Browsing Tag

سیسکو BGP

INE – BGP for the Enterprise

با رشد شبکه های سازمانی، دولتی و دانشگاهی، اجرای Border Gateway Protocol (BGP) به طور فزاینده ای ضروری می شود. BGP ممکن است به دلیل نگرانی های مقیاس پذیری، برخی از الزامات یا صرفاً تمایل به کنترل بیشتر بر مسیریابی مورد نیاز باشد. حتی ممکن…

ویدئو آموزشی Cisco Programmable Fabric with VXLAN, BGP EVPN

Cisco Programmable Fabric with VXLAN, BGP EVPN - «شرکت سیسکو سیستمز» (Cisco Systems) شرکت آمریکایی تولیدکنندهٔ تجهیزات شبکه (Network) است که مرکز آن در شهر سن‌خوزه، کالیفرنیا در ناحیه معروف به سیلیکان ولی در ایالت کالیفرنیا قرار دارد. این…