Browsing Tag

HP MSA 2052

بررسی عملکرد استوریج HP MSA 2052

ما در شرکت بهبود سامانه های اطلاعاتی فاراد پس از بررسی و آزمودن این استوریج و با استفاده از منابع دیگر به تحیلی کامل از این ذخیره ساز رسیدیم که به شرح ذیل می باشد. تابستان امسال hpe از نسل 5 استوریج MSA 2050 و 2052 رو نمایی کرد. سیستم های…