Browsing Tag

لینک وایرلس

آموزش استفاده از Google Earth جهت امکان سنجی ارتفاع لینک وایرلس

با استفاده از نرم افزار Google Earth شما میتوانید امکان استفاده از لینک وایرلس را بررسی و موارد مورد نیاز را برآورد نمائید. مراحل کار به این ترتیب است که یا ما نطقه آن مکان را داریم که یا بوسیله جی پی اس حرفه ای یا گوشی بدست آورده ایم یا بر…