Browsing Tag

Resize virtual hard disk

قابلیت های جدید و بهبود یافته Hyper-V در ویندوز سرور 2012 R2

همانطور که در جدول زیر مشاهده می کنید ، بعضی قابلیت ها جدید اضافه شده و بعضی دیگر بروز رسانی شده اند که به صورت مختصر و مفید در مورد هر کدام توضیحاتی داده می شود. ویژگی ها و قابلیت ها  وضعیت Shared virtual hard disk جدید…