Browsing Tag

لینوکس KVM

آشنایی با بستر مجازی سازی مبتنی بر لینوکس KVM – مزایای مجازی سازی – بخش چهارم

Full virtualization: در Full virtualization  ،دستوراتی که برای اجرا به سطح دسترسی بالا احتیاج دارند شبیه سازی (Emulate) می شوند تا از محدودیت های که هنگام اجرای سیستم عامل در حلقه 1 و VMM درحلقه 0 ایجاد می شود مصون بمانند .full…

آشنایی با بستر مجازی سازی مبتنی بر لینوکس KVM – مزایای مجازی سازی – بخش سوم

مجازی سازی سیستم عامل و جداسازی آن: مجازی سازی سیستم عامل به یک سیستم فیریکی این امکان را می دهد تا حجم کار (Workload) های متفاوتی ایجاد کند واین حجم کار را از یکدیگر جداسازد. توجه کنید که این حجم کار در یک سیستم عامل به طور جداگانه عمل می…

آشنایی با بستر مجازی سازی مبتنی بر لینوکس KVM – مزایای مجازی سازی – بخش دوم

ادغام سرورها: کاملا قابل درک است که مجازی سازی باعث کاهش مصرف و دخیره سازی انرژی می شود.مجازی سازی همچنین باعث کاهش مصرف در کل مراکزداده و نیز کاهش تعداد سرورها و دیگر تجهیزات فیزیکی از جمله رک (Rack)ها می شود. این امر موجب کاهش میزان مساحت…

دانلود کتاب Mastering KVM Virtualization

Mastering KVM Virtualization - مجازی ساز KVM که یکی از توسعه دهنگان اصلی آن شرکت Redhat می باشد امکان ارائه سرور مجازی یا سیستم عامل های میهمان با هسته اختصاصی خود را بر روی سرور میزبان می دهد. این موضوع بدان معناست که سیستم عامل میهمان می…