Browsing Tag

SMB 3.0

قابلیت های جدید و بهبود یافته Hyper-V در ویندوز سرور 2012 R2

همانطور که در جدول زیر مشاهده می کنید ، بعضی قابلیت ها جدید اضافه شده و بعضی دیگر بروز رسانی شده اند که به صورت مختصر و مفید در مورد هر کدام توضیحاتی داده می شود. ویژگی ها و قابلیت ها  وضعیت Shared virtual hard disk جدید…

قابلیت های جدید و بهبود یافته Hyper-V در ویندوز سرور 2012

1-Client Hyper-V یکی از جدیدترین قابلیت های اضافه شده به Hyper-V است که به شما اجازه می دهد تا بتوانید در ویندوز 8 نیز ماشین مجازی ایجاد کنید. 2-Dynamic Memory یکی از قابلیت هایی است که بهبود های فراوانی در زمینه تخصیص رم انجام گرفته است .…