Browsing Tag

forest functional level

نصب اکتیو دایرکتوری به صورت Unattended

این مقاله در خصوص ساخت یک Answer File و نصب بدون نیاز به حضور ادمین سرویس AD DS صحبت می کند. واقعا ساختن یک Answer File به این منظور به اندازه ای که همه می گویند دشوار نیست و حتی می تواند بدون نوشتن مستقیم صورت می پذیرد. نصب با استفاده از…