the minimum query memory is not available” May 15, 2006
8.00.991 8.0.991 2000.80.991.0 Q889314 KB889314 889314 FIX: Non-convergence may occur in a merge replication topology if the primary connection to the publisher is disconnected June 1, 2006
8.00.990 8.0.990 2000.80.990.0 Q890200 KB890200 890200 FIX: SQL Server 2000 stops listening for new TCP/IP Socket connections unexpectedly after error message 17882 is written to the SQL Server 2000 error log June 1, 2006
8.00.988 8.0.988 2000.80.988.0 Q889166 KB889166 889166 FIX: You receive a “Msg 3628” error message when you run an inner join query in SQL Server 2000 June 1, 2006
8.00.985 8.0.985 2000.80.985.0 Q889239 KB889239 889239 FIX: Start times in the SQL Profiler are different for the Audit:Login and Audit:Logout Events in SQL Server 2000 June 1, 2006
8.00.980 8.0.980 2000.80.980.0 Q887974 KB887974 887974 FIX: A fetch on a dynamic cursor can cause unexpected results in SQL Server 2000 Service Pack 3 June 1, 2006
8.00.977 8.0.977 2000.80.977.0 Q888007 KB888007 888007 You receive a “The product does not have a prerequisite update installed” error message when you try to install a SQL Server 2000 post-Service Pack 3 hotfix August 31, 2005
8.00.973 8.0.973 2000.80.973.0 Q884554 KB884554 884554 FIX: A SPID stops responding with a NETWORKIO (0x800) waittype in SQL Server Enterprise Manager when SQL Server tries to process a fragmented TDS network packet June 1, 2006
8.00.972 8.0.972 2000.80.972.0 Q885290 KB885290 885290 FIX: An assertion error occurs when you insert data in the same row in a table by using multiple connections to an instance of SQL Server June 1, 2006
8.00.970 8.0.970 2000.80.970.0 Q872842 KB872842 872842 FIX: A CHECKDB statement reports a 2537 corruption error after SQL Server transfers data to a sql_variant column in SQL Server 2000 June 1, 2006
8.00.967 8.0.967 2000.80.967.0 Q878501 KB878501 878501 FIX: You may receive an error message when you run a SET IDENTITY_INSERT ON statement on a table and then try to insert a row into the table in SQL Server 2000 June 1, 2006
8.00.962 8.0.962 2000.80.962.0 Q883415 KB883415 883415 FIX: A user-defined function returns results that are not correct for a query June 1, 2006
8.00.961 8.0.961 2000.80.961.0 Q873446 KB873446 873446 FIX: An access violation exception may occur when multiple users try to perform data modification operations at the same time that fire triggers that reference a deleted or an inserted table in SQL Server 2000 on a computer that is running SMP June 1, 2006
8.00.959 8.0.959 2000.80.959.0 Q878500 KB878500 878500 FIX: An Audit Object Permission event is not produced when you run a TRUNCATE TABLE statement June 1, 2006
8.00.957 8.0.957 2000.80.957.0 Q870994 KB870994 870994 FIX: An access violation exception may occur when you run a query that uses index names in the WITH INDEX option to specify an index hint June 1, 2006
8.00.955 8.0.955 2000.80.955.0 Q867798 KB867798 867798 FIX: The @date_received parameter of the xp_readmail extended stored procedure incorrectly returns the date and the time that an e-mail message is submitted by the sender in SQL Server 2000 January 8, 2007
8.00.954 8.0.954 2000.80.954.0 Q843282 KB843282 843282 FIX: The Osql.exe utility does not run a Transact-SQL script completely if you start the program from a remote session by using a background service and then log off the console session January 5, 2007
8.00.952 8.0.952 2000.80.952.0 Q867878 KB867878 867878 FIX: The Log Reader Agent may cause 17883 error messages June 1, 2006
8.00.952 8.0.952 2000.80.952.0 Q867879 KB867879 867879 FIX: Merge replication non-convergence occurs with SQL Server CE subscribers June 1, 2006
8.00.952 8.0.952 2000.80.952.0 Q867880 KB867880 867880 FIX: Merge Agent may fail with an “Invalid character value for cast specification” error message June 1, 2006
8.00.949 8.0.949 2000.80.949.0 Q843266 KB843266 843266 FIX: Shared page locks can be held until end of the transaction and can cause blocking or performance problems in SQL Server 2000 Service Pack 3 (SP3) June 2, 2006
8.00.948 8.0.948 2000.80.948.0 Q843263 KB843263 843263 FIX: You may receive an 8623 error message when you try to run a complex query on an instance of SQL Server June 1, 2006
8.00.944 8.0.944 2000.80.944.0 Q839280 KB839280 839280 FIX: SQL debugging does not work in Visual Studio .NET after you install Windows XP Service Pack 2 June 5, 2006
