Browsing Tag

Cisco CCNA Simplified

Cisco CCNA Simplified, 4th Edition

دوره CCNA ﻛﻪ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ ﺳﺎﻳﺮ مدارک ﺳﻴﺴﻜﻮ ﺍﺳﺖ ، ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﭘﺎﻳﻪ ﺍﻯ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﺒﻜﻪ LAN WAN ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﻧﺼﺐ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ کوچک (ﺯﻳﺮ ﻳﻜﺼﺪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺩﺭ ﺷﺒﻜﻪ) ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ آموزش CCNA ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ سوئیچینگ ﺭﻭﺗﻴﻨﮓ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ…