Browsing Tag

OpenShift چیست؟

Red Hat OpenShift Fundamentals LiveLessons, 3rd Edition – دانلود آموزش مقدماتی اپن شیفت بر…

Red Hat OpenShift Fundamentals - اپن شیفت، سرویس‌های بستر ابری (PaaS) هست بر پایه ردهت (Red Hat) که به برنامه نویسان این امکان رو میده کدهاشون رو سریع‌تر و راحت‌تر بروی سیستم‌های پردازش ابری گسترش بدهند. اپن‌شیفت برای دولوپرها بهترین…

نیم نگاهی به OpenShift

در دنیای امروز با رشد سریع اطلاعات و بزرگ شدن داده ها در سازمان ها مدیران سیستم نیز نیاز به بروز کردن دائم دانش خود همگام با بستر های اطلاعاتی دارند. در این میان رشد ابزار های مدیریت سیستم ها نحوه ی مدیریت بستر ها و هماهنگی آن ها را با رشد…