8.00.937 8.0.937 2000.80.937.0 Q841776 KB841776 841776 FIX: Additional diagnostics have been added to SQL Server 2000 to detect unreported read operation failures June 1, 2006
8.00.936 8.0.936 2000.80.936.0 Q841627 KB841627 841627 FIX: SQL Server 2000 may underestimate the cardinality of a query expression under certain circumstances June 1, 2006
8.00.935 8.0.935 2000.80.935.0 Q841401 KB841401 841401 FIX: You may notice incorrect values for the “Active Transactions” counter when you perform multiple transactions on an instance of SQL Server 2000 that is running on an SMP computer June 1, 2006
8.00.934 8.0.934 2000.80.934.0 Q841404 KB841404 841404 FIX: You may receive a “The query processor could not produce a query plan” error message in SQL Server when you run a query that includes multiple subqueries that use self-joins June 1, 2006
8.00.933 8.0.933 2000.80.933.0 Q840856 KB840856 840856 FIX: The MSSQLServer service exits unexpectedly in SQL Server 2000 Service Pack 3 June 2, 2006
8.00.929 8.0.929 2000.80.929.0 Q839529 KB839529 839529 FIX: 8621 error conditions may cause SQL Server 2000 64-bit to close unexpectedly June 1, 2006
8.00.928 8.0.928 2000.80.928.0 Q839589 KB839589 839589 FIX: The thread priority is raised for some threads in a parallel query June 1, 2006
8.00.927 8.0.927 2000.80.927.0 Q839688 KB839688 839688 FIX: Profiler RPC events truncate parameters that have a text data type to 16 characters June 1, 2006
8.00.926 8.0.926 2000.80.926.0 Q839523 KB839523 839523 FIX: An access violation exception may occur when you update a text column by using a stored procedure in SQL Server 2000 June 1, 2006
8.00.923 8.0.923 2000.80.923.0 Q838460 KB838460 838460 FIX: The xp_logininfo procedure may fail with error 8198 after you install Q825042 or any hotfix with SQL Server 8.00.0840 or later June 1, 2006
8.00.922 8.0.922 2000.80.922.0 Q837970 KB837970 837970 FIX: You may receive an “Invalid object name…” error message when you run the DBCC CHECKCONSTRAINTS Transact-SQL statement on a table in SQL Server 2000 October 25, 2005
8.00.919 8.0.919 2000.80.919.0 Q837957 KB837957 837957 FIX: When you use Transact-SQL cursor variables to perform operations that have large iterations, memory leaks may occur in SQL Server 2000 October 25, 2005
8.00.916 8.0.916 2000.80.916.0 Q317989 KB317989 317989 FIX: Sqlakw32.dll May Corrupt SQL Statements September 27, 2005
8.00.915 8.0.915 2000.80.915.0 Q837401 KB837401 837401 FIX: Rows are not successfully inserted into a table when you use the BULK INSERT command to insert rows October 25, 2005
8.00.913 8.0.913 2000.80.913.0 Q836651 KB836651 836651 FIX: You receive query results that were not expected when you use both ANSI joins and non-ANSI joins June 7, 2006
8.00.911 8.0.911 2000.80.911.0 Q837957 KB837957 837957 FIX: When you use Transact-SQL cursor variables to perform operations that have large iterations, memory leaks may occur in SQL Server 2000 October 25, 2005
8.00.910 8.0.910 2000.80.910.0 Q834798 KB834798 834798 FIX: SQL Server 2000 may not start if many users try to log in to SQL Server when SQL Server is trying to start October 25, 2005
8.00.908 8.0.908 2000.80.908.0 Q834290 KB834290 834290 FIX: You receive a 644 error message when you run an UPDATE statement and the isolation level is set to READ UNCOMMITTED October 25, 2005
8.00.904 8.0.904 2000.80.904.0 Q834453 KB834453 834453 FIX: The Snapshot Agent may fail after you make schema changes to the underlying tables of a publication April 22, 2005
8.00.892 8.0.892 2000.80.892.0 Q833710 KB833710 833710 FIX: You receive an error message when you try to restore a database backup that spans multiple devices October 25, 2005
8.00.891 8.0.891 2000.80.891.0 Q836141 KB836141 836141 FIX: An access violation exception may occur when SQL Server runs many parallel query processing operations on a multiprocessor computer April 1, 2005
8.00.879 8.0.879 2000.80.879.0 Q832977 KB832977 832977 FIX: The DBCC PSS Command may cause access violations and 17805 errors in SQL Server 2000 October 25, 2005
8.00.878 8.0.878 2000.80.878.0 Q831950 KB831950 831950 FIX: You receive error message 3456 when you try to apply a transaction log to a server October 25, 2005
8.00.876 8.0.876 2000.80.876.0 Q830912 KB830912 830912 FIX: Key Names Read from an .Ini File for a Dynamic Properties Task May Be Truncated October 25, 2005
8.00.876 8.0.876 2000.80.876.0 Q831997 KB831997 831997 FIX: An invalid cursor state occurs after you apply Hotfix 8.00.0859 or later in SQL Server 2000 October 25, 2005
