Browsing Tag

دانلود Windows System Programming Processes and Threads

Pentester Academy – Windows System Programming Processes and Threads

این دوره روی موضوعات و فرآیندها متمرکز است. در دوره Windows System Programming Processes and Threads همه چیز را در مورد فرآیندها ، وظایف و موضوعات یاد خواهید گرفت. در پایان دوره ما به دنبال ایجاد برنامه های مختلف با موضوعات Windows API…