ترانک کردن یک پورت در سیسکو

آموزش پیکربندی پورت ترانک در سوئیچ Cisco

پورت ترانک در واقع پورت یا پورت هایی از سوئیچ است که امکان ارتباط سوئیچ های مختلف را با یکدیگر فراهم می آورد. این پورت کلیه ترافیک هایی را که از VLAN های مختلف ایجاد می شود به خارج منتقل می کند. یک پورت سوئیچ می تواند به عنوان ترانک در یک سوئیچ تعریف گردد. در این مختصر سعی من این بوده است که نحوه تنظیم این پورت سوئیچ ترانک را بر مبنای پروتکل 802.1 q بیان کنم.
به مد تنظیم وارد شوید

Switch>
Switch>enable
رمز عبور را وارد کنید
Switch#
Switch#config terminal
Switch(config)#

برای تنظیم پورت مورد نظر باید Interface مربوط به آن را انتخاب کنید.

Switch(config)#interface gigabitethernet1/1

حال باید پورتی را که انتخاب کرده اید ( در اینجا gigabitethernet1/1 ) است به عنوان سوئیچ پورت انتخاب کنید و آن را به مد ترانک برده  و Encapsulate کنید.

switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# switchport mode trunk
switch(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q

این تنظیم ها پورت مورد نظر را به یک پورت ترانک تبدیل می کند.
نکته : پیشنهاد می شود Enable Logging را برای ترانک پورت فعال کنید. برای این منظور از دستور زیر می توانید استفاده کنید. :

switch(config-if)# logging event link-status
switch(config-if)# logging event bundle-status
switch(config-if)# logging event trunk-status

برای دیدن تنظیم ها خود می توانید از دستور زیر استفاده کنید.

switch# sh run interface gi1/1
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
logging event link-status
logging event bundle-status
logging event trunk-status
switch# sh run interface gi1/1
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
logging event link-status
logging event bundle-status
logging event trunk-status

درانتها تنظیمات خود را در startup-config ذخیره نمایید.

80%
Awesome
  • Design 80%