8.00.876 8.0.876 2000.80.876.0 Q831999 KB831999 831999 FIX: An AWE system uses more memory for sorting or for hashing than a non-AWE system in SQL Server 2000 October 25, 2005
8.00.873 8.0.873 2000.80.873.0 Q830887 KB830887 830887 FIX: Some queries that have a left outer join and an IS NULL filter run slower after you install SQL Server 2000 post-SP3 hotfix October 25, 2005
8.00.871 8.0.871 2000.80.871.0 Q830767 KB830767 830767 FIX: SQL Query Analyzer may stop responding when you close a query window or open a file October 25, 2005
8.00.871 8.0.871 2000.80.871.0 Q830860 KB830860 830860 FIX: The performance of a computer that is running SQL Server 2000 degrades when query execution plans against temporary tables remain in the procedure cache October 25, 2005
8.00.870 8.0.870 2000.80.870.0 Q830262 KB830262 830262 FIX: Unconditional Update May Not Hold Key Locks on New Key Values October 25, 2005
8.00.869 8.0.869 2000.80.869.0 Q830588 KB830588 830588 FIX: Access violation when you trace keyset-driven cursors by using SQL Profiler October 25, 2005
8.00.866 8.0.866 2000.80.866.0 Q830366 KB830366 830366 FIX: An access violation occurs in SQL Server 2000 when a high volume of local shared memory connections occur after you install security update MS03-031 January 16, 2006
8.00.865 8.0.865 2000.80.865.0 Q830395 KB830395 830395 FIX: An access violation occurs during compilation if the table contains statistics for a computed column October 25, 2005
8.00.865 8.0.865 2000.80.865.0 Q828945 KB828945 828945 FIX: You cannot insert explicit values in an IDENTITY column of a SQL Server table by using the SQLBulkOperations function or the SQLSetPos ODBC function in SQL Server 2000 October 25, 2005
8.00.863 8.0.863 2000.80.863.0 Q829205 KB829205 829205 FIX: Query performance may be slow and may be inconsistent when you run a query while another query that contains an IN operator with many values is compiled October 25, 2005
8.00.863 8.0.863 2000.80.863.0 Q829444 KB829444 829444 FIX: A floating point exception occurs during the optimization of a query October 25, 2005
8.00.859 8.0.859 2000.80.859.0 Q821334 KB821334 821334 FIX: Issues that are resolved in SQL Server 2000 build 8.00.0859 March 31, 2005
8.00.858 8.0.858 2000.80.858.0 Q828637 KB828637 828637 FIX: Users Can Control the Compensating Change Process in Merge Replication October 25, 2005
8.00.857 8.0.857 2000.80.857.0 Q828017 KB828017 828017 The Knowledge Base (KB) Article You Requested Is Currently Not Available
8.00.857 8.0.857 2000.80.857.0 Q827714 KB827714 827714 FIX: A query may fail with retail assertion when you use the NOLOCK hint or the READ UNCOMMITTED isolation level November 23, 2005
8.00.857 8.0.857 2000.80.857.0 Q828308 KB828308 828308 FIX: An Internet Explorer script error occurs when you access metadata information by using DTS in SQL Server Enterprise Manager October 25, 2005
8.00.856 8.0.856 2000.80.856.0 Q828096 KB828096 828096 FIX: Key Locks Are Held Until the End of the Statement for Rows That Do Not Pass Filter Criteria October 25, 2005
8.00.854 8.0.854 2000.80.854.0 Q828699 KB828699 828699 FIX: An Access Violation Occurs When You Run DBCC UPDATEUSAGE on a Database That Has Many Objects October 25, 2005
8.00.852 8.0.852 2000.80.852.0 Q830466 KB830466 830466 FIX: You may receive an “Internal SQL Server error” error message when you run a Transact-SQL SELECT statement on a view that has many subqueries in SQL Server 2000 April 1, 2005
8.00.852 8.0.852 2000.80.852.0 Q827954 KB827954 827954 FIX: Slow Execution Times May Occur When You Run DML Statements Against Tables That Have Cascading Referential Integrity October 25, 2005
8.00.851 8.0.851 2000.80.851.0 Q826754 KB826754 826754 FIX: A Deadlock Occurs If You Run an Explicit UPDATE STATISTICS Command October 25, 2005
8.00.850 8.0.850 2000.80.850.0 Q826860 KB826860 826860 FIX: Linked Server Query May Return NULL If It Is Performed Through a Keyset Cursor October 25, 2005
8.00.850 8.0.850 2000.80.850.0 Q826815 KB826815 826815 FIX: You receive an 8623 error message in SQL Server when you try to run a query that has multiple correlated subqueries October 25, 2005
8.00.850 8.0.850 2000.80.850.0 Q826906 KB826906 826906 FIX: A query that uses a view that contains a correlated subquery and an aggregate runs slowly October 25, 2005
8.00.848 8.0.848 2000.80.848.0 Q826822 KB826822 826822 FIX: A Member of the db_accessadmin Fixed Database Role Can Create an Alias for the dbo Special User October 25, 2005
