VMware Remote Console 10.0.3

VMware Remote Console (VMRC) به کمک این نرم افزار دسترسی به ماشین های مجازی در میزبان های راه دور را از طریق کنسول  فراهم می کند و تنظیمات سیستم عامل و نظارت بر کنسول VM و همچنین تنظیمات ماشین مجازی مانند RAM، CPU، هسته ها و دیسک ها را برای نرم افزار VMware vSphere فراهم می کند.

لینک دانلود نرم افزار VMware Remote Console 10.0.3

 

حجم : 115 مگابایت

دانلود – VMware Remote Console 10.0.3 for Windows
دانلود – VMware Remote Console 10.0.3 for Mac
دانلود – VMware Remote Console 10.0.3 for Linux

رمز فایل: technet24.ir

VMware Remote Console provides console access and client device connection to VMs on a remote host. You will need to download this installer before you can launch the external VMRC application directly from a VMware vSphere or vRealize Automation web client.

Documentation: Release Notes

VMware Remote Console 10.0.3 for Windows
File size: 40.30 MB
File type: zip
Name: VMware-VMRC-10.0.3-9300449.zip
Release Date: 2018-08-02
Build Number: 9300449
MD5SUM: 67f803ddf8ccac6f75e3e207cf783e05
SHA1SUM: cd7eaef4a38a7ee68094e9586712fd8edee4fb7e
SHA256SUM: e36d37de912f39edc5e070eb4b18d7b60e5783d3f1bcc7eb24026d3bb238d3e2

VMware Remote Console 10.0.3 for Mac
File size: 21.69 MB
File type: dmg
Name: VMware-Remote-Console-10.0.3-9300449.dmg
Release Date: 2018-08-02
Build Number: 9300449
VMware Remote Console 10.0.3 for Mac
MD5SUM: a7c6482b079231b6fdd16e89eeb9d1ad
SHA1SUM: b53f9d98cd537708118d8ff28ffcb9bbe4022067
SHA256SUM: e0f1d1560b7a286549e41f3b54df19cdf072b25bd64dce0184a1f23bf67331e4

VMware Remote Console 10.0.3 for Linux
File size: 53.79 MB
File type: sh
Name: VMware-Remote-Console-10.0.3-9300449.x86_64.bundle
Release Date: 2018-08-02
Build Number: 9300449
MD5SUM: a4a12c4071d1cd6c8e0495745039d842
SHA1SUM: 53143e7effff2c1956676c00e028ff283fc275ad
SHA256SUM: 6a65dc5c9b2859fc458c38473991ca9ac3952779a17e71e67f65419b64887e16

90%
Awesome
  • Design

دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.