دانلود آموزش Cisco IOS Threat Control for CCNP Security (300-206) SENSS

جهت جلوگیری از attack در شبکه، سخت افزار ها نرم افزار های مختلفی طراحی شده اند . با این حال، بسیاری قابلیت های IOS سیسکو نادیده گرفته شده است. با این وجود IOS روتر های سیسکو از ویژگی های دیوار آتش مبتنی بر منطقه است (Zone-based) که از L3- L7 مدل OSI پشتیبانی میکنند. در این دوره، به شما خواهد آموخت، چگونگی پیکربندی و کنترل سیسکو IOS ZBFW در حالی که موضوعات مهم از امتحان 300-206 SENSS نیز پوشش میدهد و همچنین نحوه پیکربندی راه حل های امنیتی محیط شبکه برای کاهش تهدیدات آشنا می شوید.

مدرک (Cisco Edge Network Security Solutions (SENSS به شماره آزمون 300-206 به سنجش میزان مهارت و تسلط شما در رابطه با چگونگی پیاده سازی و پیکربندی امنیت در شبکه های سیسکو و دیوایس های حساس مانند سوئیچ، روتر، و فایروال ASA می پردازد. از آنجایی که اخذ مدرک از CISCO بسیار ارزشمند است و ارزش و اعتبار والائی برای متخصصین شبکه، مدیران آن ها و شرکت هایی که این متخصصان را استخدام نموده اند، دارند، آشنایی با مباحث مطرح شده در آزمون های سیسکو می تواند ر ارتقا شغلی شما بسیار موثر باشد.

لینک دانلود به صورت فایل تورنت (تورنت چیست؟ چگونه دانلود کنم؟)  جهت اعضا سایت (عضویت سریع رایگان) می باشد و شما قابلیت انتخاب هر کدام از نرم افزار های زیر به صورت مستقل و با بالاترین سرعت دانلود می باشد.

لينک دانلود کتاب

دانلود – گیمگابايت

رمز فايل: technet24.ir

1072 template=”5566b87166e49″]

Year: 2015
Manufacturer: Pluralsight
Manufacturer Website: pluralsight.com
Author: Brandon Carroll
Duration: 3:13
Type dispensed material: videos
Language: English
Video format: MP4
Video: AVC, 1024 x 768, 4:3, 15 fps, 239kbps
Audio: AAC, 44.1 kHz, stereo, 96kbps

Pluralsight – Cisco IOS Threat Control for CCNP Security 300 206 SENSS 468.54 MB

01. Introduction to IOS Threat Control 15.22 MB
01_01-IOS Threat Control Course Introduction.mp4 5.70 MB 5979072
01_02-Zones.mp4 4.97 MB 5219308
01_03-Course Topic Summary.mp4 4.54 MB 4770192
02. Zone Pairs 34.67 MB
02_01-Overview Zones.mp4 2.96 MB 3112746
02_02-Lab Creating Zones.mp4 12.24 MB 12838953
02_03-Zone Pairs for Traffic Flows.mp4 5.09 MB 5343059
02_04-Lab Creating Zone Pairs.mp4 13.29 MB 13935842
02_05-Summary.mp4 1.07 MB 1132396
03. L34 Interzone Policy 131.68 MB
03_01-L34 Interzone Policy Introduction.mp4 3.39 MB 3558595
03_02-Lab Creating Class Maps.mp4 44.14 MB 46293628
03_03-Policy Maps.mp4 4.47 MB 4689884
03_04-Default Policy Table.mp4 7.05 MB 7394180
03_05-Lab Configuring Policy Maps.mp4 71.07 MB 74529263
03_06-Summary.mp4 1.54 MB 1621129
04. L34 Intrazone Policy 30.76 MB
04_01-Introduction L34 Intrazone Policy.mp4 3.77 MB 3955330
04_02-Lab Configure Intrazone Inspection.mp4 24.92 MB 26134506
04_03-Summary.mp4 2.06 MB 2168892
05. Self Zone Inspection 39.63 MB
05_01-Self Zone Inspection Introduction.mp4 3.19 MB 3352099
05_02-Default Self Zone Policy.mp4 4.66 MB 4894945
05_03-Lab Configuring Self Zone.mp4 30.65 MB 32149137
05_04-Self Zone Summary.mp4 1.11 MB 1169223
06. Tuning ZBFW 80.45 MB
06_01-Introduction Tuning Zone Based Firewalls ZBFW.mp4 3.33 MB 3495747
06_02-Inspection Timers.mp4 5.14 MB 5396798
06_03-TCP Normalizer.mp4 4.84 MB 5081209
06_04-Lab Tune ZBFW.mp4 39.84 MB 41783831
06_05-Lab Configuring NAT on ZBFW.mp4 17.55 MB 18409990
06_06-Lab Enable Audit Trail.mp4 7.17 MB 7524646
06_07-ZBFW Summary.mp4 2.54 MB 2673362
07. L7 Inspection and URL Filtering 110.80 MB
07_01-Introduction to L7 Inspection and URL Filtering.mp4 2.09 MB 2197421
07_02-Four Approaches to AIC.mp4 2.68 MB 2815591
07_03-HTTP Inspection.mp4 2.96 MB 3110821
07_04-Request Inspection Options.mp4 5.76 MB 6043696
07_05-Inspection and URL Filtering Process.mp4 6.36 MB 6675767
07_06-Lab Configuring HTTP Inspection.mp4 36.02 MB 37769766
07_07-URL Inspection.mp4 1.11 MB 1171092
07_08-Lab Configuring URL Filtering.mp4 52.80 MB 55367227
07_09-Summary.mp4 1013.54 KB 1037871
08. Course Summary 15.95 MB
08_01-IOS Threat Control Course Summary.mp4 15.95 MB 16726208
Exercise files 9.33 MB
ciscoiosthreatcontrolccnpsecurity300206senss.zip 9.33 MB 9786484

Introduction to IOS Threat Control
IOS Threat Control Course Introduction
Zones
Course Topic Summary

Zone Pairs
Overview: Zones
Lab: Creating Zones
Zone Pairs for Traffic Flows
Lab: Creating Zone Pairs
Summary

L3-4 Interzone Policy
L3-4 Interzone Policy Introduction
Lab: Creating Class Maps
Policy Maps
Default Policy Table
Lab: Configuring Policy Maps
Summary

L3-4 Intrazone Policy
Introduction: L3-4 Intrazone Policy
Lab: Configure Intrazone Inspection
Summary
Self Zone Inspection
Self Zone Inspection Introduction
Default Self Zone Policy
Lab: Configuring Self Zone
Self Zone Summary

Tuning ZBFW
Introduction: Tuning Zone Based Firewalls (ZBFW)
Inspection Timers
TCP Normalizer
Lab: Tune ZBFW
Lab: Configuring NAT on ZBFW
Lab: Enable Audit Trail
ZBFW Summary

L7 Inspection and URL Filtering
Introduction to L7 Inspection and URL Filtering
Four Approaches to AIC
HTTP Inspection
Request Inspection Options
Inspection and URL Filtering Process
Lab: Configuring HTTP Inspection
URL Inspection
Lab: Configuring URL Filtering
Summary

Course Summary
IOS Threat Control Course Summary

There are many appliances that are designed to prevent a network from attack; however, many overlook the capabilities of Cisco IOS. Cisco IOS routers support Zone-based firewall features that allow stateful filtering from L3 to L7 of the OSI model. In this course, you will learn how to configure and control the Cisco IOS ZBFW while also covering important topics of the 300-206 SENSS exam.

دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.