8.00.847 8.0.847 2000.80.847.0 Q826433 KB826433 826433 PRB: Additional SQL Server Diagnostics Added to Detect Unreported I/O Problems October 25, 2005
8.00.845 8.0.845 2000.80.845.0 Q826364 KB826364 826364 FIX: A Query with a LIKE Comparison Results in a Non-Optimal Query Plan When You Use a Hungarian SQL Server Collation October 5, 2005
8.00.845 8.0.845 2000.80.845.0 Q825854 KB825854 825854 FIX: No Exclusive Locks May Be Taken If the DisAllowsPageLocks Value Is Set to True October 25, 2005
8.00.844 8.0.844 2000.80.844.0 Q826080 KB826080 826080 FIX: SQL Server 2000 protocol encryption applies to JDBC clients October 17, 2006
8.00.842 8.0.842 2000.80.842.0 Q825043 KB825043 825043 FIX: Rows are unexpectedly deleted when you run a distributed query to delete or to update a linked server table October 25, 2005
8.00.841 8.0.841 2000.80.841.0 Q825225 KB825225 825225 FIX: You receive an error message when you run a parallel query that uses an aggregation function or the GROUP BY clause October 25, 2005
8.00.840 8.0.840 2000.80.840.0 Q319477 KB319477 319477 FIX: Extremely Large Number of User Tables on AWE System May Cause BPool::Map Errors September 27, 2005
8.00.840 8.0.840 2000.80.840.0 Q319477 KB319477 319477 FIX: Extremely Large Number of User Tables on AWE System May Cause BPool::Map Errors September 27, 2005
8.00.839 8.0.839 2000.80.839.0 Q823877 KB823877 823877 FIX: An Access Violation May Occur When You Run a Query That Contains 32,000 or More OR Clauses October 25, 2005
8.00.839 8.0.839 2000.80.839.0 Q824027 KB824027 824027 FIX: A Cursor with a Large Object Parameter May Cause an Access Violation on CStmtCond::XretExecute October 25, 2005
8.00.837 8.0.837 2000.80.837.0 Q820788 KB820788 820788 FIX: Delayed domain authentication may cause SQL Server to stop responding October 25, 2005
8.00.837 8.0.837 2000.80.837.0 Q821741 KB821741 821741 FIX: Lock monitor exception in DeadlockMonitor::ResolveDeadlock October 25, 2005
8.00.837 8.0.837 2000.80.837.0 Q821548 KB821548 821548 FIX: A Parallel Query May Generate an Access Violation After You Install SQL Server 2000 SP3 October 25, 2005
8.00.837 8.0.837 2000.80.837.0 Q821740 KB821740 821740 FIX: MS DTC Transaction Commit Operation Blocks Itself October 25, 2005
8.00.837 8.0.837 2000.80.837.0 Q823514 KB823514 823514 FIX: Build 8.00.0837: A query that contains a correlated subquery runs slowly October 25, 2005
8.00.819 8.0.819 2000.80.819.0 Q826161 KB826161 826161 FIX: You are prompted for password confirmation after you change a standard SQL Server login October 25, 2005
8.00.818 8.0.818 2000.80.818.0 Q821277 KB821277 821277 MS03-031: Security patch for SQL Server 2000 Service Pack 3 January 9, 2006
8.00.818 8.0.818 2000.80.818.0 Q821337 KB821337 821337 FIX: Localized versions of SQL Mail and the Web Assistant Wizard may not work as expected in SQL Server 2000 64 bit March 16, 2005
8.00.818 8.0.818 2000.80.818.0 Q818388 KB818388 818388 FIX: A Transact-SQL Statement That Is Embedded in the Database Name Runs with System Administrator Permissions February 10, 2005
8.00.818 8.0.818 2000.80.818.0 Q826161 KB826161 826161 FIX: You are prompted for password confirmation after you change a standard SQL Server login October 25, 2005
8.00.818 8.0.818 2000.80.818.0 Q821280 KB821280 821280 MS03-031: Security Patch for SQL Server 2000 64-bit March 14, 2006
8.00.816 8.0.816 2000.80.816.0 Q818766 KB818766 818766 FIX: Intense SQL Server activity results in spinloop wait October 25, 2005
8.00.814 8.0.814 2000.80.814.0 Q819662 KB819662 819662 FIX: Distribution Cleanup Agent Incorrectly Cleans Up Entries for Anonymous Subscribers October 25, 2005
8.00.811 8.0.811 2000.80.811.0 Q819248 KB819248 819248 FIX: An access violation exception may occur when you insert a row in a table that is referenced by indexed views in SQL Server 2000 April 3, 2006
8.00.811 8.0.811 2000.80.811.0 Q819662 KB819662 819662 FIX: Distribution Cleanup Agent Incorrectly Cleans Up Entries for Anonymous Subscribers October 25, 2005
8.00.811 8.0.811 2000.80.811.0 Q818897 KB818897 818897 FIX: Invalid TDS Sent to SQL Server Results in Access Violation October 25, 2005
8.00.807 8.0.807 2000.80.807.0 Q818899 KB818899 818899 FIX: Error Message 3628 May Occur When You Run a Complex Query October 25, 2005
8.00.804 8.0.804 2000.80.804.0 Q818729 KB818729 818729 FIX: Internal Query Processor Error 8623 When Microsoft SQL Server Tries to Compile a Plan for a Complex Query October 25, 2005
