تغییرات مدارک جدید VMware در سال 2019

شرکت VMware پس از معرفی نامگزاری های جدید برخی محصولات خود در کنفرانس March، ظاهرا تغییرات دیگری در سال جاری 2019 در دستور کار خود دارد و این مقاله درباره تغییرات جدید گواهینامه VMware در سال 2019 می باشد. مهم ترین نکته این تغییرات مربوط به نام مدرک اخذ شده با توجه به سال دریافت مدرک می باشد. برای مثال VCP 6.5-DCV به VCP 2019 تبدیل خواهد شد و شما می توانید امتحان VCP را بر اساس vSphere 6.5 یا 6.7 (January 24th) شرکت کنید. فراموش نکنید که در تمام گواهینامه های VCP شما نیاز دارید که در یک دوره آموزشی VMware شرکت کنید و  همچنین باید امتحان مقدماتی VCP را نیز پشت سر بگذارید!

در نظر داشته باشید این تغییرات بر اساس برنامه امسال، با شروع آزمون VMware Certified Professional (VCP) اجرا خواهد شد.

زمان بندی تغییرات جدید مدارک VMware:

  • اول ژانویه: همه گواهی نامه VCP
  • اول مارس: همه گواهی نامه VCAP طراحی
  • اول می: همه گواهی نامه استقرار VCAP
  • به روز رسانی گواهینامه VCDX بس از انتشار VCAP

همانطور که در تصویر زیر می بینید، امتحان جدید گواهینامه VCP بر اساس vSphere 6.7 بعدا در ماه جاری برگزار خواهد شد.

تغییرات مدارک VMware در سال 2019

در نظر داشته باشید شرکت VMware برای دوره های خود پیش نیازهایی را ملزم کرده است.

80%
Awesome
  • Design
دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.