Browsing Tag

دانلود VMware SD-WAN

VMware SD-WAN: Deploy and Manage (EDU-SDWANDM4)

دوره آموزشی VMware SD-WAN: Deploy and Manage ، دانش ، مهارت ها و ابزارهایی را برای دستیابی به صلاحیت در استقرار و مدیریت VMware SD-WAN توسط محیط Velocloud® فراهم می کند. در این دوره ، شما با چندین ابزار عملیاتی که به شما در استقرار و مدیریت…

VMware SD-WAN 5.0.1

با رشد و توسعه تکنولوژی SDN و به تبع آن سایر تکنولوژی هایی همچون: NFV، SDDC، SDS و... SD-WANها نیز به سرعت در طول سال های اخیر رشد کردند تا جاییکه شرکت VMware تصمیم گرفت برای اینکه از بازار SD-WANها و قافله راه افتاده عقب نماند، با خرید…