8.00.801 8.0.801 2000.80.801.0 Q818540 KB818540 818540 FIX: SQL Server Enterprise Manager unexpectedly quits when you modify a DTS package January 26, 2006
8.00.800 8.0.800 2000.80.800.0 Q818414 KB818414 818414 FIX: The Sqldumper.exe File Does Not Generate a Userdump File When It Runs Against a Windows Service September 27, 2005
8.00.800 8.0.800 2000.80.800.0 Q818097 KB818097 818097 FIX: An Access Violation May Occur When You Run DBCC DBREINDEX on a Table That Has Hypothetical Indexes September 27, 2005
8.00.800 8.0.800 2000.80.800.0 Q818188 KB818188 818188 FIX: Query on the sysmembers Virtual Table May Fail with a Stack Overflow September 27, 2005
8.00.798 8.0.798 2000.80.798.0 Q817464 KB817464 817464 FIX: Using Sp_executesql in Merge Agent Operations September 27, 2005
8.00.794 8.0.794 2000.80.794.0 Q817464 KB817464 817464 FIX: Using Sp_executesql in Merge Agent Operations September 27, 2005
8.00.794 8.0.794 2000.80.794.0 Q813524 KB813524 813524 FIX: OLE DB conversion errors may occur after you select a literal string that represents datetime data as a column September 27, 2005
8.00.794 8.0.794 2000.80.794.0 Q816440 KB816440 816440 FIX: Error 8623 is Raised When SQL Server Compiles a Complex Query September 27, 2005
8.00.794 8.0.794 2000.80.794.0 Q817709 KB817709 817709 FIX: SQL Server 2000 might produce an incorrect cardinality estimate for outer joins February 11, 2005
8.00.791 8.0.791 2000.80.791.0 Q815249 KB815249 815249 FIX: Performance of a query that is run from a client program on a SQL Server SP3 database is slow after you restart the instance of SQL Server September 27, 2005
8.00.790 8.0.790 2000.80.790.0 Q817081 KB817081 817081 FIX: You receive an error message when you use the SQL-DMO BulkCopy object to import data into a SQL Server table September 27, 2005
8.00.789 8.0.789 2000.80.789.0 Q816840 KB816840 816840 FIX: Error 17883 May Display Message Text That Is Not Correct September 27, 2005
8.00.788 8.0.788 2000.80.788.0 Q816985 KB816985 816985 FIX: You cannot install SQL Server 2000 SP3 on the Korean version of SQL Server 2000 September 27, 2005
8.00.781 8.0.781 2000.80.781.0 Q815057 KB815057 815057 FIX: SQL Server 2000 Uninstall Option Does Not Remove All Files September 27, 2005
8.00.780 8.0.780 2000.80.780.0 Q816039 KB816039 816039 FIX: Code Point Comparison Semantics for SQL_Latin1_General_Cp850_BIN Collation September 27, 2005
8.00.780 8.0.780 2000.80.780.0 Q816084 KB816084 816084 FIX: sysindexes.statblob Column May Be Corrupted After You Run a DBCC DBREINDEX Statement September 27, 2005
8.00.780 8.0.780 2000.80.780.0 Q810185 KB810185 810185 SQL Server 2000 hotfix update for SQL Server 2000 Service Pack 3 and 3a October 10, 2006
8.00.779 8.0.779 2000.80.779.0 Q814035 KB814035 814035 FIX: A Full-Text Population Fails After You Apply SQL Server 2000 Service Pack 3 September 27, 2005
8.00.776 8.0.776 2000.80.776.0 Unidentified
8.00.775 8.0.775 2000.80.775.0 Q815115 KB815115 815115 FIX: A DTS package that uses global variables ignores an error message raised by RAISERROR September 27, 2005
8.00.769 8.0.769 2000.80.769.0 Q814889 KB814889 814889 FIX: A DELETE statement with a JOIN might fail and you receive a 625 error September 27, 2005
8.00.769 8.0.769 2000.80.769.0 Q814893 KB814893 814893 FIX: Error Message: “Insufficient key column information for updating” Occurs in SQL Server 2000 SP3 September 27, 2005
8.00.765 8.0.765 2000.80.765.0 Q810163 KB810163 810163 FIX: An Access Violation Occurs if an sp_cursoropen Call References a Parameter That Is Not Defined September 27, 2005
8.00.765 8.0.765 2000.80.765.0 Q810688 KB810688 810688 FIX: Merge Agent Can Resend Changes for Filtered Publications September 27, 2005
8.00.765 8.0.765 2000.80.765.0 Q811611 KB811611 811611 FIX: Reinitialized SQL Server CE 2.0 subscribers may experience data loss and non-convergence September 27, 2005
8.00.765 8.0.765 2000.80.765.0 Q813769 KB813769 813769 FIX: You May Experience Slow Performance When You Debug a SQL Server Service September 27, 2005
8.00.763 8.0.763 2000.80.763.0 Q814113 KB814113 814113 FIX: DTS Designer may generate an access violation after you install SQL Server 2000 Service Pack 3 September 27, 2005
8.00.762 8.0.762 2000.80.762.0 Q814032 KB814032 814032 FIX: Merge publications cannot synchronize on SQL Server 2000 Service Pack 3 September 27, 2005
