Browsing Tag

مدرک 300-208

Pluralsight – ISE BYOD for CCNP Security (300-208) SISAS

(Cisco Identity Services Engine (iSE BYOD for CCNP Security نسل جدید سیستم شناسایی و کنترل دسترسی (جایگزین ACS )است که شبکه را قادر می سازد سرویس دهی را ساده تر انجام دهد و وضعیت امنیت زیرساخت را بهبود ببخشد. معماری منحصر به فرد Cisco ISE…