Browsing Tag

database

آلارم میزان استفاده پایگاه داده VCSA از استورج در vSphere 6.5

در نسخه های قبلی VCSA روش مناسب و کارامد برای مانیتور کردن میزان استفاده پایگاه داده داخلی vPostgres از استورج وجود نداشت همچنین روالی برای مشاهده میزان استفاده انواع داده ها (آلارم ها، وظایف و …) از پایگاه داده وجود نداشت. درvSphere 6.5…