8.00.760 8.0.760 2000.80.760.0 SQL Server 2000 Service Pack 3 (SP3 / SP3a) August 27, 2003
8.00.743 8.0.743 2000.80.743.0 Q818406 KB818406 818406 FIX: A Transact-SQL query that uses views may fail unexpectedly in SQL Server 2000 SP2 October 18, 2005
8.00.743 8.0.743 2000.80.743.0 Q818763 KB818763 818763 FIX: Intense SQL Server Activity Results in Spinloop Wait in SQL Server 2000 Service Pack 2 October 25, 2005
8.00.741 8.0.741 2000.80.741.0 Q818096 KB818096 818096 FIX: Many Extent Lock Time-outs May Occur During Extent Allocation February 10, 2005
8.00.736 8.0.736 2000.80.736.0 Q816937 KB816937 816937 FIX: A memory leak may occur when you use the sp_OAMethod stored procedure to call a method of a COM object September 27, 2005
8.00.735 8.0.735 2000.80.735.0 Q814889 KB814889 814889 FIX: A DELETE statement with a JOIN might fail and you receive a 625 error September 27, 2005
8.00.733 8.0.733 2000.80.733.0 Q813759 KB813759 813759 FIX: A Large Number of NULL Values in Join Columns Result in Slow Query Performance September 27, 2005
8.00.730 8.0.730 2000.80.730.0 Q813769 KB813769 813769 FIX: You May Experience Slow Performance When You Debug a SQL Server Service September 27, 2005
8.00.728 8.0.728 2000.80.728.0 Q814460 KB814460 814460 FIX: Merge Replication with Alternate Synchronization Partners May Not Succeed After You Change the Retention Period September 27, 2005
8.00.725 8.0.725 2000.80.725.0 Q812995 KB812995 812995 FIX: A Query with an Aggregate Function May Fail with a 3628 Error September 27, 2005
8.00.725 8.0.725 2000.80.725.0 Q813494 KB813494 813494 FIX: Distribution Agent Fails with “Violation of Primary Key Constraint” Error Message September 27, 2005
8.00.723 8.0.723 2000.80.723.0 Q812798 KB812798 812798 FIX: A UNION ALL View May Not Use Index If Partitions Are Removed at Compile Time September 27, 2005
8.00.721 8.0.721 2000.80.721.0 Q812250 KB812250 812250 FIX: Indexed View May Cause a Handled Access Violation in CIndex::SetLevel1Names September 27, 2005
8.00.721 8.0.721 2000.80.721.0 Q812393 KB812393 812393 FIX: Update or Delete Statement Fails with Error 1203 During Row Lock Escalation September 27, 2005
8.00.718 8.0.718 2000.80.718.0 Q811703 KB811703 811703 FIX: Unexpected results from partial aggregations based on conversions September 27, 2005
8.00.715 8.0.715 2000.80.715.0 Q810688 KB810688 810688 FIX: Merge Agent Can Resend Changes for Filtered Publications September 27, 2005
8.00.715 8.0.715 2000.80.715.0 Q811611 KB811611 811611 FIX: Reinitialized SQL Server CE 2.0 subscribers may experience data loss and non-convergence September 27, 2005
8.00.714 8.0.714 2000.80.714.0 Q811478 KB811478 811478 FIX: Restoring a SQL Server 7.0 database backup in SQL Server 2000 Service Pack 2 (SP2) may cause an assertion error in the Xdes.cpp file October 18, 2005
8.00.713 8.0.713 2000.80.713.0 Q811205 KB811205 811205 FIX: An error message occurs when you perform a database or a file SHRINK operation September 27, 2005
8.00.710 8.0.710 2000.80.710.0 Q811052 KB811052 811052 FIX: Latch Time-Out Message 845 Occurs When You Perform a Database or File SHRINK Operation September 27, 2005
8.00.705 8.0.705 2000.80.705.0 Q810920 KB810920 810920 FIX: The JOIN queries in the triggers that involve the inserted table or the deleted table may return results that are not consistent September 27, 2005
8.00.703 8.0.703 2000.80.703.0 Q810526 KB810526 810526 FIX: Cursors That Have a Long Lifetime May Cause Memory Fragmentation September 27, 2005
8.00.702 8.0.702 2000.80.702.0 Q328551 KB328551 328551 FIX: Concurrency enhancements for the tempdb database July 19, 2006
8.00.701 8.0.701 2000.80.701.0 Q810026 KB810026 810026 FIX: A DELETE Statement with a Self-Join May Fail and You Receive a 625 Error September 27, 2005
8.00.701 8.0.701 2000.80.701.0 Q810163 KB810163 810163 FIX: An Access Violation Occurs if an sp_cursoropen Call References a Parameter That Is Not Defined September 27, 2005
8.00.700 8.0.700 2000.80.700.0 Q810072 KB810072 810072 FIX: Merge Replication Reconciler Stack Overflow September 27, 2005
8.00.696 8.0.696 2000.80.696.0 Q810052 KB810052 810052 FIX: A Memory Leak Occurs When Cursors Are Opened During a Connection September 27, 2005
8.00.696 8.0.696 2000.80.696.0 Q810010 KB810010 810010 FIX: The fn_get_sql System Table Function May Cause Various Handled Access Violations September 27, 2005
8.00.695 8.0.695 2000.80.695.0 Q331885 KB331885 331885 FIX: Update/Delete Statement Fails with Error 1203 During Page Lock Escalation September 27, 2005
