دانلود فیلم آموزشی Ethical Hacking: Hacking Web Servers 2015

Ethical Hacking: Hacking Web Servers – CEH مخفف Certified Ethical Hacker (هکر قانونمند) یک گواهینامه حرفه ای ارائه شده توسط شورای بین المللی مشاوران تجارت الکترونیک (EC-Council) است که دوره های آموزشی آن آموزش های تخصصی-کاربردی در حوزه امنیت اطلاعات و دغدغه هایی که مسئولین هر سازمانی در زمینه حفاظت اطلاعات دارند را شامل می شود. مدرک CEH با استفاده از روش معکوس ساير دوره ها، روش های دفاعی را عميقاً با استفاده از حمله به سيستم ها مورد بررسی قرار می دهد. اين مدرک يکی از معتبرترين مدارک بين المللی در جامعه Security می باشد. فلسفه دوره های آموزشی CEH این است: «برای شکست دادن یک هکر باید مثل یک هکرفکر کرد».

با توجه به این فلسفه است که EC-Council تمامی تکنیک ها و ابزارهای مورد استفاده توسط بدنام ترین و حرفه ای ترین هکرهای جهان را آموزش می دهد. دوره های آموزشی هک راه های دسترسی هکرها و نوع اطلاعات قابل سرقت توسط آنان را به مدیران سیستم آموزش می دهد. بنابراین آموزش گیرنده درک بهتری از مخاطرات داشته و سریعتر می تواند نفوذهای غیرمجاز را مدیریت نماید.

لينک دانلود فیلم آموزشی Ethical Hacking: Hacking Web Servers 2015

دانلود – گیمگابايت

رمز فايل: technet24.ir

Ethical Hacking - Hacking Web Servers 01 Ethical Hacking - Hacking Web Servers 02

Ethical Hacking: Hacking Web Servers

Year: 2015
Manufacturer: Pluralsight
Manufacturer Website: pluralsight.com
Author: Troy Hunt
Duration: 2:25
Language English
Description: Vulnerabilities in web server implementations are frequently the vector by which online attackers compromise systems. The impact can range from short periods of outage, to the total disclosure of sensitive internal information. There are many different levels an attacker may focus their efforts on, including the application, the host operating system, and of course the web server itself. Each has their own weaknesses and each must have the appropriate defenses in place to ensure resiliency from online attacks. In this course, we’ll look at various attack vectors in web servers. These include exploiting misconfigured servers, leveraging weaknesses in unpatched environments, compromising weak SSL implementations and much, much more. This course is part of the Ethical Hacking Series. http://blog.pluralsight.com/learning-path-ethical-hacking

01. Understanding How Web Servers Are Hacked 40.33 MB
01_01-Overview.mp4
01_02-The Impact of Hacking.mp4
01_03-Understanding Web Servers.mp4
01_04-Web Servers Versus Web Applications.mp4
01_05-The Role of Cloud.mp4
01_06-Summary.mp4
02. Discovering Risks in Web Servers 82.71 MB
02_01-Overview.mp4
02_02-Crawling, Enumeration, and Directory Traversal.mp4
02_03-Mirroring Websites.mp4
02_04-Reconnaissance and Footprinting.mp4
02_05-HTTP Fingerprinting.mp4
02_06-Social Engineering.mp4
02_07-Summary.mp4
03. Web Server Misconfiguration 129.52 MB
03_01-Overview.mp4
03_02-Internal Leakage.mp4
03_03-Debug Settings.mp4
03_04-Excessive Access Rights.mp4
03_05-Misconfigured SSL.mp4
03_06-Weaknesses in Default Configurations.mp4
03_07-Summary.mp4
04. Managing and Hardening Web Servers 72.87 MB
04_01-Overview.mp4
04_02-Patch Management.mp4
04_03-Support and End of Life.mp4
04_04-Locking Down Services.mp4
04_05-Designing for Network Segmentation.mp4
04_06-Sandboxing.mp4
04_07-Summary.mp4
05. Other Attacks Against Web Servers 50.49 MB
05_01-Overview.mp4
05_02-Website Defacement.mp4
05_03-HTTP Response Splitting.mp4
05_04-Web Cache Poisoning.mp4
05_05-Brute Forcing Authentication Schemes.mp4
05_06-Streamline Testing with Automation.mp4
05_07-Hacking Web Applications.mp4
05_08-Summary.mp4
Exercise files 5.75 MB
ethicalhackingwebservers.zip

70%
Awesome
  • Criteria
دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.