Browsing Tag

دانلود کتاب ANSI/BICSI 002-2019

ANSI/BICSI 002-2019, Data Center Design and Implementation Best Practices

استاندارد ANSI/BICSI-002 اتاق سرور که به اصول و قواعد کابل کشی اصولی و استاندارد در خصوص فیبر نوری - کابل های مسی و مقدار انرژی مورد نیاز یک مرکز داده می پردازد. به بیان دیگر استاندارد BICSI-002 طیف گسترده ای از اطلاعات، توصیه ها و الزامات…