8.00.695 8.0.695 2000.80.695.0 Q331965 KB331965 331965 FIX: The xp_readmail Extended Stored Procedure Overwrites Attachment That Already Exists February 10, 2005
8.00.695 8.0.695 2000.80.695.0 Q331968 KB331968 331968 FIX: The xp_readmail and xp_findnextmsg Extended Stored Procedures Do Not Read Mail in Time Received Order February 10, 2005
8.00.693 8.0.693 2000.80.693.0 Q330212 KB330212 330212 FIX: Parallel logical operation returns results that are not consistent September 27, 2005
8.00.690 8.0.690 2000.80.690.0 Q311104 KB311104 311104 FIX: The SELECT Statement with Parallelism Enabled May Cause an Assertion October 12, 2005
8.00.689 8.0.689 2000.80.689.0 Q329499 KB329499 329499 FIX: Replication Removed from Database After Restore WITH RECOVERY October 11, 2005
8.00.688 8.0.688 2000.80.688.0 Q329487 KB329487 329487 FIX: Transaction Log Restore Fails with Message 3456 October 11, 2005
8.00.686 8.0.686 2000.80.686.0 Q316333 KB316333 316333 SQL Server 2000 Security Update for Service Pack 2 November 24, 2006
8.00.682 8.0.682 2000.80.682.0 Q319851 KB319851 319851 FIX: Assertion and Error Message 3314 Occurs If You Try to Roll Back a Text Operation with READ UNCOMMITTED October 18, 2005
8.00.679 8.0.679 2000.80.679.0 Q316333 KB316333 316333 SQL Server 2000 Security Update for Service Pack 2 November 24, 2006
8.00.678 8.0.678 2000.80.678.0 Q328354 KB328354 328354 FIX: A RESTORE DATABASE WITH RECOVERY Statement Can Fail with Error 9003 or Error 9004 September 27, 2005
8.00.667 8.0.667 2000.80.667.0 2000 SP2+8/14 fix
8.00.665 8.0.665 2000.80.665.0 2000 SP2+8/8 fix
8.00.661 8.0.661 2000.80.661.0 Q326999 KB326999 326999 FIX: Lock escalation on a scan while an update query is running causes a 1203 error message to occur September 27, 2005
8.00.655 8.0.655 2000.80.655.0 2000 SP2+7/24 fix
8.00.652 8.0.652 2000.80.652.0 Q810010 KB810010 810010 FIX: The fn_get_sql System Table Function May Cause Various Handled Access Violations September 27, 2005
8.00.650 8.0.650 2000.80.650.0 Q322853 KB322853 322853 FIX: SQL Server Grants Unnecessary Permissions or an Encryption Function Contains Unchecked Buffers November 5, 2003
8.00.644 8.0.644 2000.80.644.0 Q324186 KB324186 324186 FIX: Slow Compile Time and Execution Time with Query That Contains Aggregates and Subqueries September 27, 2005
8.00.636 8.0.636 2000.80.636.0 Microsoft Security Bulletin MS02-039 June 24, 2002
8.00.608 8.0.608 2000.80.608.0 Q319507 KB319507 319507 FIX: SQL Extended Procedure Functions Contain Unchecked Buffers June 21, 2004
8.00.604 8.0.604 2000.80.604.0 2000 SP2+3/29 fix
8.00.599 8.0.599 2000.80.599.0 Q319869 KB319869 319869 FIX: Improved SQL Manager Robustness for Odd Length Buffer September 27, 2005
8.00.594 8.0.594 2000.80.594.0 Q319477 KB319477 319477 FIX: Extremely Large Number of User Tables on AWE System May Cause BPool::Map Errors September 27, 2005
8.00.584 8.0.584 2000.80.584.0 Q318530 KB318530 318530 FIX: Reorder outer joins with filter criteria before non-selective joins and outer joins February 4, 2008
8.00.578 8.0.578 2000.80.578.0 Q317979 KB317979 317979 FIX: Unchecked Buffer May Occur When You Connect to Remote Data Source September 27, 2005
8.00.578 8.0.578 2000.80.578.0 Q318045 KB318045 318045 FIX: SELECT with Timestamp Column That Uses FOR XML AUTO May Fail with Stack Overflow or AV September 27, 2005
8.00.568 8.0.568 2000.80.568.0 Q317748 KB317748 317748 FIX: Handle Leak Occurs in SQL Server When Service or Application Repeatedly Connects and Disconnects with Shared Memory Network Library October 30, 2002
8.00.561 8.0.561 2000.80.561.0 2000 SP2+1/29 fix
8.00.558 8.0.558 2000.80.558.0 Q314003 KB314003 314003 FIX: Query That Uses DESC Index May Result in Access Violation September 26, 2005
8.00.558 8.0.558 2000.80.558.0 Q315395 KB315395 315395 FIX: COM May Not Be Uninitialized for Worker Thread When You Use sp_OA September 27, 2005
8.00.552 8.0.552 2000.80.552.0 Q313002 KB313002 313002 The Knowledge Base (KB) Article You Requested Is Currently Not Available
8.00.552 8.0.552 2000.80.552.0 Q313005 KB313005 313005 FIX: SELECT from Computed Column That References UDF Causes SQL Server to Terminate September 26, 2005
8.00.534 8.0.534 2000.80.534.0 2000 SP2.01
8.00.532 8.0.532 2000.80.532.0 SQL Server 2000 Service Pack 2 (SP2) February 4, 2003
8.00.475 8.0.475 2000.80.475.0 2000 SP1+1/29 fix
8.00.474 8.0.474 2000.80.474.0 Q315395 KB315395 315395 FIX: COM May Not Be Uninitialized for Worker Thread When You Use sp_OA September 27, 2005
