Browsing Tag

VMware vSphere Integrated

VMware vSphere Integrated Containers 1.5.4 – دانلود

vSphere Integrated Containers به تیم‌های فناوری اطلاعات اجازه می‌دهد که بارکاری قدیمی و Container را در کنار هم و بدون مشکل بر روی یک زیرساخت، اجرا نمایند. Containerها با استفاده از vSphere Integrated Containers Engine، درقالب ماشین‌های…