Browsing Tag

پشتیبان گیری VMware

(VDP (vSphere Data Protection چیست؟

Appliance ، VDP (vSphere Data Protection) در نظر گرفته شده برای پشتیبان گیری محصول خود VMware می باشد که با کمک شرکت EMC تهیه شده است و برای محصولات EMC کاملا Optimized شده است. این راه حل در دو لایسنس ارائه می شد که عبارت بودند از :