8.00.473 8.0.473 2000.80.473.0 Q314003 KB314003 314003 FIX: Query That Uses DESC Index May Result in Access Violation September 26, 2005
8.00.471 8.0.471 2000.80.471.0 Q313302 KB313302 313302 FIX: Shared Table Lock Is Not Released After Lock Escalation September 26, 2005
8.00.469 8.0.469 2000.80.469.0 Q313005 KB313005 313005 FIX: SELECT from Computed Column That References UDF Causes SQL Server to Terminate September 26, 2005
8.00.452 8.0.452 2000.80.452.0 Q308547 KB308547 308547 FIX: SELECT DISTINCT from Table with LEFT JOIN of View Causes Error Messages or Client Application May Stop Responding September 26, 2005
8.00.444 8.0.444 2000.80.444.0 Q307540 KB307540 307540 FIX: SQLPutData May Result in Leak of Buffer Pool Memory September 26, 2005
8.00.444 8.0.444 2000.80.444.0 Q307655 KB307655 307655 FIX: Querying Syslockinfo with Large Numbers of Locks May Cause Server to Stop Responding October 7, 2005
8.00.443 8.0.443 2000.80.443.0 Q307538 KB307538 307538 FIX: SQLTrace Start and Stop is Now Reported in Windows NT Event Log for SQL Server 2000 September 26, 2005
8.00.428 8.0.428 2000.80.428.0 Q304850 KB304850 304850 FIX: SQL Server Text Formatting Functions Contain Unchecked Buffers August 5, 2004
8.00.384 8.0.384 2000.80.384.0 SQL Server 2000 Service Pack 1 (SP1) June 11, 2001
8.00.296 8.0.296 2000.80.296.0 Q299717 KB299717 299717 FIX: Query Method Used to Access Data May Allow Rights that the Login Might Not Normally Have August 9, 2004
8.00.287 8.0.287 2000.80.287.0 Q297209 KB297209 297209 FIX: Deletes, Updates and Rank Based Selects May Cause Deadlock of MSSEARCH October 7, 2005
8.00.251 8.0.251 2000.80.251.0 Q300194 KB300194 300194 FIX: Error 644 Using Two Indexes on a Column with Uppercase Preference Sort Order October 17, 2003
8.00.250 8.0.250 2000.80.250.0 Q291683 KB291683 291683 The Knowledge Base (KB) Article You Requested Is Currently Not Available
8.00.249 8.0.249 2000.80.249.0 Q288122 KB288122 288122 FIX: Lock Monitor Uses Excessive CPU September 12, 2003
8.00.239 8.0.239 2000.80.239.0 Q285290 KB285290 285290 FIX: Complex ANSI Join Query with Distributed Queries May Cause Handled Access Violation October 9, 2003
8.00.233 8.0.233 2000.80.233.0 Q282416 KB282416 282416 FIX: Opening the Database Folder in SQL Server Enterprise Manager 2000 Takes a Long Time October 9, 2003
8.00.231 8.0.231 2000.80.231.0 Q282279 KB282279 282279 FIX: Execution of sp_OACreate on COM Object Without Type Information Causes Server Shut Down October 9, 2003
8.00.226 8.0.226 2000.80.226.0 Q278239 KB278239 278239 FIX: Extreme Memory Usage When Adding Many Security Roles November 21, 2006
8.00.225 8.0.225 2000.80.225.0 Q281663 KB281663 281663 “Access Denied” Error Message When You Try to Use a Network Drive to Modify Windows 2000 Permissions October 30, 2006
8.00.223 8.0.223 2000.80.223.0 Q280380 KB280380 280380 FIX: Buffer Overflow Exploit Possible with Extended Stored Procedures June 29, 2004
8.00.222 8.0.222 2000.80.222.0 Q281769 KB281769 281769 FIX: Exception Access Violation Encountered During Query Normalization October 7, 2005
8.00.218 8.0.218 2000.80.218.0 Q279183 KB279183 279183 FIX: Scripting Object with Several Extended Properties May Cause Exception October 9, 2003
8.00.217 8.0.217 2000.80.217.0 Q279293 KB279293 279293 FIX: CASE Using LIKE with Empty String Can Result in Access Violation or Abnormal Server Shutdown October 9, 2003
8.00.211 8.0.211 2000.80.211.0 Q276329 KB276329 276329 FIX: Complex Distinct or Group By Query Can Return Unexpected Results with Parallel Execution Plan November 5, 2003
8.00.210 8.0.210 2000.80.210.0 Q275900 KB275900 275900 FIX: Linked Server Query with Hyphen in LIKE Clause May Run Slowly October 9, 2003
8.00.205 8.0.205 2000.80.205.0 Q274330 KB274330 274330 FIX: Sending Open Files as Attachment in SQL Mail Fails with Error 18025 October 7, 2005
8.00.204 8.0.204 2000.80.204.0 Q274329 KB274329 274329 FIX: Optimizer Slow to Generate Query Plan for Complex Queries that have Many Joins and Semi-Joins October 9, 2003
8.00.194 8.0.194 2000.80.194.0 SQL Server 2000 RTM (no SP)
8.00.190 8.0.190 2000.80.190.0 SQL Server 2000 Gold
8.00.100 8.0.100 2000.80.100.0 SQL Server 2000 Beta 2
8.00.078 8.0.078 2000.80.078.0 SQL Server 2000 EAP5
8.00.047 8.0.047 2000.80.047.0 SQL Server 2000 EAP4
دیدگاه 1
  1. bagherpour27 says

    عالی بود

دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.