Browsing Tag

کتاب Cable and Wireless Networks

دانلود کتاب Cable and Wireless Networks: Theory and Practice

اگر به شبکه از بعد رسانه یا مدیا نگاه کنید چندین متد برای انتقال بسته های اطلاعاتی داریم . می توانیم بسته ها را از طریق کابل های مسی (Twisted Pair Cables) یا کابل های فیبر نوری (Fiber Optic Cables) انتقال دهیم. همچنین می توانیم کابل را در…