مقایسه سایز های VMware ESXi 3.5 – 6.7

در حال حاضر بیش از 10 سال از ارائه اولین نسخه ESXi گذشته است. در این مدت به صورت مداوم بروزرسانی و قابلیت های جدید به آن اضافه شده است. طبق بررسی ها، قبل از ارائه vSphere 5.0 حجم ESXi افزایش چشمگیری نداشته است اما در ادامه وضعیت جالب می شود:

 • ESXi 3.5 – 46,01 MB
 • ESXi 4.0 – 59,99 MB
 • ESXi 4.1 – 85,19 MB
 • ESXi 5.0 – 132,75 MB
 • ESXi 5.1 – 125,85 MB
 • ESXi 5.5 – 151,98 MB
 • ESXi 6.0 – 154,90 MB
 • ESXi 6.5 – 135,39 MB
 • ESXi 6.7 – 129,51 MB

مقایسه سایز های VMware ESXi 3.5 - 6.7چگونه اندازه Hypervisor را تعیین کردم؟

با توجه به مستندات VMware، حجم ESXi 5 144MB و حجم 150MB ESXi 6. جهت بررسی تغییرات، بسته های زیر جهت مقایسه در نظر گرفته شد است:

 • “image”  ESXi 3.5
 • “firmware” در بسته ESXi 4.x
 • “esx-base vib” در بسته ESXi  5.x  و 6. x
 • All “esx-” و “vsan-” در بسته 6.0u2  ,6.5 ,6.7

طبق بررسی های انجام شده افزایش حجم ها در زمان ارائه نسخه جدید ESXi همراه بوده است نه بروزرسانی.

ESXi Size
4.0 57,80 MB
4.0 U1 58,82 MB
4.0 U2 59,11 MB
4.0 U3 59,72 MB
4.0 U4 59,97 MB
4.1 85,45 MB
4.1 U1 85,89 MB
4.1 U2 85,25 MB
4.1 U3 85,27 MB
5.0 133,64 MB
5.0 U1 132,32 MB
5.0 U2 132,27 MB
5.0 U3 132,56 MB
5.1 124,60 MB
5.1 U1 124,88 MB
5.1 U2 125,67 MB
5.1 U3 125,85 MB
5.5 151,52 MB
5.5 U1 152,24 MB
5.5 U2 151,71 MB
5.5 U3 153,76 MB
6.0 154,96 MB
6.0 U1 156,07 MB
6.0 U2 158,27 MB
6.5 135,39 MB
6.5 U1 136,39 MB
6.7 129,51 MB

همچنین اندازه ESXi 6.7 Image در حدود 325 مگابایت است. مقدار Hypervisor فقط 40% این فضا اشغال کرده است..

مقایسه سایز های VMware ESXi 3.5 - 6.7

Package Size
Hypervisor 130 MB (40%)
Drivers 18 MB (5%)
VMware Tools Images 178 MB (55%)

دیدگاه 1
 1. aaa says

  thxxx

دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.