ترانک کردن یک پورت در سیسکو

آموزش پیکربندی پورت ترانک در سوئیچ Cisco

پورت ترانك در واقع پورت یا پورت هایی از سوئیچ است كه امكان ارتباط سوئیچ های مختلف را با یكدیگر فراهم می آورد. این پورت كلیه ترافیك هایی را كه از VLAN های مختلف ایجاد می شود به خارج منتقل می كند. یك پورت سوئیچ می تواند به عنوان ترانك در یك سوئیچ تعریف گردد. در این مختصر سعی من این بوده است كه نحوه تنظیم این پورت سوئیچ ترانك را بر مبنای پروتكل 802.1 q بیان كنم.
به مد تنظیم وارد شوید

Switch>
Switch>enable
رمز عبور را وارد كنید
Switch#
Switch#config terminal
Switch(config)#

برای تنظیم پورت مورد نظر باید Interface مربوط به آن را انتخاب كنید.

Switch(config)#interface gigabitethernet1/1

حال باید پورتی را كه انتخاب كرده اید ( در اینجا gigabitethernet1/1 ) است به عنوان سوئیچ پورت انتخاب كنید و آن را به مد ترانك برده  و Encapsulate كنید.

switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# switchport mode trunk
switch(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q

این تنظیم ها پورت مورد نظر را به یك پورت ترانک تبدیل می كند.
نكته : پیشنهاد می شود Enable Logging را برای ترانك پورت فعال كنید. برای این منظور از دستور زیر می توانید استفاده كنید. :

switch(config-if)# logging event link-status
switch(config-if)# logging event bundle-status
switch(config-if)# logging event trunk-status

برای دیدن تنظیم ها خود می توانید از دستور زیر استفاده كنید.

switch# sh run interface gi1/1
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
logging event link-status
logging event bundle-status
logging event trunk-status
switch# sh run interface gi1/1
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
logging event link-status
logging event bundle-status
logging event trunk-status

درانتها تنظیمات خود را در startup-config ذخیره نمایید.

80%
Awesome
  • Design 80%