Browsing Tag

EMC VPLEX

از دست رفتن تصادفی PATH های ESXi در ارتباط EMC VPLEX

در هفته اخیر در پروژه نگهداری محیط مجازی دیتاسنتر شاهد خطاها و رخدادهایی بودیم که تا حدی عجیب و مرموز بود. این خطاها بصورت مشکوک در قسمت های مختلفی از قبیل محیط استوریج ، قطع ارتباط ISL بین دوسایت و حتی تاثیرات تصادفی در محیط مجازی را…